Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN; POZA PRAWEM. PRAWNA OCENA DZIAŁAŃ PAŃSTWA POLSKIEGO W REAKCJI NA KRYZYS HUMANITARNY NA GRANICY POLSKO-BIAŁORUSKIEJ; Dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN;poza_prawem_prawna_ocena_dzialan_panstwa_polskiego_w_reakcji_na_kryzys_humanitarny_na_granicy_polsko-bialoruskiej.pdf

opublikowany

31/12/2022

typ dokumentu

Raport

autor/źródło

Polska Akademia NaukPOZA PRAWEM. PRAWNA OCENA DZIAŁAŃ PAŃSTWA POLSKIEGO W REAKCJI NA KRYZYS HUMANITARNY NA GRANICY POLSKO-BIAŁORUSKIEJ redakcja: Witold Klaus Rada Naukowa Wydawnictwa INP PAN dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN prof. dr hab. Władysław Czapliński prof. dr hab. Irena Rzeplińska dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN dr […]POZA PRAWEM.

PRAWNA OCENA DZIAŁAŃ PAŃSTWA POLSKIEGO W REAKCJI NA KRYZYS HUMANITARNY
NA GRANICY POLSKO-BIAŁORUSKIEJ

redakcja: Witold Klaus

Rada Naukowa Wydawnictwa INP PAN dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN prof. dr hab. Władysław Czapliński
prof. dr hab. Irena Rzeplińska

dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN
dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN dr Wojciech Drobny

 

 

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce opracowanie będące prawnym komentarzem do dramatycznych wydarzeń, które od sierpnia 2021 roku rozgrywają się na granicy polsko-białoruskiej. Mający tam miejsce kryzys humanitarny, a w zasadzie odpowiedź na niego ze strony polskiego rządu, budzi nie tylko wiele pytań natury moralnej, ale także prawnej. W niniejszej publikacji staramy się odpowiedzieć na najważniejsze z tych ostatnich. Problemy te zebraliśmy z zagadnień i wątpliwości pojawiających się w materiałach dziennikarskich, ale także z zapotrze- bowania zgłaszanego przez osoby pomagające na pograniczu i działające w ramach Grupy Granica.

Jak Państwo zobaczą, problemy poruszane w niniejszym opracowaniu, obejmują wiele różnych dziedzin prawa, które często wzajemnie na siebie zachodzą. Dotyczą zatem prawa migracyjnego, konstytucyjnego, administracyjnego, karnego, humanitarnego, międzynarodowego czy praw człowieka. Wymagało to zebra- nia odpowiedniego zespołu autorskiego, który byłby w stanie zająć się udzieleniem odpowiedzi na nie – od- powiedzi często nie bardzo oczywistych.

Publikacja jest efektem współpracy dwóch centrów badawczych działających w ramach Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk: Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym oraz Centrum Badań nad Międzynarodowym Prawem Karnym. Autorkami i autorami są natomiast osoby reprezentujące różne ośrodki naukowe, choć większość z nich aktywnie działa w ramach prac jednego z centrów.

Staraliśmy się, by opracowanie to miało przede wszystkim walor praktyczny. Stąd naszym celem było przy- gotowanie zwięzłych i konkretnych odpowiedzi na pojawiające się pytania czy wątpliwości. Przygotowane na ich podstawie teksty bazują na naukowej wiedzy autorek i autorów, przekładając ją na w miarę czytelny język, nie grzęznąc w zawiłych rozważaniach prawniczych. Mam nadzieję, że nam się to udało i niniejsza pu- blikacja posłuży szerokiemu gronu odbiorców i odbiorczyń, którzy będą chcieli zrozumieć, jak z prawnego punktu widzenia oceniać działania rządzących.

Witold Klaus


plik

poza_prawem_prawna_ocena_dzialan_panstwa_polskiego_w_reakcji_na_kryzys_humanitarny_na_granicy_polsko-bialoruskiej.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Raport


autor/źródło

Polska Akademia NaukWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200