USTAWA z dnia 2022 r. o transparentności finansowania organizacji pozarządowych9-020-860-2022.pdf

opublikowany

30/03/2022

typ dokumentu

Projekty aktów

autor/źródło

Organy administracji publicznejUSTAWA z dnia 2022 r. o transparentności finansowania organizacji pozarządowych1)USTAWA

z dnia 2022 r.

o transparentności finansowania organizacji pozarządowych1)

Rozdział 1

Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa zasady i sposób prowadzenia rejestru wpłat i rejestru umów,

ujawniania informacji o wsparciu, źródłach finansowania projektów, źródłach przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności przez organizacje pozarządowe, w tym przez organizacje pożytku publicznego.

(…)


plik

9-020-860-2022.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Projekty aktów


autor/źródło

Organy administracji publicznejWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200