Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o niedopuszczalności przekazania obywatela Holandii ściganej w ramach ENA (Sygn. akt VIII Kop 180/20)holandia1-Sygn.-akt-VIII-Kop-180-20.pdf

opublikowany

21/09/2020

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

autor/źródło

Sądy powszechneSąd Okręgowy w Warszawie w VIII Wydziale Karnym postanawia (...) Odmówić przekazania z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej E. d. H.Sąd Okręgowy w Warszawie w VIII Wydziale Karnym w składzie:

 

Przewodniczący: SSO Dariusz Łubowski

 

Protokolant: st. sekr. sąd. Radosław Łaszkiewicz

 

Przy udziale Prokuratora K. J. po rozpoznaniu w sprawie przeciwko E. d. H.

 

oskarżonej o czyn z art. 279, 282 niderlandzkiego kodeksu karnego

 

ściganej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania z dnia 26.06.2020r., sygn. (…) wydanego przez Sąd Zeeland-West-Brabant Królestwa Niderlandów

 

wniosku Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o wydanie postanowienia w przedmiocie niedopuszczalności przekazania osoby ściganej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania

 

na podstawie art. 607k § 1 k.p.k., art. 607l § 1 k.p.k., art. 607p § 1 pkt 5 kpk w związku z art. 2 ust. 1 i art. 7, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2012/C 326/02) oraz art. 2, art. 6, art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
postanawia

 

1. Odmówić przekazania z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej E. d. H.


plik

holandia1-Sygn.-akt-VIII-Kop-180-20.pdf

Pobierz

opublikowany

21/09/2020


typ dokumentu

Orzeczenia sądowe


autor/źródło

Sądy powszechneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200