Komunikat Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka dot. wyroku Wielkiej Izby ETPC w sprawie Ástráðsson przeciwko IslandiiKomunikat_Wielka-Izba-ETPC_nieprawidłowości-w-powołaniu-sędziów-islandzkiego-Sądu-Apelacyjnego-doprowadziły-do-naruszenia-art.-6-EKPC.pdf

opublikowany

01/12/2020

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządoweWielka Izba ETPC: nieprawidłowości w powołaniu sędziów islandzkiego Sądu Apelacyjnego doprowadziły do naruszenia art. 6 EKPCWielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydała wyrok w sprawie Ástráðsson przeciwko Islandii, dotyczącej nieprawidłowości w powołaniu sędziów islandzkiego Sądu Apelacyjnego. ETPC stwierdził, że w sprawie doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 EKPC, w zakresie w jakim przepis ten gwarantuje prawo do rozpoznania sprawy „przez sąd ustanowiony ustawą”. Co istotne, Trybunał doprecyzował swoje orzecznictwo na tle interpretacji tego przepisu.

 

W grudniu 2019 r. swoją opinię amicus curiae do Trybunału w tej sprawie wniosła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Jej główne konkluzje zostały przywołane w treści wyroku. Wyrok Wielkiej Izby może mieć znaczenie nie tylko dla Islandii, ale i dla Polski. Już obecnie przed ETPC toczą się postępowania zainicjowane skargami polskich obywateli, którzy zarzucają, że orzeczenia w ich sprawach zostały wydane przez składy sędziowskie ukształtowane w sposób niezgodny ze standardami wynikającymi z art. 6 ust. 1 EKPC.

 

[…]


plik

Komunikat_Wielka-Izba-ETPC_nieprawidłowości-w-powołaniu-sędziów-islandzkiego-Sądu-Apelacyjnego-doprowadziły-do-naruszenia-art.-6-EKPC.pdf

Pobierz

opublikowany

01/12/2020


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje pozarządoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200