Apel europejskich organizacji pozarządowych z dnia 10 października 2018 roku o ambitniejszy Program Prawa i Wartości

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Program "Prawa i Wartości", negocjowany obecnie przez unijne instytucje, mógłby stać się skutecznym środkiem promowania europejskich wartości. Jednak w obecnej formie miałby on bardzo ograniczoną skuteczność. Dlatego 154 organizacji społeczeństwa obywatelskiego z 19 państw członkowskich UE wzywa decydentów UE do uczynienia programu "Prawa i Wartości" bardziej ambitnym poprzez zwiększenie jego budżetu, rozszerzenie zakresu tematycznego i uproszczenie dostępu do funduszySzanowny Panie Prezydencie Tusk,

Szanowny Panie Prezydencie Juncker,

Drogi Pierwszy Wiceprzewodniczący Timmermans,

 

Apel europejskich organizacji pozarządowych o ambitniejszy Program Prawa i Wartości

 

Przyszłość Europy będzie zależała od postaw zwykłych obywateli. Postawy te określą, jaka polityka jest możliwa w Brukseli i zdecydują o przetrwaniu projektu europejskiego. W ostatnich miesiącach liczni aktorzy wzywali Unię do stworzenia instrumentu wspierającego organizacje społeczeństwa obywatelskiego promujące wartości europejskie (zapisane w art. 2 Traktatu o UE) na szczeblu lokalnym, krajowym i ponadnarodowym. To zdecentralizowane wsparcie dla proeuropejskiej większości obywateli mogłoby stać się jednym z najskuteczniejszych środków przeciwko erozji unijnych wartości.

 

Wezwanie to zostało poparte w styczniu 2018 r. przez Apel 80 organizacji pozarządowych i sieci organizacji społeczeństwa obywatelskiego z 22 krajów UE oraz przez Parlament Europejski w Rezolucji w sprawie „Europejskiego Instrumentu Wartości” z 14 kwietnia 2018 r.

 

Program „Prawa i Wartości”, zaproponowany przez Komisję w odpowiedzi na to wezwanie, łączy w sobie doskonałą diagnozę problemu z rozczarowującą treścią. W obecnej formie program nie ma szans skutecznie ochronić wartości europejskich, ponieważ:

 

  • Jego zakres tematyczny wyklucza finansowanie organizacji pozarządowych, które promują wartości europejskie określone w art. 2 Traktatu o UE nieobjęte szczegółowym prawodawstwem UE, jak również organizacji pozarządowych na szczeblu lokalnym i krajowym.
  • Jego zasady dostępu odcinają zdecydowaną większość organizacji oddolnych ze względu na restrykcyjne kryteria kwalifikowalności, współfinansowania, składania wniosków i sprawozdawczości
  • Budżet w wysokości 641 mln euro jest nie tylko niewystarczający biorąc pod uwagę skalę wyzwania dla wartości europejskich, ale również ma zostać rozdzielony na bardzo szerokie grono beneficjentów, w tym rządy, firmy, kraje trzecie i organizacje międzynarodowe. Tylko 47 mln euro przeznaczono dla organizacji pozarządowych z państw członkowskich UE. Kwoty te, podzielone przez 27 państw członkowskich i 7 lat, sprawiają że instrument nie będzie miał możliwości skutecznego promowanie wartości.

 

Dlatego wzywamy instytucje UE do zmiany tej propozycji zgodnie z Rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie „Europejskiego Instrumentu Wartości” z 14 kwietnia 2018 r. oraz Apelu ogólnoeuropejskich organizacji pozarządowych i sieci organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze stycznia 2018 r.

 

Po pierwsze, aby instrument mógł skutecznie promować i chronić europejskie wartości, jego zakres tematyczny powinien obejmować organizacje pozarządowe działające na rzecz wartości o których mowa w art. 2 Traktatu UE, na szczeblu lokalnym, krajowym i ponadnarodowym.

 

Po drugie, należy maksymalnie uprościć zasady dostępu, tak aby nawet mniejsze organizacje oddolne miały realną szansę na złożenie wniosku. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie nowego Rozporządzenia Finansowego w celu maksymalizacji dostępności oraz poprzez rozważenie wykorzystania programów regrantingowych, tak jak ma to miejsce w ramach Funduszy Norweskich/EOG.

 

Po trzecie proponujemy prostą zasadę dotyczącą budżetu: UE powinna wydawać na promocję wartości wewnątrz Unii tyle, ile wydaje na ten cel w krajach trzecich. Oznacza to, że całkowity budżet programu „Prawa i Wartości” powinien wynieść od 1,4 do 2 mld euro w ciągu 7 lat. Ponadto znaczna część tej kwoty powinna zostać przeznaczona na wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

 

W obliczu głęboko niepokojących tendencji politycznych nadchodzące Wieloletnie Ramy Finansowe mogą stanowić ostatnią szansę na tak poważną inwestycję w utrzymanie podstawowych wartości europejskich.

 

Dlatego liczymy na Państwa wsparcie.

 

Lista sygnatariuszy:

 

Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern, Austria, Vienna
Association Marcel Hicter pour la Démocratie Culturelle, Belgia, Brussels
Community Foundation West Flanders | Streekfonds West-Vlaanderen, Belgia, Kortrijk
Donors and Foundations Networks Europe (DAFNE), Belgia, Brussels
European Citizen Action Service (ECAS), Belgia, Brussels
European Foundation Centre Aisbl, Belgia, Brussels
Global Fund for Community Foundations, Belgia, Brussels
Les Fondations.be, Fédération Belge des Fondations Philanthropiques, Belgia, Brussels
Quindo vzw, Belgia, Kortrijk
„Roms Coppersmiths” Shoumen, Bułgaria, Shumen
Association of Parks in Bułgaria (For The Nature Coalition), Bułgaria, Sofia
BlueLink Foundation, Bułgaria, Sofia
Bułgarian Association for the Promotion of Citizens’ Initiative (BSNGI), Bułgaria, Burgas
Bułgarian Center for Not-for-Profit Law, Bułgaria, Sofia
Bułgarian Donors’ Forum, Bułgaria, Sofia
Bułgarian Institute for Legal Initiatives Foundation (BILI), Bułgaria, Sofia
Center for Interethnic Dialogue and Tolerance „Amalipe”, Bułgaria, Veliko Tarnovo
CHOVEKOLUBIE Association, Bułgaria, Pazardjik
Citizen Participation Forum, Bułgaria, Sofia

Institute for Direct Democracy Foundation, Bułgaria, Sofia
Multi Kulti Collective, Bułgaria, Sofia
National Network for Children, Bułgaria,Sofia
Open Society Foundation, Bułgaria, Sofia
Workshop for Civic Initiatives Foundation, Bułgaria, Sofia
Association for Independent Media Culture / Udruga za nezavisnu, Chorwacja, Zagreb
medijsku kulturu

B.a.B.e., Chorwacja, Zagreb
Centar za mirovne studije, Chorwacja, Zagreb
Center for Civil Initiatives, Chorwacja, Poreć
Civil Rights Project Sisak, Chorwacja, Sisak
Chorwacjan Youth Network/Mreža mladih Hrvatske, Chorwacja, Zagreb
Documenta – Center for Dealing with the Past, Chorwacja, Zagreb
GONG, Chorwacja, Zagreb
Information Legal Centre, Chorwacja, Slavonski Brod
Rainbow Families Chorwacja, Chorwacja, Zagreb
Udruga Eko-Zadar, Chorwacja, Zadar
Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i, Chorwacja, Zadar
održivog razvoja „Eko-Zadar”

CESI – Center for Education, Counselling and Research, Chorwacja, Zagreb
PUŽ, Chorwacja, Zagreb
Antikomplex z.s., Czechy, Prague
EUROPEUM Institute for European Policy, Czechy, Prague
Open Society Fund Prague, Czechy, Prague
Open Estonia Foundation, Estonia, Tallinn
Centre français des Fonds et Fondations, Francja, Paris
Association of German Foundations, Niemcy, Berlin
European Exchange, Niemcy, Berlin
MEMORIAL Deutschland e. V., Niemcy, Berlin
RUSMPI Institute on Migration Policy, Niemcy, Berlin
Euromaidan NRW e.V., Niemcy, Bonn
Finnish NGDO Platform to the EU, Finlandia, Helsinki
Civil Kollégium Alapítvány (Civil College Foundation), Węgry, Kunszentmiklós
Hungarian Helsinki Committee, Węgry, Budapest
K-Monitor Association, Węgry, Budapest
Ökotárs – Hungarian Environmental Partnership Foundation, Węgry, Budapest

Acri-Associazione di Fondazioni e di casse di risparmio, Włochy, Roma
Associazione Ricreativa Culturale Italiana (ARCI), Włochy, Rome
Memorial Italia, Włochy, Milan
Centre for Public Policy Providus, Łotwa, Riga
Civic Alliance-Łotwa, Łotwa, Riga
European Movement – Łotwa, Łotwa, Riga
Foundation for an Open Society DOTS, Łotwa, Riga
Eiropas Kustība Latvijā (European Movement – Łotwa), Łotwa, Riga
Kauno bendruomeniu centru asociacija/ Association of Kaunas, Litwa, Kaunas
Communities Centers

NGO Law Institute, Litwa, Vilnius
Open Litwa Foundation, Litwa, Vlinus
Pilietinės visuomenės institutas (Civil Society Institute), Litwa, Vilnius
Tolerant Youth Association, Litwa, Vilnius
Kaimo bendruomenė „Gegužraibė – rural community „Geguzraibe”, Litwa
Šunskų sen. Dielinės
kaimas

AFEW International, Holandia, Amsterdam
Holandia Helsinki Committee, Holandia
The Hague
Helsinki Foundation for Human Rights, Polska, Warszawa
National Federation of Polish NGOs (OFOP), Polska, Warszawa
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Polska, Częstochowa
Shipyard – Centre for Social Innovation and Research, Polska, Warszawa
Polish Donors Forum, Polska, Warszawa
Stefan Batory Foundation, Polska, Warszawa
WWF Polska, Polska, Warszawa
Stowarzyszenie Willa Decjusza, Polska, Kraków
Amicus Europae Foundation, Polska, Warszawa
Federacja Inicjatyw Oświatowych/Federation for Educational Initiatives, Polska, Warszawa
Fundacja „Sprawniejsi Razem”, Polska, Kalisz
Fundacja Akceptacja, Polska, Poznań
Fundacja Aktywności Lokalnej, Polska, Puszczykowo
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, Polska, Bielsko-Biała
Fundacja Autonomia, Polska, Kraków
Fundacja BEZLIK, Polska, Miłosław
Fundacja Civis polonus, Polska, Warszawa
Fundacja Czarna Owca Pana Kota, Polska, Kraków

Fundacja e-państwo, Polska, Warszawa
Fundacja Edukacyjna OdiTK, Polska, Gdansk
Fundacja Idealna Gmina, Polska, Warszawa
Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów, Polska, Lubartów
Fundacja Partners Polska, Polska, Warszawa
Fundacja rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, Polska, Warszawa
Fundacja Szkoła z Klasą, Polska, Warszawa
Fundacja Szkoły. Spolecznej, Polska, Warszawa
Fundacja trzeci.org, Polska, Gliwice
fundacja tu obok, Polska, Lublin
Fundacja Wiedzieć Więcej, Polska, Kędzierzyn-Koźle
Fundacja Wolna Syria, Polska, Warszawa
Fundacja Wspomagania Wsi, Polska, Warszawa
Gdańska Fundacja Dobroczynności, Polska, Gdańsk
Instytut Spraw Publicznych/Institute of Public Affairs, Polska, Warszawa
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Polska, Konin
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, Polska, Nowy Sącz
Mosty Europy – BRIDGES WITHIN EUROPE, Polska, Łódź
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Polska, Łódź
Pilski Bank Żywności, Polska, Piła
Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Polska, Warszawa
Unia Seniorów Region Warszawsko-Mazowiecki im. Rotmistrza, Polska, Opacz

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Polska, Wrocław
Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Polska, Warszawa
Społeczny Komitet ds. AIDS, Polska, Warszawa
Stowarzyszenie „Cała Naprzód”, Polska, Gliwice
Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polska, Warszawa
Stowarzyszenie Głos Kociewia, Polska, Starogard Gdański
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Polska, Warszawa
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Polska, Warszawa
Stowarzyszenie Koalicja Karat, Polska, Warszawa
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta, Polska, Warszawa

Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur”, Polska, Orzechowo
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Maziarze Stare i Okolic, Polska, Maziarze Stare

Stowarzyszenie Wolność Równość Demokracja, Polska, Warszawa
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Polska, Warszawa
Towarzystwo Samorządowe, Polska, Konin
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, Polska, Konin
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych / Lower Silesian, Polska, Wrocław
Federation of Non-governmental Organizations

Fundacja Panoptykon / Panoptykon Foundation, Polska, Warszawa
Forum Ruchu Europejskiego (European Movement Forum, Polska), Polska, Warszawa
Fundacja Przyjaciółka, Polska, Warszawa
Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji/Social Movement „Citizens for Polska Warszawa Education”

Asociatia Bunul Samaritean, Rumunia, Galati
Europuls – Centre of European Expertise, Rumunia, Bucharest
Association of Mountain and other Rescuers, Słowacja, Žilina
Academia Istropolitana Nova, Słowacja, Svätý Jur
Asociacia poskytovatelov socialnych sluzieb o.z., Słowacja, Bratislava
Asociation for the Protection of Patients’ Rights, Słowacja, Bratislava
Assotiation for Community Foundation in Słowacja, Słowacja, Pezinok
Center for Philanthropy, Słowacja, Bratislava
Ekopolis Foundation, Słowacja, Banska Bystrica
Helsinki Committee for Human Rights in Słowacja, Słowacja, Bratislava
Independent Platform SocioFórum, Słowacja, Bratislava
Iniciatíva Inakosť, Słowacja, Bratislava
Karpatská nadácia (Carpathian Foundation), Słowacja, Košice
MESA10, Słowacja, Bratislava
Možnosť voľby, Słowacja, Bratislava
Open Society Foundation Słowacja, Słowacja, Bratislava
PDCS, Partners for Democratic Change Słowacja, Słowacja, Bratislava
Slovak Youth Council, Słowacja, Bratislava
Slovenská humanitná rada, Słowacja, Bratislava
SOCIA – Social Reform Foundation, Słowacja, Bratislava
Asociación Española de Fundaciones, Hiszpania, Madrid
Access Europe, Hiszpania, Madrid
Three Nations Dementia Working Group, Wielka Brytania, Oxford

 

POBIERZ TEN DOKUMENT W WERSJI PDFAutor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

11 października 2018Inne artykuły tego autora

01.11.2019

RPO Adam Bodnar zaprasza na wykład prof. Andrása Sajó. Wystąpi też prof. Ewa Łętowska

25.10.2019

„Czy obronimy Państwo Prawa?” Wykład sędziego Waldemara Żurka

21.10.2019

List otwarty G. T. Pagone Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

10.10.2019

W sprawie przyszłości polskiej demokracji. List otwarty naukowców

04.10.2019

Iustitia składa zawiadomienie do prokuratury na pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości nękających sędziów

23.09.2019

Nie będziesz z nami? Zniszczymy cię. Rozmowa z sędzią Waldemarem Żurkiem

20.09.2019

Konferencja Ambasadorów: od wyniku wyborów 13 października zależeć będzie ustrój naszego państwa, nasza pozycja w Europie i świecie oraz nasze bezpieczeństwo

20.09.2019

RPO do KRS w sprawie antysemickich wpisów

03.09.2019

„Rzecznicy dyscyplinarni M. Lasota i P. Radzik przekroczyli prawo”

03.09.2019

Hejtowani sędziowie boją się zmasowanych ataków: Nasze zdjęcia trafiały do KastaWatch z podpisem: „To będą nasze następne cele”

03.09.2019

Nic nie zniechęci mnie do otwartego działania na rzecz praworządności

27.08.2019

Apel Pierwszego Prezesa SN do członków Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 27 sierpnia 2019 roku

27.08.2019

List otwarty Konferencji Ambasadorów RP do Donalda Trumpa

26.08.2019

Apel Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie tzw. „afery Piebiaka”

25.08.2019

Zrezygnujcie ze stanowisk! Apel Iustitii w związku z aferą hejterską

20.08.2019

Stanowisko HFPC ws. doniesień medialnych o zorganizowanych działaniach szkalujących sędziów

10.08.2019

Stanowisko okręgowej rady adwokackiej z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie nowelizacji kodeksu postępowania karnego

05.08.2019

Ekspert: Kuchciński latał poza prawem i obyczajem. To podręcznikowa korupcja

31.07.2019

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS dot. odmowy wykonania prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego

24.07.2019

Raport HFPC: Czas próby. Sędziowie wobec zmian w wymiarze sprawiedliwościWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200