Komunikat Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” w przedmiocie delegowania przez Prokuratora Krajowego członków Stowarzyszenia do jednostek odległych od miejsc zamieszkania

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

W dniu 18 stycznia 2021, do poszczególnych jednostek prokuratury, w których zgodnie z przydziałami służbowymi zatrudnieni byli prokuratorzy, w tym członkowie Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”, przekazano drogą faksową indywidualne decyzje kadrowe Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego z dnia 15 stycznia 2021, na podstawie których, w większości do jednostek usytuowanych w znacznej odległości od miejsc zamieszkania zainteresowanych, z dniem 20 stycznia 2021 przeniesionych zostało wielu prokuratorów.Przeniesione zostały następujące osoby:

 

  • Pani prokurator Katarzyna Kwiatkowska – pełniąca funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”, dotychczas zatrudniona w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, oddelegowana do Prokuratury Rejonowej w Golubiu Dobrzyniu (ponad 180 km od miejsca zamieszkania delegowanej);
  • Pan prokurator Mariusz Krasoń – członek Zarządu Stowarzyszenia, dotychczas zatrudniony w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie, oddelegowany w miejscu zamieszkania do Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze w Krakowie;
  • Pan prokurator Jarosław Onyszczuk – członek Zarządu Stowarzyszenia, dotychczas zatrudniony w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów, oddelegowany do Prokuratury Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim (ponad 260 km od miejsca zamieszkania delegowanego);
  • Pani prokurator Katarzyna Szeska – członek Stowarzyszenia, dotychczas zatrudniona w Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Wola w Warszawie, oddelegowana do Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu (ponad 320 km od miejsca zamieszkania delegowanej);
  • Pani prokurator Ewa Wrzosek – członek Stowarzyszenia, dotychczas zatrudniona w Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie, oddelegowana do Prokuratury Rejonowej w Śremie (ponad 310 km od miejsca zamieszkania delegowanej);
  • Pan prokurator Daniel Drapała – członek Stowarzyszenia, dotychczas zatrudniony w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu, oddelegowany do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie (ponad 410 km od miejsca zamieszkania delegowanego);
  • Pan prokurator Artur Matkowski – dotychczas zatrudniony w Dziale Wojskowym Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald, oddelegowany do Działu Wojskowego Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów (ponad 520 km od miejsca zamieszkania delegowanego).

 

Wskazane decyzje o oddelegowaniu zostały podjęte w oparciu o treść art. 106 § 2 ustawy Prawo o prokuraturze, umożliwiającego oddelegowanie prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury do innej jednostki przez Prokuratora Generalnego bądź Prokuratora Krajowego na okres 6 miesięcy w ciągu roku.

 

Żadna ze wskazanych decyzji nie zawierała uzasadnienia. Co więcej ustawa Prawo o prokuraturze nie przewiduje jakiegokolwiek trybu odwoławczego od wydanego aktu władczego umożliwiającego delegowanie prokuratora.

 

Podkreślenia wymaga okoliczność, że czworo spośród sześciu delegowanych prokuratorów pozostawało w niezakończonych, jak do tej pory, sporach sądowych z kierownictwem prokuratury dotyczących ich degradacji służbowych, które miały miejsce w 2016 roku oraz kwestii ukształtowania wynagrodzenia uwzględniającego stawkę awansową.

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, odpowiadając na pytania dziennikarzy związane z oddelegowaniem wskazanych powyżej osób, przekazał następujące stanowisko:

 

„Prokuratura Krajowa zdecydowała o wzmocnieniu jednostek prokuratury, które w największym stopniu dotknięte zostały problemami kadrowymi wynikającymi z trwającej pandemii COVID 19. Podjęta decyzja ma usprawnić prowadzenie postępowań w najmniejszych i bardziej obciążonych pracą jednostkach prokuratury w całej Polsce. Zasilą je delegowani czasowo prokuratorzy z większych jednostek, także wyższego rzędu. Ich doświadczenie ma zapewnić szybkie i skuteczne usprawnienie pracy jednostek dotkniętych niedoborami kadrowymi”.

 

W tym miejscu wskazać należy, że przepisy ustrojowe regulujące działalność prokuratury w Polsce, a w szczególności praktyka stosowania instytucji delegacji pozostaje w sprzeczności z rekomendacjami Rady Europy, przyjętymi przez Radę Konsultacyjną Prokuratorów Europejskich (CCPE – GT) w Opinii nr 9 (2014) na temat europejskich standardów i zasad kształtujących status prokuratora (tzw. Karta Rzymska).

 

Wskazane rekomendacje, dostrzegając, iż przeniesienie prokuratora bez jego zgoda do innej jednostki prokuratury może być instrumentem wywierania na niego bezprawnego nacisku, zalecają stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przez prawo krajowe, mających na celu zrekompensowanie ryzyka dotyczącego chociażby przenoszenia prokuratora będącego ukrytą formą kary dyscyplinarnej.

 

Co więcej wskazują one, iż przeniesienia prokuratora bez zgody powinny być ograniczone do wyjątkowych okoliczności, a w wypadku jego stosowania należy brać pod uwagę aspiracje oraz specjalizację prokuratora, jak również jego sytuację rodzinną. Jednocześnie prokurator powinien mieć możliwość wniesienia odwołania do niezależnego organu.Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

25 stycznia 2021


Inne artykuły tego autora

14.03.2023

Sąd uniewinnił 32 osoby, które przerwały mszę po wyroku TK. „Protest musiał odbyć się w kościele”

08.03.2023

Co dalej z Odrą? NSA zdecydował: Wody Polskie nie mają prawa przerabiać rzeki na drogę wodną

19.01.2023

To nie był „kompromis”, ale postawienie polityki nad konstytucją. Opozycja nie powinna [WIDZĘ TO TAK]

09.01.2023

Polska i Węgry już się nie wywiną? Unia Europejska coraz ostrzej broni praworządności [debata]

31.12.2022

2 lata więzienia za krytykę Kościoła? Czytamy kodeks karny projektu ziobrystów

28.12.2022

Studiujesz prawo? Zgłoś się do Akademii Praworządności

15.12.2022

Ustawa o SN nie spełnia kamieni milowych. Nie wykreśla przepisów ustawy kagańcowej [ROZMOWA]

01.12.2022

Wybory wysokiego ryzyka. 13 NGO-sów apeluje do OBWE o monitoring wyborów w 2023 roku. Lista powodów

04.10.2022

Po przejęciu władzy trzeba będzie zbudować prokuraturę od nowa [Gazeta Wyborcza]

18.09.2022

Jest decyzja KE w sprawie obcięcia funduszy dla Węgier. Victor Orbán raczej się nie zmartwi

05.09.2022

Konfederacja i cenzura Facebooka. Czy platforma medialna ma decydować, co mamy widzieć i czytać?

10.08.2022

Wyniki losowania sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej

27.07.2022

Sąd Najwyższy przeprowadził pierwszy test niezależności sędziego. Przełomowe orzeczenie [Gazeta Wyborcza]

15.07.2022

Warszawska adwokatura jednogłośnie i zdecydowanie za obecnym optymalnym modelem samorządu adwokackiego

13.07.2022

Sprawozdanie na temat praworządności z 2022 r. Komisja wydaje konkretne zalecenia kierowane do państw członkowskich (komunikat prasowy)

11.07.2022

Oświadczenie Pana Mariusza Muszyńskiego w sprawie tzw. maili Dworczyka i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego

17.03.2022

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN wzywająca do podjęcia rzeczywistych działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce

15.03.2022

Postanowienia końcowe Otwartego Kongresu Obywateli na rzecz trwałego pokoju, wolności i demokracji

14.03.2022

26 sędziów legalnego TK o wyroku Trybunału Przyłębskiej: niszczy podstawy Unii Europejskiej

14.03.2022

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 13 marca 2022 rokuWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200