Sąd Najwyższy; Wyniki losowania sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej;Aktualizacja-Wyniki-losowania-sedziow-do-orzekania-w-Izbie-Odpowiedzialnosci-Zawodowej-Sad-Najwyzszy.pdf

opublikowany

09/08/2022

typ dokumentu

Inne

autor/źródło

Sąd Najwyższy[Aktualizacja] Wyniki losowania sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej 9 sierpnia 2022 r. ​W dniu 9 sierpnia 2022 r., w trakcie posiedzenia Kolegium Sądu Najwyższego, odbyło się losowanie sędziów Sądu Najwyższego, spośród których Prezydent wyznaczy sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej na pierwszą pięcioletnią kadencję. Losowanie zostało przeprowadzone w trybie przewidzianym w art. […][Aktualizacja] Wyniki losowania sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej

9 sierpnia 2022 r.

W dniu 9 sierpnia 2022 r., w trakcie posiedzenia Kolegium Sądu Najwyższego, odbyło się losowanie sędziów Sądu Najwyższego, spośród których Prezydent wyznaczy sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej na pierwszą pięcioletnią kadencję.

Losowanie zostało przeprowadzone w trybie przewidzianym w art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw. Brało w nim udział 82 sędziów Sądu Najwyższego, spośród których wyłoniono 33 sędziów.

Wylosowani zostali następujący sędziowie Sądu Najwyższego:

 

Dariusz Dończyk, Jacek  Grela, Paweł Grzegorczyk, Marcin Krajewski, Marcin Łochowski, Mariusz Łodko, Grzegorz Misiurek, Ewa Stefańska, Roman Trzaskowski i Kamil Zaradkiewicz orzekający w Izbie Cywilnej;
Tomasz Artymiuk, Jerzy Grubba, Paweł Kołodziejski, Wiesław Kozielewicz, Rafał Malarski, Marek Motuk, Marek Pietruszyński, Andrzej Siuchniński, Marek Siwek, Barbara Skoczkowska, Dariusz Świecki i Włodzimierz Wróbel orzekający w Izbie Karnej;
Bohdan Bieniek, Zbigniew Korzeniowski i Krzysztof Staryk orzekający w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
Leszek Bosek, Tomasz Demendecki, Marek Dobrowolski, Paweł Księżak, Tomasz Przesławski, Adam Redzik, Maria Szczepaniec i Paweł Wojciechowski orzekający w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

 

Informacja o wynikach losowania została przekazana Prezydentowi RP, który spośród wylosowanych wyznaczy 11 sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.


plik

Aktualizacja-Wyniki-losowania-sedziow-do-orzekania-w-Izbie-Odpowiedzialnosci-Zawodowej-Sad-Najwyzszy.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Inne


autor/źródło

Sąd NajwyższyWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200