Apel europejskich organizacji pozarządowych o ambitniejszy Program Prawa i WartościList-NGO-Program-Prawa-i-Wartosci_pazdziernik-2018.pdf

opublikowany

10/10/2018

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządoweProgram "Prawa i Wartości", negocjowany obecnie przez unijne instytucje, mógłby stać się skutecznym środkiem promowania europejskich wartości. Jednak w obecnej formie miałby on bardzo ograniczoną skuteczność. Dlatego 154 organizacji społeczeństwa obywatelskiego z 19 państw członkowskich UE wzywa decydentów UE do uczynienia programu "Prawa i Wartości" bardziej ambitnym poprzez zwiększenie jego budżetu, rozszerzenie zakresu tematycznego i uproszczenie dostępu do funduszy.
plik

List-NGO-Program-Prawa-i-Wartosci_pazdziernik-2018.pdf

Pobierz

opublikowany

10/10/2018


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje pozarządoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200