Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS); Opinia (39(3)/2021); 25.04.2021Opinia-3932021.pdf

opublikowany

25/04/2022

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOSOpinie KOS (39(3)/2021)     22 kwietnia 2021 r. Izba Dyscyplinarna działająca w budynku Sądu Najwyższego nie wy- raziła zgody na zatrzymanie i siłowe doprowadzenie na przesłuchanie sędziego Igora Tulei jed- nocześnie kwestionując w ustnych motywach rozstrzygnięcia zasadność uchylenia sędziemu im- munitetu.     Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zwraca uwagę, że w demokratycznym państwie prawa […]Opinie KOS (39(3)/2021)

 

 

22 kwietnia 2021 r. Izba Dyscyplinarna działająca w budynku Sądu Najwyższego nie wy- raziła zgody na zatrzymanie i siłowe doprowadzenie na przesłuchanie sędziego Igora Tulei jed- nocześnie kwestionując w ustnych motywach rozstrzygnięcia zasadność uchylenia sędziemu im- munitetu.

 

 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zwraca uwagę, że w demokratycznym państwie prawa do postępowania, jakie ma miejsce w sprawie sędziego Igora Tulei, w ogóle by nie doszło, a żaden niezależny sąd nie uchyliłby w takich okolicznościach sędziemu immunitetu.

 

 

Podkreślamy, że wskutek czwartkowego rozstrzygnięcia sytuacja sędziego Igora Tulei nie uległa zmianie – sędzia nadal jest pozbawiony możliwości orzekania i otrzymuje znacząco obniżone wynagrodzenie, a wydający je organ nadal funkcjonuje bezprawnie wbrew postanowieniu TSUE z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zastosowaniu środków tymczasowych oraz zarządzenia byłej Pierw- szej Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf o zawieszeniu jej funkcjonowania.

 

 

Z dezaprobatą zauważamy, że będąca skutkiem podejmowanych w ostatnich latach inicjatyw ustawodawczych rzeczywistość prawna, w której funkcjonuje i wydaje decyzje Izba Dyscyplinar- na, coraz bardziej oddała się od porządku Konstytucyjnego w Polsce.

 

 

Przypominamy, że prokuratura, która już zapowiedziała, że zaskarży czwartkową decyzję ID, zarzuca sędziemu Tulei przekroczenie uprawnień polegające na ujawnieniu informacji ze śledz- twa poprzez dopuszczenie dziennikarzy do udziału w postępowaniu sądowym dotyczącym po- siedzenia w Sali Kolumnowej Sejmu w grudniu 2016 r. Sędzia Igor Tuleya, konsekwentnie odma- wia stawienia się w prokuraturze gdyż nie uznaje Izby Dyscyplinarnej jako sądu oraz ważności decyzji podejmowanych przez tę izbę. Jego stanowisko potwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie w orzeczeniu z 24 lutego 2021 r. (Sygn. akt II AKz 1394/20), w którym stwierdził, że „Igor Tuleya jest nieprzerwanie sędzią sądu powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej, z przypisanym do tego urzędu immunitetem i prawem do orzekania”.

 

 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stanowczo sprzeciwia się ściganiu niezawisłych sędziów za podejmowane przez nich czynności orzecznicze i podkreśla, że sędzia Igor Tuleya nie popeł- nił przestępstwa. Ujawnienie przez sąd na jawnym posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania zaża- lenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa, materiałów z postępowania przygotowawczego, nie może zostać zakwali(kowane jako rozpowszechnianie informacji z postępowania przygoto- wawczego (tj. przestępstwo z art.241 k.k.), gdyż ma to miejsce podczas postępowania sądowego i upublicznienia tych informacji dokonał uprawniony do tego organ.

 

 

 

 

 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stoi na stanowisku, że zarówno sposób procedowania przypominający opisy procesów w państwach autorytarnych, jak i zaostrzenie działań przeciwko niezależności sądów, niezawisłości sędziów i praworządności prowadzonych przez władzę poli- tyczną stanowią przejaw represji wobec niezawisłych sędziów krytycznie nastawionych do zmian w systemie wymiaru sprawiedliwości, którzy publicznie wyrażają negatywne opinie co do stanu praworządności w kraju.

 

 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS” Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatyńskiego
Stowarzyszenie Amnesty International
Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych Forum Współpracy Sędziów

Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris


plik

Opinia-3932021.pdf

Pobierz

opublikowany

25/04/2022


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOSWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200