RPO przedstawia MSWiA wątpliwości co do obniżenia emeryt i rent byłym funkcjonariuszom służb ochrony państwaWystąpienie-do-Ministra-Spraw-Wewnętrznych-i-Administracji-w-sprawie-zapowiadanego-obniżenia-świadczeń-emerytalno-rentowych-dla-byłych-funkcjonariuszy-służb-ochrony-państwa.pdf

opublikowany

07/04/2017Wątpliwości RPO dotyczą art. 8a ust. 1 tzw ustawy zaopatrzeniowej. Z jego treści wynika, że minister spraw wewnętrznych i administracji będzie mógł utrzymać świadczenie emerytalne w dotychczasowej wysokości przy spełnieniu niedookreślonych warunków: krótkotrwałej służby przed 31 lipca 1990 r., rzetelnego wykonywania zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r.Wątpliwości RPO dotyczą art. 8a ust. 1 tzw ustawy zaopatrzeniowej. Z jego treści wynika, że minister spraw wewnętrznych i administracji będzie mógł utrzymać świadczenie emerytalne w dotychczasowej wysokości przy spełnieniu niedookreślonych warunków:

  • krótkotrwałej służby przed 31 lipca 1990 r.,
  • rzetelnego wykonywania zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r.

plik

Wystąpienie-do-Ministra-Spraw-Wewnętrznych-i-Administracji-w-sprawie-zapowiadanego-obniżenia-świadczeń-emerytalno-rentowych-dla-byłych-funkcjonariuszy-służb-ochrony-państwa.pdf

Pobierz

Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200