Oświadczenie 94 legalnych sędziów Sądu Najwyższego skierowane do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek i Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego w związku z rozpoczęciem w czwartek 24 marca prac nad przepisami, które mają zlikwidować Izbę Dyscyplinarną.Oswiadczenie-Sedziow-SN.pdf

opublikowany

24/03/2022

typ dokumentu

Oświadczenie„W związku z wniesionymi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: projektem zmiany ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2011), projektem ustawy o ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów (druk sejmowy 2013) oraz projektem nowej ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2050), […]„W związku z wniesionymi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: projektem zmiany ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2011), projektem ustawy o ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów (druk sejmowy 2013) oraz projektem nowej ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2050), wobec całkowitego pominięcia środowiska sędziowskiego w procesie ich tworzenia i konsultowania, oświadczamy, co następuje:

 

 

1/ Dostrzegamy próby rozwiązania problemu narastającej od 2016 roku destrukcji wymiaru sprawiedliwości, w tym Sądu Najwyższego, zauważając jednocześnie, że przedstawione projekty nie realizują wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: z dnia 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie C-824/18, z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie C-791/19 oraz z dnia 6 października 2021 r. w sprawie C-487/19. Nie uwzględniają także wniosków płynących z wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych w sprawach: Reczkowicz przeciwko Polsce, Dolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce oraz Advance Pharma przeciwko Polsce.

2/ Z przywołanych orzeczeń trybunałów europejskich wynika, że głównym źródłem zagrożeń dla stanu praworządności w Polsce jest niezgodne z Konstytucją RP ukształtowanie sędziowskiej części składu Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Rady Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, a także związany z tym status osób powołanych na urząd sędziego na podstawie uchwał tak ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa.

 

 

3/ Przedstawione projekty nie zawierają jakichkolwiek propozycji zmian ustawowych dotyczących przywrócenia Krajowej Radzie Sądownictwa jej konstytucyjnych funkcji, w tym obowiązku stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Podtrzymujemy zatem naszą deklarację uczestnictwa w pracach zmierzających do osiągnięcia niezbędnego konsensusu w tych kwestiach w interesie publicznym, wymiaru sprawiedliwości oraz obywateli.

 

 

Podkreślamy, że szczególnie w aktualnej sytuacji międzynarodowej spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę, będącą przejawem rażącego naruszenia międzynarodowego porządku prawnego i łamania praw człowieka, konieczne jest przyjęcie rozwiązań prawnych w pełni uwzględniających zasady państwa prawa oraz szanujących wartości, na których opiera się funkcjonowanie Unii Europejskiej. Dla każdego z nas powinno być oczywiste, jak istotne znaczenie ma respektowanie tych wartości dla zachowania jedności i współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej, co stanowi rzeczywistą gwarancję ochrony interesów naszego Państwa.”

 

 

 

Oświadczenie podpisali:

 

 

Izba Cywilna SN

Sędziowie czynni
Teresa Bielska-Sobkowicz
Dariusz Dończyk
Paweł Grzegorczyk
Monika Koba
Grzegorz Misiurek
Władysław Pawlak
Agnieszka Piotrowska
Marta Romańska
Krzysztof Strzelczyk
Roman Trzaskowski
Katarzyna Tyczka-Rote
Karol Weitz
Dariusz Zawistowski

 

 

Sędziowie w stanie spoczynku
Mirosław Bączyk
Tadeusz Ereciński
Józef Frąckowiak
Jan Górowski
Irena Gromska-Szuster
Jacek Gudowski
Wojciech Katner
Marian Kocon
Iwona Koper
Anna Kozłowska
Zbigniew Kwaśniewski
Barbara Myszka
Anna Owczarek
Henryk Pietrzkowski
Krzysztof Pietrzykowski
Marek Sychowicz
Maria Szulc
Bogumiła Ustjanicz
Lech Walentynowicz
Tadeusz Wiśniewski
Hubert Wrzeszcz
Kazimierz Zawada
Czesława Żuławska

 

 

Izba Karna SN

Sędziowie czynni
Michał Laskowski
Tomasz Artymiuk
Jacek Błaszczyk
Małgorzata Gierszon
Jerzy Grubba
Kazimierz Klugiewicz
Rafał Malarski
Jarosław Matras
Piotr Mirek
Marek Pietruszyński
Waldemar Płóciennik
Zbigniew Puszkarski
Andrzej Siuchniński
Barbara Skoczkowska
Andrzej Stępka
Dariusz Świecki
Andrzej Tomczyk
Małgorzata Wąsek-Wiaderek
Eugeniusz Wildowicz
Paweł Wiliński
Włodzimierz Wróbel

 

 

Sędziowie w stanie spoczynku
Adam Strzembosz
Lech Gardocki
Stanisław Zabłocki
Wiesław Błuś
Krzysztof Cesarz
Henryk Gradzik
Przemysław Kalinowski
Andrzej Konopka
Józef Musioł
Dorota Rysińska
Roman Sądej
Jacek Sobczak
Ewa Strużyna
Józef Szewczyk
Feliks Tarnowski
Jadwiga Żywolewska-Ławniczak

 

 

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN

Sędziowie czynni
Piotr Prusinowski
Bohdan Bieniek
Jolanta Frańczak
Katarzyna Gonera
Józef Iwulski
Halina Kiryło
Dawid Miąsik
Maciej Pacuda
Krzysztof Rączka
Romualda Spyt

 

 

Sędziowie w stanie spoczynku
Małgorzata Gersdorf
Jan Wasilewski
Teresa Flemming-Kulesza
Beata Gudowska
Zbigniew Hajn
Roman Kuczyński
Jerzy Kuźniar
Andrzej Wasilewski
Barbara Wagner
Małgorzata Wrębiakowska-Marzec
Andrzej Wróbel


plik

Oswiadczenie-Sedziow-SN.pdf

Pobierz

typ dokumentu

OświadczenieWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200