Projekt ustawy o związkach partnerskich2018.04.23Z.ZprojektZustawyZoZzwiayzkuZpartnerskim.pdf

opublikowany

23/04/2018

typ dokumentu

Projekty aktów

autor/źródło

InneW związku z zakończeniem przez Nowoczesną etapu prac nad ustawą o związkach partnerskich oraz przepisami wprowadzającymi do tej ustawy, publikujemy ostateczną wersję projektu. Posłowie partii Nowoczesna złożyli projekt w Sejmie dnia 24 kwietnia 2018 roku.Celem głównym niniejszej ustawy jest realizacja art. 18 Konstytucji – zapewnienia opieki i ochrony Rzeczypospolitej Polskiej rodzinom, które do tej pory takiej ochrony były pozbawione. Powyższy cel jest realizowany poprzez zapewnienie prawnych ram funkcjonowania w Polsce związków nieformalnych.

 

Ustawa reguluje dwa obszary społeczne, w których obecnie istnieje luka prawna. Pierwszym obszarem regulowanym przez ustawę jest wprowadzenie możliwości wstąpienia w formalny związek parom jednopłciowym, co według obecnego stanu prawnego jest prawnie niedopuszczalne. Zważając, że większość państw Unii Europejskiej posiada regulację w zakresie odpowiadającym projektowanej ustawie lub wprowadziło równość małżeńską, wprowadzenie projektowanej regulacji pozwoli na rozpoznanie tych instytucji przez prawo krajowe. Drugim obszarem normatywnym ustawy jest umożliwienie formalnego, lecz dobrowolnego uregulowania konkubinatu, co stanowi wyjście naprzeciw potrzebom nieformalnych dotychczas związków, których strony, ze względów wynikających z szerokich następczych skutków prawnych, nie chcą zawrzeć związku małżeńskiego.

 

Powyższa treść pochodzi ze strony nowoczesna.org

 Powiązane raporty


plik

2018.04.23Z.ZprojektZustawyZoZzwiayzkuZpartnerskim.pdf

Pobierz

opublikowany

23/04/2018


typ dokumentu

Projekty aktów


autor/źródło

InneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200