Europejska Rada Ochrony Danych o transferze danych z PESEL: Konieczna podstawa prawna!

Udostępnij

Absolwentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz College of Europe. Zdobywała doświadczenie m.in. w Komisji Europejskiej i na Uniwersytecie Narodów…

Więcej

"Zgodnie z RODO dane takie jak imię i nazwisko, adres oraz narodowy numer identyfikacyjny, np. PESEL, muszą być przetwarzane w sposób zgodny z prawem, sprawiedliwie, przejrzyście i dla jasno określonych celów" - czytamy w komunikacie EROD o przekazaniu Poczcie Polskiej danych PESEL. Minister Cyfryzacji zapewnia: "Wszystko zgodnie z przepisami". Jakimi?Podczas 26. posiedzenia plenarnego 8 maja 2020 Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła wspólne stanowisko w sprawie polskich wyborów prezydenckich.

 

Jak pisaliśmy w OKO.press zgodnie z politycznym układem Kaczyński-Gowin wybory 10 maja w Polsce odbędą się, ale żaden obywatel ani obywatelka w nich nie zagłosuje. Prezydenta mamy wybrać w głosowaniu korespondencyjnym. Kiedy? Tego nadal nie ustalono.

 

Przygotowania do wyborów pocztowych polskie władze zaczęły jednak już pod koniec kwietnia, choć nie miały do tego podstawy prawnej. Ustawa o głosowaniu pocztowym nadal nie weszła w życie. Mimo to minister cyfryzacji Marek Zagórski (na zdjęciu) udostępnił Poczcie Polskiej dane z rejestru PESEL.

 

Europarlamentarzyści z Europejskiej Partii Ludowej Andrzej Halicki i Roberta Metsola (z Malty) poprosili europejskie organy o interwencję. Zwracają uwagę na potencjalne naruszenie przepisów RODO.

 

EROD tłumaczy, że ujawnienie danych osobowych – w tym przekazanie ich pomiędzy podmiotami – zawsze wymaga podstawy prawnej i zgodności z unijnymi przepisami ochrony danych. W przypadku wyborów korespondencyjnych rządzący muszą zapewnić specjalne zabezpieczenia, by zachować tajność i nienaruszalność danych dotyczących poglądów politycznych.

 

Przewodnicząca EROD, Andrea Jelinek podkreśla:

 

„Wybory są podstawą funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. Dlatego EROD przywiązuje szczególną wagę do przetwarzania danych osobowych do celów wyborczych. Zachęcamy administratorów danych, zwłaszcza organy publiczne, by dawały dobry przykład i przetwarzały dane osobowe w sposób przejrzysty, niepozostawiający wątpliwości co do podstawy prawnej tej operacji”.

 

EROD wyjaśnia zarazem, że egzekwowanie przepisów RODO leży po stronie krajowych organów nadzorczych, np. polskiego UODO. To polski urząd powinien ocenić skalę domniemanych naruszeń.

 

„Niemniej jednak EROD będzie nadal bacznie przyglądać się temu, jak przetwarzane są dane osobowe w kontekście wyborów. Pozostaje gotowa wspierać wszystkich swoich członków, w tym polskie organy nadzorcze, w tym zakresie” – czytamy w stanowisku.

 

Ujawnione dane obywateli UE

 

O przekazaniu pocztowcom danych z rejestru PESEL poinformował przewodniczącą EROD Wojciech Rafał Wiewiórowski, który od 2019 roku pełni funkcję Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

 

„Jakkolwiek sprawa ta nie leży w kompetencjach EIOD, stoimy na stanowisku, że dotyczy ona interpretacji Rozporządzenia […]  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych [RODO – red.] i jako taka powinna zostać rozpatrzona przez Europejską Radę Ochrony Danych, zwłaszcza ze względu na dużą liczbę osób, których dotyczą dane” – napisał Wiewiórowski w liście do Andrei Jelinek.

 

O ile rolą Inspektora jest przede wszystkim czuwanie nad tym, by unijne instytucje przestrzegały przepisów RODO, to Rada pilnuje ich przestrzegania i spójnego stosowania w państwach członkowskich UE. W jej skład wchodzi także EIOD.

 

„Biorąc pod uwagę fakt, że w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (rejestrze PESEL) mogą znajdować się dane osobowe obywateli innych państw członkowskich Unii, sprawa ma także aspekt transgraniczny, który może zainteresować krajowe urzędy ochrony danych” – wskazał Wiewiórowski.

 

Europejski Inspektor poprosił także, by sprawa wydania danych z rejestru polskiej poczcie została potraktowana priorytetowo z uwagi na zbliżający się termin wyborów prezydenckich. Niepokoi go skala potencjalnych implikacji dla ochrony danych obywateli UE.

 

„Byłbym wdzięczny, gdyby ten temat trafił do agendy na najbliższym posiedzeniu plenarnym EROD 5 maja” – czytamy w piśmie.

 

Bezprawny transfer danych

 

O udostępnieniu Poczcie Polskiej danych PESEL poinformował Wiewiórowskiego europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki, były minister cyfryzacji. 28 kwietnia 2020 przesłał EIOD pismo, w którym przytacza m.in. opinię prawną Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego.

 

Karniści z UJ napisali w niej, że polskie władze nie miały podstawy prawnej, by przekazać dane obywateli Poczcie Polskiej. Zastrzeżenia prawników budzi zarówno apel do samorządów o udostępnienie spisu wyborców, jak i transfer danych z rejestru PESEL.

 

„Polecenie przekazania Poczcie Polskiej S.A. spisu wyborców zawierających dane wszystkich wyborców, celem organizacji wyborów korespondencyjnych, w stanie prawnym na dzień 23 kwietnia 2020 r. nie posiada podstawy prawnej i może nosić znamiona przestępstwa. Przestępstwem może być także przekazanie spisu wyborców […] podmiotowi nieuprawnionemu” – czytamy w opinii KIPK.

 

Karniści tłumaczą, że doszło do złamania prawa, bo ustawa o głosowaniu kopertowym nie weszła jeszcze w życie. To ona czyni Pocztę organem uprawnionym organizowania w Polsce wyborów.

 

„W stanie prawnym obowiązującym na dzień 23 kwietnia 2020 r. Poczta Polska S.A. nie może realizować żadnych zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta. Brak jest jakichkolwiek powszechnie obowiązujących przepisów, które nakładałyby na Pocztę Polską S.A. zadania związane z organizacją wyborów Prezydenta” – piszą.

 

Halicki w swoim piśmie przytacza również podobne stanowisko Biura Analiz Sejmowych, z 25 kwietnia. Eksperci BAS również odnieśli się do próśb o udostępnienie danych ze spisu wyborców, jakie Poczta Polska kierowała do samorządów. Przekazanie takich danych BAS uznało za niedopuszczalne „w obowiązującym porządku prawnym”.

 

Wiewiórowski odpisał eurodeputowanemu już następnego dnia. Podkreślił, że nie ma kompetencji, by interpretować przepisy dotyczące zarządzania danymi w spisach wyborców. Podkreśla zarazem, że niepokoi go udostępnienie Poczcie Polskiej danych PESEL. Nie widzi związku między tym zdarzeniem, a procedurami prawa wyborczego.

 

„Wydaje się bowiem oczywiste, że rejestr PESEL nie jest w żadnym stopniu tożsamy ze spisem (spisami) wyborców” – pisał EIOD w odpowiedzi na wiadomość Halickiego. Ponownie poprosił Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych o informację, jakie działania podjął dla ochrony danych osobowych w rejestrze.

 

7 maja, w reakcji na ponaglenie Wiewiórowskiego, prezes UODO Jan Nowak ponownie poprosił ministerstwo cyfryzacji o wyjaśnienia: podstawy prawne i cel udostępnienia. A także o uzasadnienie decyzji i wskazanie zakresu przekazanych informacji.

 

Ministerstwo: wszystko zgodnie z prawem

 

Ministerstwo Cyfryzacji rzecz jasna próbuje bronić decyzji o przekazaniu Poczcie danych z PESEL. Minister Marek Zagórski tłumaczył w Sejmie 29 kwietnia, że „dane zostały zaszyfrowane, przekazane na zaszyfrowanym dysku, zostały przewiezione specjalnym konwojem”.

 

Minister stwierdził także, że Poczta Polska nie jest przecież byle firmą.

 

Jest ważnym elementem w systemie funkcjonowania państwa, gdzie funkcjonują funkcjonariusze publicznej instytucji, która zatrudnia 85 tys. pracowników i na co dzień realizuje swoją misję dbając o bezpieczeństwo informacji, które jej powierzam. – Marek Zagórski, Sejm – 29/04/2020.

 

FAŁSZ. Może i tak, ale to samo w sobie nie czyni z niej organu uprawnionego do organizacji wyborów.

 

Jak pisaliśmy wyżej eksperci – także ci zatrudnieni dziś w Sejmie – stoją na stanowisku, że w obowiązującym stanie prawnym Poczta Polska nie ma uprawnień, by domagać się danych w celu organizacji wyborów.

 

Minister tłumaczył jednak, że wszystko odbyło na podstawie ustawy „o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2”, która weszła w życie 18 kwietnia.

 

Ustawa obliguje ministra cyfryzacji do przekazania w terminie do dwóch dni od dnia złożenia wniosku przez operatora pocztowego, czyli Pocztę Polską, danych z rejestru PESEL, jeśli te dane są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów. – Marek Zagórski, Sejm – 29/04/2020.

 

FAŁSZ. Jak na razie Poczta Polska nie może organizować wyborów, bo obowiązujące prawo pozwala głosować jedynie osobiście.

 

Zagórski pominął jednak kluczowy fakt. Poczta Polska nie może prosić o dane w związku z organizacją wyborów, bo na ten moment niczego formalnie nie organizuje.

 

Politycy PiS upierają się jednak, że prawo to materia, którą można stosować na zapas, wystarczy mocno wierzyć, że zostanie uchwalone.

 

Wreszcie koronny argument. Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje, że Poczta Polska dostała już dostęp do danych z rejestru PESEL – w 2014 roku, za rządów PO-PSL. Otrzymała je na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych.

 

Poczta Polska posiada już dostęp do danych z rejestru PESEL w dużo szerszym zakresie niż objęte wnioskiem z dnia 20 kwietnia 2020 r. Jest to dostęp do wszystkich danych, o których mowa w ustawie z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. – Ministerstwo Cyfryzacji, PAP – 28/05/2020.

 

FAŁSZ. Wtedy nie obowiązywały przepisy RODO.

 

Rzeczywiście tak było. Problem w tym, że dane udostępniono wówczas poczcie zgodnie z prawem i do konkretnego celu: realizacji przepisów ustawy o opłatach abonamentowych. Pocztowcy nie mogli ich wykorzystać do przygotowania wyborów w 2020 roku, dlatego ponownie zwrócili się do Ministerstwa.

 

Jak przypomniał na Twitterze Andrzej Halicki, w 2014 w Polsce nie obowiązywały jeszcze przepisy RODO. Ustawa o ochronie danych osobowych, wdrażająca to rozporządzenie, działa od maja 2018 roku. To dlatego dzisiejszy transfer danych, bez podstawy prawnej i z potencjalnym naruszeniem RODO, zwrócił uwagę organów UE.Autor


Absolwentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz College of Europe. Zdobywała doświadczenie m.in. w Komisji Europejskiej i na Uniwersytecie Narodów…


Więcej

Opublikowany

10 maja 2020Inne artykuły tego autora

31.08.2021

Prawny polexit w TK odroczony. RPO Marcin Wiącek domaga się wyłączenia jednego z sędziów

13.08.2021

Działania pozorowane i chaos w SN. Sędziowie Izby Karnej przejmą część spraw Izby Dyscyplinarnej

12.08.2021

Prezes Manowska wbrew TSUE odmraża Izbę Dyscyplinarną

03.08.2021

Izba Dyscyplinarna SN rusza z dyscyplinarkami. Ignoruje orzeczenia TSUE

30.07.2021

Manowska już nie chce wojny z Unią. Namawia rządzących do wykonania orzeczeń TSUE

29.07.2021

Ziobro chce podważyć Europejską konwencję praw człowieka. Wzywa na pomoc TK Przyłębskiej

29.03.2021

Niemiecki Trybunał spełni marzenie Ziobry? Wstrzymał ratyfikację Funduszu Odbudowy UE

26.03.2021

PE stawia ultimatum: Komisja ma natychmiast uruchomić mechanizm „pieniądze za praworządność”

11.03.2021

Polska skarży do TSUE mechanizm „pieniądze za praworządność”. Po to, żeby Ziobro spał spokojnie?

07.03.2021

RPO chce wyłączenia Przyłębskiej ze składu orzekającego w TK. Chodzi o wypowiedzi jej męża

26.02.2021

Wiceszef Ordo Iuris nie będzie doradzał UE ws. LGBT. Trwa postępowanie wyjaśniające

26.02.2021

I Prezes SN robi zamach na jawność. Ograniczy dostęp do informacji o nadużyciach władzy

25.02.2021

Wiceprezes Ordo Iuris doradza UE m.in. w sprawach LGBT. Jak to się stało?

11.02.2021

Europa reaguje. Wiceszefowa KE o proteście mediów w Polsce: „Czarne ekrany mówią bardzo wiele”

09.02.2021

Eurodeputowani o Polsce po wyroku TK: „Kraj niczym dystopijna republika Gilead”

29.01.2021

„Polska jedynym takim krajem w historii najnowszej UE” – zagraniczna prasa po publikacji wyroku TK

25.01.2021

Knebel dla pracowników MSZ. PiS wprowadza „tajemnicę dyplomatyczną”

21.01.2021

Min. Wójcik o zsyłce niezależnych prokuratorów: za PO też były delegacje. Nie takie i nie tyle

13.01.2021

Kaja Godek nazwała osoby LGBT „zboczeńcami”. Dziś wygrała w sądzie. „Państwo nas nie chroni”

08.01.2021

Trybunał Konstytucyjny na wczasach. W 2019 roku orzekał najrzadziej od 20 lat [WYKRESY]Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200