Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści wobec osób nieheteroseksualnych i etyce pracowników naukowych

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Uchwała nr 6/2020 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści wobec osób nieheteroseksualnych i etyce pracowników naukowychKomitet Nauk Prawnych PAN wyraża jednoznaczny sprzeciw wobec obecnych od kilku tygodni w przestrzeni publicznej wypowiedzi wymierzonych w osoby o odmiennej niż heteroseksualna, orientacjach seksualnych. Wypowiedzi te noszą znamiona mowy nienawiści, a ich cechą charakterystyczną jest odmawianie człowieczeństwa licznym grupom polskich obywateli.

 

Komitet Nauk Prawnych PAN przypomina, że podstawą aksjologiczną porządku prawnego w Rzeczypospolitej jest poszanowanie przynależnej każdemu człowiekowi, niezbywalnej godności osobowej. Nie może ona nigdy podlegać różnicowaniu, ani według kryterium orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, ani jakiegokolwiek innego kryterium. Zgodnie z art. 30 Konstytucji RP władze publiczne mają obowiązek poszanowania i ochrony godności człowieka. Obowiązek ten w równym stopniu dotyczy osób heteroseksualnych, jak i osób o innej orientacji seksualnej. Podważanie go, także przez agresywne wypowiedzi w debacie publicznej, jest naruszaniem obowiązującego w RP porządku prawnego, rozbijaniem wspólnoty społecznej i wyzwalaniem agresji w życiu publicznym.

 

Rolą Komitetu Nauk Prawnych PAN jest dbanie o rozwój polskiej nauki prawa. Immanentnym elementem tego rozwoju jest etyka naukowa. Wyraża się ona w otwartości i, na ile to możliwe, bezstronnej, choć niepozbawionej krytycyzmu, racjonalnej postawie wobec otaczającej rzeczywistości. Jedynie taka postawa gwarantuje rzetelność naukową niezbędną w dążeniu do ideału Veritas. Dlatego też nie do zaakceptowania jest fakt, że stwierdzenia dehumanizujące osoby LGBT wypowiadają również prawnicy – akademicy, osoby ze stopniami naukowymi. Dyskredytują się one w ten sposób jako naukowcy i wykluczają z grona wspólnoty akademickiej. Ich zachowania nie da się pogodzić z etyką naukową.

 

Komitet Nauk Prawnych PAN wzywa władze Rzeczypospolitej oraz społeczność akademicką we wszystkich ośrodkach naukowych w Polsce do wyczulenia na przejawy mowy nienawiści wobec osób LGBT i czynnego przeciwdziałania im. Przestrzeń publiczna w Polsce powinna być wolna od dehumanizacji i wykluczania.Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

17 lipca 2020Inne artykuły tego autora

23.09.2020

Śmierć Ruth Bader Ginsburg może zmienić Amerykę. Prawica wyczuła szansę na obalenie prawa do aborcji

21.09.2020

Jednogłośne stanowisko ORA w Warszawie w sprawie SSO Beaty Morawiec

21.09.2020

Poznaj swoje prawa przy zatrzymaniu przez policję – najlepsi prawnicy radzą

14.09.2020

Cudowna broń Adama Bodnara. Fragmenty niezwykłej książki, którą trzeba znać

13.09.2020

Koniec kadencji RPO. „Nigdy nie brakowało nam serca ani poczucia odpowiedzialności i troski o los najsłabszych”

07.09.2020

Sześciło: Powrót do 49 województw oznacza, że władza obgryzie samorząd do kości i przejmie fundusze UE

04.09.2020

Prof. Mirosław Wyrzykowski wyróżniony Odznaką Honorową Rzecznika Praw Obywatelskich

04.09.2020

OKO.press nominowane do Korony Równości. Głosowanie trwa!

02.09.2020

Petycja o odwołanie: „Mikołaj Pawlak nieustannie kompromituje urząd Rzecznika Praw Dziecka”

31.08.2020

Jak Zjednoczona Prawica podbija sądy i jak one się bronią. Przenikliwy esej prof. Garlickiego

28.08.2020

Idziesz na demonstrację? Poznaj swoje prawa! Rewelacyjny film prawników z Wolnych Sądów

25.08.2020

Prof. Maria Janion: „Demokracja w Polsce jest rodzaju męskiego”

19.08.2020

Sędziowie z „Themis” do Komendanta Głównego Policji: Policja w demokratycznym państwie winna pełnić służbę w interesie całego społeczeństwa

15.08.2020

Kobiety „Solidarności” w obronie osób LGBT: Użycie siły wobec najsłabszych dyskwalifikuje władzę

13.08.2020

Korespondenci na Białorusi w niebezpieczeństwie. Apelują do organów RP i UE

11.08.2020

Jak chronić mniejszości seksualne? Propozycja zmian w kodeksie karnym dla prezydenta

11.08.2020

Rudzińska-Bluszcz: mogę obiecać, że urząd RPO nie będzie nigdy brał udziału w politycznej walce

11.08.2020

Oświadczenie w sprawie zajść w Warszawie w nocy z 7 na 8 sierpnia 2020 r. po zatrzymaniu aktywistki LGBT+ – Margot

09.08.2020

Kucaj nago, jedzenia nie dostaniesz, na pomoc nie licz: raport o zatrzymaniach w Warszawie mrozi krew

09.08.2020

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w związku z zastosowaniem tymczasowego aresztowania wobec aktywistki LGBT oraz zatrzymaniami osób protestujących przeciwko temu aresztowaniuWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200