Apel 336 czołowych polskich prawników o prezydenckie veto

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Sygnatariusze listu z 21 lipca kolejny raz zwracają się do Prezydenta Andrzeja Dudy, prosząc o zawetowanie ustaw o SN, KRS i ustroju sądów powszechnychTekst apelu do Prezydenta RP o zawetowanie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o Sądzie Najwyższym:

Panie Prezydencie!

 

Wystosowaliśmy do Pana Prezydenta w dniu 21 lipca 2017 roku apel o niepodpisywanie trzech ustaw zmieniających gruntownie system wymiaru sprawiedliwości. Czujemy się w obowiązku ponowić nasze wystąpienie, gdyż dwie wówczas zawetowane ustawy – nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawa o Sądzie Najwyższym – wrócą do podpisu Pana Prezydenta w nieco tylko zmienionym kształcie.

 

Uważamy, że uchwalone przez Sejm i Senat przepisy, szczególnie w szerszym kontekście innych zmian, w tym niezawetowanej ustawy o ustroju sądów powszechnych, są niezwykle niebezpieczne dla ochrony wolności i bezpieczeństwa Polaków oraz ustroju demokratycznego państwa prawa, gdyż prowadzą do znacznego uzależnienia władzy sądowniczej od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Zmiany zawarte w przyjętych projektach ustaw nie odpowiadają standardom konstytucyjnym cywilizacji zachodniej, które były wypracowywane przez długie lata ewolucji systemów prawnych. Byłoby olbrzymią szkodą, gdyby poprzez dopuszczenie do wejścia w życie tych ustaw Polska podjęła decyzję o zakwestionowaniu tego dorobku i postawiła się poza grupą demokracji uznających trójpodział władzy za fundament nowoczesnego państwa prawnego.

 

Za złe i szkodliwe uważamy rozwiązania takie jak upartyjnienie wyboru członków KRS poprzez sformalizowanie roli klubów poselskich w procesie wyłaniania kandydatów, wygaszenie kadencji Sędziów Sądu Najwyższego w tym określonej w Konstytucji kadencji Pierwszej Prezes SN, wprowadzenie naruszającej zasadę ne bis in idem skargi nadzwyczajnej oraz utworzenie w Sądzie Najwyższym Izby Dyscyplinarnej, której kompetencje mają być rozszerzone na wszystkie zawody prawnicze. Uważamy, że co najmniej pierwsze trzy z tych rozwiązań są niekonstytucyjne. Wprowadzenie skargi nadzwyczajnej dodatkowo naraża Polskę na postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, które w naszym przekonaniu zakończą się porażką naszego kraju. Jednak, jak wspomnieliśmy na wstępie, nie chodzi nawet o poszczególne rozwiązania, ale o ich całokształt, który w znacznym stopniu ograniczy niezawisłość sędziowską i niezależność sądów.

 

Wyrażamy obawę, że wejście w życie przedmiotowych ustaw może być istotną cezurą w najnowszej historii Polski. Władza sądownicza zacznie być kontrolowana przez władzę wykonawczą i ustawodawczą w stopniu nie tylko niedopuszczalnym na gruncie Konstytucji, ale również stawiającym nasz kraj poza głównym nurtem nowoczesnych państw demokratycznych. Jest dla nas oczywiste, że nowe regulacje – jeżeli wejdą w życie – spotkają się ze zdecydowanie negatywną reakcją naszych partnerów w Unii Europejskiej, gdyż nie odpowiadają standardom, do których przestrzegania Polska się zobowiązała, stając się członkiem Rady Europy, podejmując w ogólnonarodowym referendum suwerenną decyzję o przystąpieniu do Unii Europejskiej oraz uczestnicząc w przyjęciu i ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego.

 

Bardzo liczymy na to, że Pan Prezydent do tego nie dopuści. Dlatego apelujemy o zawetowanie ustawy o zmianie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw i zawetowanie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym.

 

Lista sygnatariuszy

1. Weronika Achramowicz radca prawny Partner Baker & McKenzie

2. Mariusz Aleksandrowicz radca prawny, doradca podatkowy

3. Piotr Andrzejak radca prawny Partner Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

4. Piotr Andrzejczak radca prawny Partner Domański Zakrzewski Palinka

5. Marcin Asłanowicz adwokat Partner Wolf Theiss

6. dr Aleksandra Auleytner radca prawny Partner Domański Zakrzewski Palinka

7. Wojciech Babicki adwokat Partner Miller, Canfield, W.Babicki, A.Chełchowski i Wspólnicy

8. Małgorzata Badowska radca prawny Wspólnik GESSEL Kancelaria prawna

9. Jerzy Baehr radca prawny Partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

10. Beata Balas-Noszczyk radca prawny Partner Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spółka partnerska) Oddział w Polsce

11. Rafał Baranowski radca prawny Wspólnik Greenberg Traurig

12. Marcin Bartczak radca prawny Partner Dentons

13. Marcin Bartnicki radca prawny Partner Clifford Chance

14. Łukasz Berak radca prawny Partner Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

15. Ludomir Biedecki radca prawny Parter Noerr

16. Radosław Biedecki radca prawny Partner Noerr

17. Jarosław Bieroński radca prawny Partner Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

18. prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska adwokat Partner Dentons

19. dr Andrzej Błach radca prawny Of Counsel CMS

20. Sławomir Boruc radca prawny Partner Baker & McKenzie

21. Marcin Boruc adwokat Partner Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

22. Dorota Bryndal radca prawny Wspólnik GESSEL Kancelaria prawna

23. Karol Brzoskowski adwokat Partner Greenberg Traurig

24. Anna Brzoza-Ostrowska radca prawny Partner CMS

25. Łukasz Caban adwokat Partner SRC Smolarek, Rogala, Caban – Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.

26. dr Jakub Celiński adwokat Partner Dentons

27. Radomir Charzyński radca prawny Wspólnik Greenberg Traurig

28. dr Andrzej Chełchowski radca prawny Partner Miller, Canfield, W.Babicki, A.Chełchowski i Wspólnicy

29. Leszek Cholewa adwokat Wspólnik ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa

30. Marcin Chomiuk radca prawny Partner Jara, Drapała & Partners 31 Maciej Chrzan radca prawny Partner Jara, Drapała & Partners

32. Marcin Chyliński radca prawny Partner Weil

33. Marcin Ciemiński adwokat Partner Clifford Chance

34. Piotr Ciołkowski radca prawny Partner CMS

35. Dan Cocker solicitor Partner Allen&Overy

36. Daniel Cousens Solicitor of England & Wales Partner Linklaters

37. Anna Cudna-Wagner radca prawny Partner CMS

38. dr Katarzyna Czapracka adwokat Partner White&Case

39. Michał Czarnuch adwokat Partner Domański Zakrzewski Palinka

40. Andrzej Czopski radca prawny Partner Miller, Canfield, W.Babicki, A.Chełchowski i Wspólnicy

41. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski prof. UJ, adwokat Partner SPCG – T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.

42. Witold Daniłowicz radca prawny Of Counsel Noerr

43. Anna Dąbrowska radca prawny Partner Wardyński i Wspólnicy sp.k.

44. Tomasz Dąbrowski radca prawny Partner Dentons

45. Agata Demuth radca prawny Partner Schoenherr

46. Andrzej Dębiec radca prawny Partner Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spółka partnerska) oddział w Polsce

47. Paweł Dębowski radca prawny Partner Dentons

48. David Dixon Partner Dentons

49. Grzegorz Długi adwokat Wspólnik ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa

50. prof. ALK dr hab. Przemysław Drapała radca prawny Partner Jara, Drapała & Partners

51. prof. dr hab. Sławomir Dudzik radca prawny Partner SPCG – T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.

52. Katarzyna Dulewicz radca prawny Partner CMS

53. Piotr Dulewicz radca prawny Partner Dentons

54. Robert Dulewicz radca prawny Partner Dentons

55. Karolina Dunin-Wilczyńska radca prawny Partner Greenberg Traurig

56. Piotr Dynowski radca prawny

57. Janusz Dzianachowski radca prawny Partner Linklaters

58. Lidia Dziurzyńska-Leipert radca prawny Partner CMS

59. Michał Fereniec radca prawny Wspólnik Greenberg Traurig

60. Marcin Fijałkowski radca prawny Partner Baker & McKenzie

61. dr Janusz Fiszer radca prawny, doradca podatkowy Wspólnik GESSEL Kancelaria prawna

62. Lejb Fogelman adwokat amerykański Senior Partner Greenberg Traurig

63. Andrzej Foltyn radca prawny Partner Domański Zakrzewski Palinka

64. Anna Frankowska-Gzyra adwokat amerykański Partner Weil

65. Karina Furga-Dąbrowska doradca podatkowy Partner Dentons

66. Przemysław Furmaga radca prawny Partner Domański Zakrzewski Palinka

67. Marta Gadomska-Gołąb radca prawny Partner Wierzbowski Eversheds Sutherland

68. Robert Gago radca prawny Partner Greenberg Traurig

69. dr hab. Łukasz Gasiński radca prawny Partner Weil

70. Robert Gawałkiewicz radca prawny Partner Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

71. dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz radca prawny Senior Partner GESSEL Kancelaria prawna

72. dr Lech Giliciński radca prawny Partner K&L Gates

73. Ronald Given prawnik zagraniczny w OIRP Warszawa Partner Wolf Theiss

74. Tomasz Gizbert-Studnicki radca prawny Partner SPCG – T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.

75. Anna Glapa adwokat Partner Domański Zakrzewski Palinka

76. Marcin Gmaj adwokat Partner Baker & McKenzie

77. dr Jakub Górski radca prawny Partner SPCG – T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.

78. Mateusz Grabiec adwokat Partner Baker & McKenzie

79. Paweł Grabowski radca prawny Partner Dentons

80. Marek Grodek adwokat Wspólnik Greenberg Traurig

81. Paweł Grzejszczak radca prawny Partner Domański Zakrzewski Palinka

82. Jarosław Grzesiak adwokat Managing Partner Greenberg Traurig

83. Pawel Grześkowiak adwokat Partner GIDE LOYRETTE NOUEL

84. Rafał Hajduk radca prawny Partner Domański Zakrzewski Palinka

85. Aneta Hajska radca prawny Partner White&Case

86. Paweł Halwa radca prawny Partner Schoenherr

87. Anna Hałas-Krawczyk radca prawny Partner Greenberg Traurig

88. Monika Hartung radca prawny Partner Wardyński i Wspólnicy sp.k.

89. Łukasz Hejmej adwokat Partner Baker & McKenzie

90. Iwona Her radca prawny Partner Weil

91. Paweł Hincz radca prawny Partner Baker & McKenzie

92. Jarosław Iwanicki adwokat Partner Allen&Overy

93. Stefan Jacyno adwokat Partner Wardyński i Wspólnicy sp.k.

94. Maciej Jamka adwokat Partner K&L Gates

95. Tomasz Janas radca prawny Partner Dentons

96. Agnieszka Janicka radca prawny Partner Clifford Chance

97. Aleksander Janiszewski adwokat amerykański Partner Greenberg Traurig

98. Bartłomiej Jankowski adwokat Partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

99. Łukasz Jankowski radca prawny Partner Wierzbowski Eversheds Sutherland

100. Zbigniw Jara radca prawny Partner Jara, Drapała & Partners

101. Agnieszka Jesiotr-Rejmanowska radca prawny Wspólnik WLP Pogorzelec JesiotrRejmanowska & Partnerzy radcowie prawni

102. Jakub Jędrzejak radca prawny Partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

103. Michał Jochemczak radca prawny Partner Dentons

104. Witold Jurcewicz radca prawny Of Counsel Noerr

105. Piotr Jurczak radca prawny Partner BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp. k.

106. Agata Jurek-Zbrojska radca prawny Wspólnik Greenberg Traurig

107. Edyta Jusiel radca prawny

108. Małgorzata Kacperska adwokat Partner Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.k.

109. Tomasz Kacymirow radca prawny Partner Greenberg Traurig

110. Daniel Kaczorowski radca prawny Partner Greenberg Traurig

111. Tomasz Kaczyński radca prawny Partner Domański Zakrzewski Palinka

112. Przemysław Kałek radca prawny Partner Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

113. Martyna Kamińska-Tabaka radca prawny Partner Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

114. Rafał Kamiński radca prawny Partner White&Case

115. Piotr Kamiński radca prawny Partner SPCG – T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.

116. Krzysztof Kanton radca prawny Partner Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

117. Tomasz Kański radca prawny Partner Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

118. Bogusław Kapłon radca prawny Partner Domański Zakrzewski Palinka

119. Piotr Karwat radca prawny Partner Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

120. Przemysław Kastyak radca prawny Partner Magnusson, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska

121. Bernadeta Kasztelan radca prawny Wspólnik GESSEL Kancelaria prawna

122. Tomasz Kawczyński radca prawny Partner Allen&Overy

123. dr Andrzej W. Kawecki radca prawny Partner Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

124. Paulina Kieszkowska-Knapik adwokat Partner KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

125. Daniel Klementewicz adwokat Partner Magnusson, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska

126. Wojciech Koczara radca prawny Partner CMS

127. Marcin Kolasiński radca prawny Partner KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

128. Tadeusz Komosa radca prawny Partner

129. Tomasz Konopka adwokat Partner Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

130. Daniel Kopania radca prawny Partner Clifford Chance

131. Katarzyna Kopczewska doradca podatkowy Partner Baker & McKenzie

132. Marcin Koper radca prawny Partner SPCG – T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.

133. dr hab. Bogudar Kordasiewicz Profesor w IPN PAN Of Counsel K&L Gates

134. Bartłomiej Kordeczka adwokat Partner Dentons

135. Marta Koremba rzecznik patentowy

136. Tomasz Koryzma radca prawny Partner CMS

137. Arkadiusz Korzeniewski adwokat Partner CMS

138. Krzysztof Kowalczyk radca prawny Partner BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp. k.

139. Aldona Kowalczyk radca prawny Partner Dentons

140. Marek Kozaczuk radca prawny Wspólnik Greenberg Traurig

141. Wojciech Kozłowski radca prawny Partner Dentons

142. Zbigniew Kozłowski adwokat Of Counsel K&L Gates

143. Maciej Kożuchowski radca prawny Wspólnik GESSEL Kancelaria prawna

144. Marcin Krakowiak radca prawny Partner Domański Zakrzewski Palinka

145. Arkadiusz Krasnodębski radca prawny Partner Dentons

146. Robert Krasnodębski radca prawny Partner Weil

147. Bartosz Krużewski adwokat Partner Clifford Chance

148.Tomasz Krzyżowski radca prawny Partner Baker & McKenzie

149. Marcin Kubala radca prawny Partner SPCG – T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.

150. dr Szymon Kubiak radca prawny Partner Wardyński i Wspólnicy sp.k.

151. Artur Kulawski radca prawny Partner Linklaters

152. Aleksandra Kunkiel-Kryńska radca prawny Partner Wierzbowski Eversheds Sutherland

153. Maciej Kuropatwiński radca prawny Partner BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp. k.

154. Katarzyna Kuźma radca prawny Partner Domański Zakrzewski Palinka

155. Tomasz Kwieciński radca prawny Partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

156. Karol Lasocki radca prawny Partner K&L Gates

157. Mirella Lechna radca prawny Partner Wardyński i Wspólnicy sp.k.

158. dr Marcin Lemkowski adwokat Partner Wardyński i Wspólnicy sp.k.

159. Jakub Lerner radca prawny Partner Noerr

160. Piotr Lesiński radca prawny Partner Allen&Overy

161. Paweł Lewandowski radca prawny Partner Domański Zakrzewski Palinka

162. Krzysztof Libiszewski radca prawny Partner Wardyński i Wspólnicy sp.k.

163. Paweł Lipski radca prawny Partner Wierzbowski Eversheds Sutherland

164. Iga Lis adwokat Partner CMS

165. Robert Lis radca prawny Partner Greenberg Traurig

166. Ewa Łachowska-Brol radca prawny Partner Wierzbowski Eversheds Sutherland

167 Piotr Łaska radca prawny Of Counsel K&L Gates

168. Dorota Łempicka radca prawny Łempicka Mincewicz Ścibor

169. Sławomir Łuczak radca prawny Partner Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

170. Marcin Macieszczak radca prawny Wspólnik Zarządzający GESSEL Kancelaria prawna

171. Małgorzata Madej-Balcerowska radca prawny Partner Greenberg Traurig

172. dr Konrad Marciniuk radca prawny Partner Miller, Canfield, W.Babicki, A.Chełchowski i Wspólnicy

173. Jakub Marcinkowski adwokat Partner CMS

174. dr Bartosz Marcinkowski radca prawny Partner Domański Zakrzewski Palinka

175. Krzysztof Marczuk radca prawny Wspólnik GESSEL Kancelaria prawna

176. Agnieszka Maroszek-Kurowska radca prawny Wspólnik ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa

177. Krzysztof Marzyński radca prawny Partner Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy Sp. k.

178. dr hab. prof. UW Marcin Matczak radca prawny Partner Domański Zakrzewski Palinka

179. Ireneusz Matusielanski radca prawny Wspólnik Greenberg Traurig

180. Paweł Mazur adwokat Partner Wardyński i Wspólnicy sp.k.

181. Arwid Mednis radca prawny Partner Wierzbowski Eversheds Sutherland

182. Michał Mężykowski radca prawny Partner Dentons

183. Jacek Michalski radca prawny Partner Wolf Theiss

184. Agata Mierzwa adwokat Partner Domański Zakrzewski Palinka

185. Andrzej Miklas adwokat Partner Weil

186. Andrzej Mikosz radca prawny Partner K&L Gates

187. Jarosław Miller radca prawny Partner Linklaters

188. Agnieszka Mincewicz radca prawny Partner Łempicka Mincewicz Ścibor

189. Tomasz Minkiewicz radca prawny Partner CMS

190. Aleksandra Minkowicz-Flanek radca prawny Partner Dentons

191. Justyna Młodzianowska radca prawny Of Counsel Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

192. dr Rafał Morek adwokat Partner K&L Gates

193. Marcin Muszel radca prawny Partner GIDE LOYRETTE NOUEL

194. Grzegorz Namiotkiewicz adwokat Partner Clifford Chance

195. Robert Niczyporuk radca prawny Partner Domański Zakrzewski Palinka

196. Michał Nowacki radca prawny Partner Wardyński i Wspólnicy sp.k.

197. Artur Nowak radca prawny Partner Domański Zakrzewski Palinka 198 Jolanta Nowakowska-Zimoch adwokat Wspólnik Greenberg Traurig

199. Joanna Nowak-Paradowska Partner Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

200. Radosław Nożykowski adwokat Baker & McKenzie

201. dr Marcin Olechowski adwokat Partner Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

202. Paweł Osik adwokat Partner Pietrzak, Sidor & Wspólnicy spółka jawna

203. dr Rudolf Ostrihansky radca prawny Partner Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

204. Igor Ostrowski radca prawny Partner Dentons

205. Tomasz Ostrowski radca prawny Partner White&Case

206. Sebastian Pabian adwokat Partner Baker & McKenzie

207. Danuta Pajewska radca prawny Partner Wardyński i Wspólnicy sp.k.

208. Józef Palinka radca prawny Partner Domański Zakrzewski Palinka

209. Katarzyna Palka-Bartoszek radca prawny Wspólnik ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa

210. Paweł Paradowski adwokat Partner Domański Zakrzewski Palinka

211. Łukasz Pawlak radca prawny Wspólnik Greenberg Traurig

212. Krzysztof Pawlisz radca prawny Partner Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

213. dr Michał Pawłowski adwokat Partner K&L Gates

214. Katarzyna Petruczenko radca prawny Partner Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Piechota Sp. k.

215. Michał Petz adwokat Of Counsel K&L Gates

216. Arkadiusz Pędzich radca prawny Partner Allen&Overy

217. Agnieszka Piasecka radca prawny Partner Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

218. Mikołaj Piaskowski radca prawny Baker & McKenzie

219. Józef Pichura adwokat Wspólnik ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa

220. Ireneusz Piecuch radca prawny Partner CMS

221. Paweł Pietkiewicz adwokat Wspólnik Greenberg Traurig

222. Aldona Pietrzak radca prawny Wspólnik GESSEL Kancelaria prawna

223. Mikołaj Pietrzak adwokat Wspólnik Pietrzak, Sidor & Wspólnicy spółka jawna

224. Małgorzata Pietrzak-Paciorek adwokat Partner Baker & McKenzie

225. Paweł Pioruński radca prawny Partner Domański Zakrzewski Palinka

226. Paweł Piotrowski radca prawny Partner Greenberg Traurig

227. prof. dr hab. Krzysztof Płeszka radca prawny Partner SPCG – T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.

228. Marcin Pogorzelec radca prawny Wspólnik WLP Pogorzelec Jesiotr-Rejmanowska & Partnerzy radcowie prawni

229. Wojciech Polz radca prawny Partner Clifford Chance

230. Anna Pompe-Ciszewska adwokat Partner Wardyński i Wspólnicy sp.k.

231. prof. dr hab. Wojciech Popiołek radca prawny Wspólnik ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa

232 Andrzej Pośniak doradca podatkowy Partner CMS

233. Cezary Przygodzki doradca podatkowy Partner Dentons

234. Anna Pukszto radca prawny Partner Dentons

235. Agnieszka Pytlas-Skwierczyńska adwokat Partner Magnusson, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska

236. Tobiasz Pyzio radca prawny Partner BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp. k.

237. Włodzimierz Radzikowski radca prawny Partner Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

238. Patrick Radzimierski radca prawny Partner Dentons

239. Piotr Rawski adwokat Partner Baker & McKenzie

240. Marcin Rogala adwokat Partner SRC Smolarek, Rogala, Caban – Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.

241. Jan Roliński adwokat Partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

242. Henryk Romańczuk adwokat Partner Wierzbowski Eversheds Sutherland

243. Eric Rosedale Wspólnik Greenberg Traurig

244. Marek Rosiński radca prawny Partner Baker & McKenzie

245. Arkadiusz Rumiński Rechtsanwalt Partner Noerr 246 Marcin Rusinek adwokat Wspólnik ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa

247. Ewa Rutkowska adwokat Partner KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

248. Ewa Rutkowska-Subocz radca prawny Partner Dentons

249. Leszek Rydzewski adwokat

250. Maciej Ryniewicz radca prawny Partner Dentons

251. Władek Rzycki Partner K&L Gates

252. Wojciech Sadowski adwokat Partner K&L Gates

253. Federico Salinas Wspólnik Greenberg Traurig

254. Katarzyna Sawa-Rybaczek adwokat Partner Magnusson, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska

255. Christian Schmidt adwokat niemiecki Wspólnik GESSEL Kancelaria prawna

256. Piotr Schramm adwokat Wspólnik GESSEL Kancelaria prawna

257. dr Marta Sendrowicz radca prawny Partner Allen&Overy

258. Artur Sidor radca prawny Wspólnik Pietrzak, Sidor & Wspólnicy spółka jawna

259. Rafał Sieński radca prawny Wspólnik Greenberg Traurig

260. Monika Sitowicz adwokat Partner Dentons

261. Michał Siwek radca prawny Partner Magnusson, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska

262. Magdalena Skowrońska radca prawny Partner Domański Zakrzewski Palinka 263 dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska radca prawny Partner Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

264. Dariusz Skuza radca prawny Partner Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

265. Marcin Smolarek adwokat Partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

266. Monika Smolarek radca prawny Partner SRC Smolarek, Rogala, Caban – Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.

267. Agnieszka Soja adwokat Partner SPCG – T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.

268. prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński radca prawny Partner Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

269. Anna Specht-Schampera radca prawny Partner Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.

270. dr Tomasz Spyra radca prawny Partner SPCG – T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.

271. Agnieszka Stankiewicz adwokat Wspólnik Greenberg Traurig

272. Aleksander Stawicki radca prawny Partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

273. Ireneusz Stolarski radca prawny Partner Baker & McKenzie

274. Andrzej Stosio adwokat Partner Clifford Chance

275. Anna Strzelecka doradca podatkowy Partner Taxpoint

276. Marcin Studniarek radca prawny Partner White&Case

277. Michał Subocz adwokat Partner White&Case

278. Małgorzata Surdek adwokat Partner CMS

279. Artur Swirtun adwokat Partner Magnusson, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska

280. Piotr Szafarz radca prawny Partner Dentons

281. Maciej Szambelańczyk radca prawny Partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

282. prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska radca prawny Partner Allen&Overy

283. Łukasz Szegda radca prawny Partner Wardyński i Wspólnicy sp.k.

284. Agata Szeliga radca prawny Partner Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

285. dr hab. Andrzej Szlęzak radca prawny Partner Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

286. Włodzimierz Szoszuk adwokat Partner Wardyński i Wspólnicy sp.k.

287. Dorota Szubielska radca prawny Partner Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

288. Małgorzata Szwaj radca prawny Partner Linklaters

289. Justyna Szwech radca prawny Partner Greenberg Traurig

290. Magdalena Ścibor radca prawny Łempicka Mincewicz Ścibor

291. dr Marek Świątkowski radca prawny Partner Domański Zakrzewski Palinka

292. Katarzyna Terlecka radca prawny Partner Schoenherr

293. Andrzej Tokaj adwokat Partner Magnusson, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska

294. Dariusz Tokarczuk radca prawny Partner GIDE LOYRETTE NOUEL

295. Janusz Tomczak adwokat Partner Wardyński i Wspólnicy sp.k.

296.Oskar Tułodziecki radca prawny Partner K&L Gates

297. dr Bartosz Turno radca prawny Partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

298. Filip Urbaniak radca prawny Partner K&L Gates

299. Małgorzata Urbańska radca prawny Partner CMS

300. Sławomir Uss radca prawny Partner Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

301. Jose Luis Villacampa Varea Abogado Partner Domański Zakrzewski Palinka

302. Agnieszka Wardak adwokat Partner Dentons

303. Tomasz Wardyński adwokat Partner Wardyński i Wspólnicy sp.k.

304. Dariusz Wasylkowski adwokat Partner Wardyński i Wspólnicy sp.k.

305. Emilia Waszkiewicz adwokat Baker & McKenzie

306. dr Wojciech Wąsowicz adwokat Partner Noerr

307. Agnieszka Wiercińska-Krużewska adwokat Partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

308. Andrzej Wierciński adwokat Partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

309. Joanna Wierzejska doradca podatkowy Partner Domański Zakrzewski Palinka

310. Halina Więckowska radca prawny Partner K&L Gates 311 Krzysztof Wiktor radca prawny Partner Wardyński i Wspólnicy sp.k.

312. Cezary Wiśniewski radca prawny Linklaters

313. Zbyszko Wizner radca prawny Partner Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

314. Krzysztof Wojdyło adwokat Partner Wardyński i Wspólnicy sp.k.

315. Joanna Wojnarowska radca prawny Partner Baker & McKenzie

316. Michał Wons radca prawny Partner Wardyński i Wspólnicy sp.k.

317. Kinga Wójcicka-Pogorzelec radca prawny Wspólnik WLP Pogorzelec JesiotrRejmanowska & Partnerzy radcowie prawni

318. Marek Wroniak adwokat Partner Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spółka partnerska) Oddział w Polsce

319. Andrzej Wysokiński radca prawny Wspólnik Greenberg Traurig

320. Krzysztof A. Zakrzewski radca prawny Partner Domański Zakrzewski Palinka

321. Tomasz Zalewski radca prawny Partner Wierzbowski Eversheds Sutherland

322. Jolanta Zarzecka-Sawicka radca prawny

323. Aleksandra Zawadzka-Kubica adwokat Wspólnik ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa

324. Piotr Zawiślak radca prawny Partner Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spółka partnerska) Oddział w Polsce 325 Paweł Zdort radca prawny Partner Weil

326. Izabela Zielińska-Barłożek radca prawny Partner Wardyński i Wspólnicy sp.k.

327. Wojciech Zieliński radca prawny Partner Dentons

328. Michał Zieniewski radca prawny Partner White&Case

329. Łukasz Zięcina radca prawny Partner SPCG – T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.

330. Julita Zimoch-Tuchołka radca prawny Partner Domański Zakrzewski Palinka

331. Jakub Ziółek radca prawny Partner Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy Sp. k.

332. Rafał Zwierz radca prawny Partner Weil

333. Stanisław Żemojtel adwokat Partner Wierzbowski Eversheds Sutherland

334. Tomasz Żórawski admitted to the bar in the US Linklaters

335. Magdalena Życzkowska-Jóźwiak radca prawny Partner Greenberg Traurig

336. Lech Żyżylewski radca prawny Partner Domański Zakrzewski PalinkaAutor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

17 grudnia 2017


Inne artykuły tego autora

05.09.2023

Stanowisko organizacji społecznych  w sprawie referendum ogólnokrajowego planowanego

29.08.2023

15 tysięcy pozwów pielęgniarek i położnych w polskich sądach. Kto tu zawinił i jak to się skończy?

18.08.2023

PO pyta PKW, czy PiS może zbierać podpisy in blanco (Dziennik Gazeta Prawna)

04.08.2023

Władza przeciw sędziemu, czyli kara za dziennikarskie śledztwo o Macierewiczu [KOMENTARZ]

09.06.2023

Przełomowe skargi Komisji Europejskiej przeciwko Węgrom i Polsce [Analiza Archiwum Osiatyńskiego]

08.06.2023

Europejskie mechanizmy ochrony praworządności i krajowe odpowiedzi [Raport Archiwum Osiatyńskiego]

05.06.2023

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN w sprawie lex Tusk

31.05.2023

LEX Tusk. Debata w PE w trybie pilnym. „Rząd PiS robi putinowską ustawę. To ironia” [AKTUALIZOWANE]

26.05.2023

Sprawiedliwość po latach. SN uchylił wyroki w „procesie brzeskim” wydane pod dyktando Piłsudskiego

18.04.2023

Apel sędziów oraz prokuratorów polskich i europejskich zebranych podczas XXIX Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” do Komisji Europejskiej o natychmiastowe wszczęcie postępowania przeciwnaruszeniowego w związku z funkcjonowaniem neo-KRS

17.04.2023

Uchwała programowa XXIX Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w Ołtarzewie

14.03.2023

Sąd uniewinnił 32 osoby, które przerwały mszę po wyroku TK. „Protest musiał odbyć się w kościele”

08.03.2023

Co dalej z Odrą? NSA zdecydował: Wody Polskie nie mają prawa przerabiać rzeki na drogę wodną

19.01.2023

To nie był „kompromis”, ale postawienie polityki nad konstytucją. Opozycja nie powinna [WIDZĘ TO TAK]

09.01.2023

Polska i Węgry już się nie wywiną? Unia Europejska coraz ostrzej broni praworządności [debata]

31.12.2022

2 lata więzienia za krytykę Kościoła? Czytamy kodeks karny projektu ziobrystów

28.12.2022

Studiujesz prawo? Zgłoś się do Akademii Praworządności

15.12.2022

Ustawa o SN nie spełnia kamieni milowych. Nie wykreśla przepisów ustawy kagańcowej [ROZMOWA]

15.12.2022

Stanowisko Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z dnia 14 grudnia

14.12.2022

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 grudnia 2022 r.Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200