TK: Nie wolno badać statusu neo-sędziów. A wyroki ETPCz po prostu nie obowiązują

Udostępnij

Absolwentka prawa i filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym.

Więcej

TK: Nie wolno badać statusu neo-sędziów. A wyroki ETPCz po prostu nie obowiązująśrodę Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej orzekł, że nie można wyłączyć sędziego z rozpoznania sprawy z powodu okoliczności jego powołania. To kolejny wyrok, w którym TK – wbrew orzecznictwu ETPCz – legalizuje sędziów powołanych przy udziale neo-KRS

 

 

Wyrok TK zapadł na kanwie sprawy, która zawisła przed Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. W 2018 Okręgowa Rada Adwokacka pozbawiła funkcji samorządowej jednego z adwokatów za to, że zdecydował się kandydować na sędziego SN, legitymizując tym samym zmiany w sądownictwie. Uchwałę ORA zaskarżył do Sądu Najwyższego Minister Sprawiedliwości. Sprawa wciąż się toczyła pomimo faktu, że Naczelna Rada Adwokacka uchyliła uchwałę, a adwokat nie dostał się do SN.

 

 

W marcu 2019 Okręgowa Rada Adwokacka zwróciła się o wyłączenie od rozpoznania sprawy wszystkich sędziów zasiadających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej. ORA wskazała na wątpliwości dotyczące ich powołania, takie jak:

 

 

  • kwestia braku kontrasygnaty premiera na obwieszczeniu prezydenta inicjującego procedurę;
  • nieprawidłowe ukształtowanie KRS ze względu na skrócenie kadencji poprzedniego składu Rady;
  • oraz na brak obiektywizmu – uchwała ORA kwestionowała bowiem legalność procedury wyboru sędziów do tej izby.

 

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, w której zasiadają tylko i wyłącznie osoby powołane na stanowiska sędziowskie przy udziale nowej KRS, skierowała się w związku z tym z pytaniami do TK. Zapytano o to, czy

 

 

  • zgodne z konstytucją jest wnioskowanie o wyłączenie sędziego z powodu jego powołania z udziałem nowej KRS,
  • obwieszczenie prezydenta o naborze do SN bez kontrasygnaty premiera może być argumentem do podważenia statusu sędziego,
  • podważanie przez SN statusu sędziów sądów powszechnych oraz sędziów SN jest zgodne z konstytucją, prawem międzynarodowym oraz prawem UE.

 

 

 

Muszyński: Wyroki ETPCz nas nie obowiązują

 

 

Zgodnie z oczekiwaniami TK orzekł o niezgodności z konstytucją kwestii podnoszonych we wszystkich pytaniach. Ustne motywy uzasadnienia przedstawiał Mariusz Muszyński. Zaznaczył, że „na poziomie krajowym, międzynarodowym i unijnym, pojawiły się wątpliwości co do sprawowania władzy sędziowskiej” przez sędziów wybranych w procedurze przed nową KRS. Ale w świetle orzecznictwa TK powołanie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych spełnia konstytucyjne standardy, ponieważ zostali powołani w trybie zgodnym z przepisami.

 

 

Muszyński powołał się m.in. na wyrok TK z 25 marca 2019, w którym stwierdzono, że nowe przepisy ustawy o KRS są zgodne z konstytucją oraz na wyrok z 20 kwietnia 2020, w którym zdecydowano, że podważanie statusu sędziów jest z ustawą zasadniczą sprzeczne. Podkreślił, że wyroki TK są ostateczne i obowiązujące i w ich świetle Sąd Najwyższy po prostu nie ma prawa podważać kompetencji KRS.

 

 

Dalej Mariusz Muszyński stwierdził, że Trybunał odnotował wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 8 listopada. Przypomnijmy — w wyroku w sprawieDolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce ETPCz orzekł, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych naruszyła prawo do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą, chronione przez Artykuł 6.1 Europejskiej konwencji praw człowieka. ETPCz uznał, że sednem problemu z izbą, dodaną do Sądu Najwyższego, jest to, że w jej obsadzaniu po zmianie przepisów w 2017 roku brała udział nowa Krajowa Rada Sądownictwa, która nie jest wystarczająco niezależna od władzy wykonawczej i ustawodawczej.

 

 

Muszyński argumentował, że stworzona przez ETPCz linia orzecznicza została zaskarżona do TK, a zatem do czasu rozwiązania tej sprawy obowiązuje domniemanie konstytucyjności na rzecz IKNiSP. Dodał też, że „wyroki ETPCz mają wyłącznie deklaratywną naturę, jest elementem prawa międzynarodowego i nie wywołuje skutku bezpośredniego w prawie krajowym”, dopóki nie nastąpi odpowiednia zmiana przepisów krajowych.

 

 

Zakaz badania powołań

 

 

TK stwierdził także, że uznanie brak podpisu premiera na obwieszczeniu prezydenta o naborze sędziów do SN za argument na rzecz braku bezstronności powołanego w takiej procedurze sędziego jest niezgodny z konstytucją. Dla porównania – Naczelny Sąd Administracyjny w pięciu wyrokach z maja 2021 r. uznał procedurę naboru do SN za nieważną m.in. właśnie ze względu na brak kontrasygnaty premiera.

 

 

Mariusz Muszyński zapowiedział, że szczegółowa argumentacja w sprawie kontrasygnat pojawi się w pisemnym uzasadnieniu wyroku.

 

 

Wreszcie stwierdzono także, że przepisy o wyłączeniu sędziego mogą być wykorzystywane tylko przy rozpatrywaniu konkretnych indywidualnych spraw i nie można przy ich pomocy weryfikować legalności sądu i jego członków. Muszyński stwierdził, że gdyby takie rozumienie przepisów uznać za konstytucyjne, to pozwoliłoby to na podważanie powołań sędziów powołanych w czasach PRL przez Radę Państwa, sędziów powołanych w III RP przez marszałka Sejmu, a nawet sędziów powoływanych przez poprzednią KRS.

 

 

Podkreślono także, że w związku z tym wyrokiem, sędziowie SN nie mają już prawa rozpatrywać takich wątpliwości i pytać o ważność powołań sędziów.

 

 

Zdanie odrębne do wyroku złożył sędzia Jakub Stelina, oceniając, że w sprawie nie ma do czynienia z normami prawnymi, a jedynie interpretacjami tych norm, a TK nie powinien oceniać interpretacji. Jego zdaniem sprawa powinna być zatem umorzona.

 

 

Skład orzekający Trybuału Konstytucyjnego: sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski – przewodniczący, wiceprezes TK Mariusz Muszyński – sprawozdawca, sędzia TK Justyn Piskorski, sędzia TK Jakub Stelina, sędzia TK Andrzej Zielonacki.

 

 

 Autor


Absolwentka prawa i filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym.


Więcej

Opublikowany

23 lutego 2022


Inne artykuły tego autora

06.07.2022

Afera mailowa. Jak Przyłębska z Dworczykiem oszczędzali na obywatelach, odraczając rozstrzygnięcia w TK

04.07.2022

Szefowa KE: Polska nie spełniła wymogów. Miliardy z KPO nadal wstrzymane

30.06.2022

Wiceszefowa KE: Ustawa Dudy nie spełnia kamieni milowych z KPO. Wyjaśniamy, co ma na myśli

29.06.2022

Rozprawa przed TSUE. Trybunał bada, czy powołania sędziów przy udziale neo-KRS są zgodne z prawem

27.06.2022

To który w końcu niszczy te sądy? Morawiecki oskarża Ziobrę, Ziobro Morawieckiego i Dudę, a Kaczyński…

10.06.2022

Ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną uchwalona. Sejm odrzucił kluczowe poprawki Senatu

10.06.2022

Parlament Europejski wyraża „głębokie zaniepokojenie” pozytywną decyzją KE w sprawie polskiego KPO

09.06.2022

Komisja Sprawiedliwości odrzuca kluczowe poprawki Senatu. Czy ustawa Dudy spełni wymogi KPO?

08.06.2022

Za mało kija, za dużo marchewki”, „Hodujemy sobie mini-Rosję” – PE debatuje nad polskim KPO

02.06.2022

Co zmienia zatwierdzenie KPO? „Unia nadal będzie patrzeć rządowi na ręce” – mówi prof. Łętowska

28.05.2022

Sprawa Ewy Siedleckiej prawomocnie umorzona. Sąd: „Afera hejterska wywołała słuszne oburzenie”

27.05.2022

Sejm przegłosował ustawę o likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Targi PiS z ziobrystami trwały do ostatniej chwili

26.05.2022

Ustawa o Sądzie Najwyższym, zmiana Konstytucji, wotum nieufności wobec Ziobry [SEJM NA ŻYWO]

26.05.2022

Prezydencka ustawa o SN przeszła drugie czytanie. Z poparciem ziobrystów, choć PiS wyrzucił ich poprawki

25.05.2022

Neo-KRS ma nową przewodniczącą. To Dagmara Pawełczyk-Woicka, koleżanka Ziobry

24.05.2022

Proces Siedleckiej. Wytrykowski o grupie Kasta: Co tam jest oprócz wymieniania jakichś śmieszków?

20.05.2022

Dziś obrona doktoratu Łukasza Piebiaka. Praca „skromnej objętości”, promotorem kolega ze studiów

20.05.2022

PiS dogadał się z Solidarną Polską. Ustawa prezydenta przeszła przez Komisję sprawiedliwości

14.05.2022

69 proc. Polek i Polaków chce, żeby PiS podporządkował się zaleceniom UE [SONDAŻ IPSOS]

13.05.2022

Prezes Iustitii: Zatwierdzenie KPO to tylko część układanki. Komisja ma inne narzędzia dotyczące praworządnościWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200