Komisja Europejska, Rule of Law Report 30.9.2020CELEX3A52020SC03203APL3ATXT.pdf

opublikowany

30/09/2020

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

autor/źródło

Komisja EuropejskaKomisja Europejska, Rule of Law Report 30.9.2020DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

Sprawozdanie na temat praworządności z 2020 r. Rozdział dotyczący sytuacji w zakresie praworządności w Polsce

Towarzyszący dokumentowi:

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Sprawozdanie na temat praworządności z 2020 r. Sytuacja w zakresie praworządności w Unii Europejskiej


plik

CELEX3A52020SC03203APL3ATXT.pdf

Pobierz

opublikowany

30/09/2020


typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej


autor/źródło

Komisja EuropejskaWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200