Ekspertyza Zespołu Doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa ws. nowelizacji ustaw sądowych (Senat)ekspertyza_zespol_doradcow_ds._kontroli_konstytucyjnosci_prawa.pdf

opublikowany

25/01/2020

typ dokumentu

Stanowiska organów władzy publicznej

autor/źródło

Sejm i SenatEKSPERTYZA PRAWNA w przedmiocie: oceny zgodności z Konstytucją i prawem europejskim uchwalonej ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustawPrzyjęte w tzw. ustawach sądowych konstrukcje, ingerujące w sferę orzecznictwa sądów, zwłaszcza zaś wynikający z nich zakaz kontrolowania prawidłowości powoływania sędziów przez wszystkie polskie – a zatem i europejskie – sądy, jest rażąco niezgodny ze standardami wynikającymi z Konstytucji oraz prawa europejskiego. Taka jest opinia Zespołu Doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu X kadencji na temat ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, którą Sejm uchwalił 20 grudnia 2019 r.

 

Senat po wnikliwych pracach oraz konsultacjach społecznych odrzucił ustawę w całości. Sejm nie zgodził się jednak ze stanowiskiem Izby Wyższej i uchwalił ustawę ponownie. Dokument czeka teraz na decyzję Prezydenta RP.

 

W opinii, przyjętej jednogłośnie przez cały Zespół, czytamy między innymi, że wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów przedmiotowej ustawy stanowić będzie nie tylko pogwałcenie podstaw demokratycznego porządku ustrojowego, kształtowanych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci w związku z odejściem od ustroju socjalistycznego, ale oznaczać będzie wręcz powrót do praktyk ustrojów antydemokratycznych, charakteryzujących się podporządkowaniem wymiaru sprawiedliwości woli elit rządzących, sprawujących władzę polityczną.

 

„Wejście w życie zawartych w niej rozwiązań normatywnych może również skutkować daleko idącymi, negatywnymi konsekwencjami dotyczącymi członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, które to członkostwo – od roku 1992 , tj. od momentu wszczęcia procedury akcesyjnej Rzeczypospolitej Polskiej do struktur tej organizacji międzynarodowej – stanowi kluczowy wyznacznik bezpieczeństwa państwa we współczesnych realiach geopolitycznych, ponadto stały element polskiej racji stanu. Obecnie zaś jest gwarancją naszej suwerenności i niepodległości” – czytamy w konkluzjach dokumentu.


plik

ekspertyza_zespol_doradcow_ds._kontroli_konstytucyjnosci_prawa.pdf

Pobierz

opublikowany

25/01/2020


typ dokumentu

Stanowiska organów władzy publicznej


autor/źródło

Sejm i SenatWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200