Piotr Tuleja – Ustrojowe znaczenie uchwały SN z 23.01.2020Tuleja_PIP_2020_10_Fin.pdf

opublikowany

19/01/2021

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Inne"Państwo i Prawo" - 10/2020 - strony 48-70.1. Wstęp. Uchwała Sądu Najwyższego z 23.01.2020 r.1 implikuje bardzo wiele problemów natury ustrojowej. Odnosi się wprost do zasady podziału władzy, relacji prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej oraz relacji między prawem do sądu a konstytucyjnymi zasadami działania sądów. Ten ostatni aspekt ustrojowy uchwały SN uważam za szczególnie ważny i wymagający głębszej analizy. Kluczowe dla tej analizy jest pytanie, czy naruszenie ustrojowych, konstytucyjnych zasad powołania sędziego może prowadzić do naruszenia istoty prawa do sądu. Twierdząca odpowiedź wywołuje pytanie o skutki takiego naruszenia dla sposobu rozpatrywania sprawy przez sąd.

 

[…]


plik

Tuleja_PIP_2020_10_Fin.pdf

Pobierz

opublikowany

19/01/2021


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

InneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200