Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści wobec osób nieheteroseksualnych i etyce pracowników naukowych

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Uchwała nr 6/2020 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści wobec osób nieheteroseksualnych i etyce pracowników naukowychKomitet Nauk Prawnych PAN wyraża jednoznaczny sprzeciw wobec obecnych od kilku tygodni w przestrzeni publicznej wypowiedzi wymierzonych w osoby o odmiennej niż heteroseksualna, orientacjach seksualnych. Wypowiedzi te noszą znamiona mowy nienawiści, a ich cechą charakterystyczną jest odmawianie człowieczeństwa licznym grupom polskich obywateli.

 

Komitet Nauk Prawnych PAN przypomina, że podstawą aksjologiczną porządku prawnego w Rzeczypospolitej jest poszanowanie przynależnej każdemu człowiekowi, niezbywalnej godności osobowej. Nie może ona nigdy podlegać różnicowaniu, ani według kryterium orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, ani jakiegokolwiek innego kryterium. Zgodnie z art. 30 Konstytucji RP władze publiczne mają obowiązek poszanowania i ochrony godności człowieka. Obowiązek ten w równym stopniu dotyczy osób heteroseksualnych, jak i osób o innej orientacji seksualnej. Podważanie go, także przez agresywne wypowiedzi w debacie publicznej, jest naruszaniem obowiązującego w RP porządku prawnego, rozbijaniem wspólnoty społecznej i wyzwalaniem agresji w życiu publicznym.

 

Rolą Komitetu Nauk Prawnych PAN jest dbanie o rozwój polskiej nauki prawa. Immanentnym elementem tego rozwoju jest etyka naukowa. Wyraża się ona w otwartości i, na ile to możliwe, bezstronnej, choć niepozbawionej krytycyzmu, racjonalnej postawie wobec otaczającej rzeczywistości. Jedynie taka postawa gwarantuje rzetelność naukową niezbędną w dążeniu do ideału Veritas. Dlatego też nie do zaakceptowania jest fakt, że stwierdzenia dehumanizujące osoby LGBT wypowiadają również prawnicy – akademicy, osoby ze stopniami naukowymi. Dyskredytują się one w ten sposób jako naukowcy i wykluczają z grona wspólnoty akademickiej. Ich zachowania nie da się pogodzić z etyką naukową.

 

Komitet Nauk Prawnych PAN wzywa władze Rzeczypospolitej oraz społeczność akademicką we wszystkich ośrodkach naukowych w Polsce do wyczulenia na przejawy mowy nienawiści wobec osób LGBT i czynnego przeciwdziałania im. Przestrzeń publiczna w Polsce powinna być wolna od dehumanizacji i wykluczania.Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

17 lipca 2020Inne artykuły tego autora

08.09.2021

Żona Karola Karskiego z PiS idzie do Sądu Najwyższego. Awans dała jej nowa, polityczna KRS

07.09.2021

KE potwierdza: blokada miliardów dla Polski przez podważanie prawa Unii

07.09.2021

Sędzia Gąciarek odmawia orzekania z neo-sędzią, którego awansowała upolityczniona KRS

07.09.2021

KE wnioskuje do TSUE o kary finansowe dla Polski. Ziobro: „Prawna wojna hybrydowa”

07.09.2021

„Komisarz” Manowska lekceważy głos starych sędziów SN. I prze do wyboru nowego prezesa Izby Cywilnej

06.09.2021

[NA CELOWNIKU] Matura z kodeksem wykroczeń. Piotr Starzewski

06.09.2021

Łętowska: Teraz sędziowie już wiedzą, że słuchanie władzy to łamanie prawa i narażanie podsądnych

06.09.2021

Wolta w Izbie Dyscyplinarnej. Adam Roch nie chciał łamać orzeczeń TSUE

06.09.2021

RPO do Morawieckiego: Po co „bezwzględny, generalny i abstrakcyjny zakaz udostępnienia informacji”?

05.09.2021

To już pewne: KE wstrzyma wypłatę środków województwom, jeśli nie wycofają się z uchwał anty-LGBT

05.09.2021

Izba Dyscyplinarna chce demonstracyjnie złamać orzeczenia TSUE. I bierze się za sędziów SN

04.09.2021

Sędzia zwolniła z aresztu prokuratora, bo immunitet uchyliła mu nielegalna Izba Dyscyplinarna

02.09.2021

[NA CELOWNIKU] Siedlecka na celowniku władz, władza na celowniku Siedleckiej

02.09.2021

Apel: Wolna szkoła, nie partyjna!

02.09.2021

Decyzja Dudy: sędzia Prusinowski nowym prezesem Izby Pracy SN, Manowska „komisarzem” w Izbie Cywilnej

02.09.2021

Stan wyjątkowy. PiS wyrzuca z granicy dziennikarzy, aktywistów, blokuje dostęp do informacji publicznej

02.09.2021

Łętowska dla OKO.press: Nie wierzę w intencje. Stan wyjątkowy to brzytwa w rękach butnej władzy

24.08.2021

Zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym. Opinia RPO dla Senatu

22.08.2021

[NA CELOWNIKU] W Słowenii premier Janša atakuje media jak Trump. Prawica buduje tam medialne imperium

20.08.2021

[NA CELOWNIKU] Władza się mści, bo ja nazywam to, co się dzieje. „Na celowniku” – prof. Wojciech SadurskiWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200