Stanowisko Prezydium Komitetu Socjologii PAN dotyczące działań prokuratury ograniczających autonomię uczelniStanowsko-Prezydium-KS-PAN.pdf

opublikowany

05/06/2020

typ dokumentu

Inne

autor/źródło

InneZ niepokojem obserwujemy sytuację, jaka zaistniała po skardze studentów socjologii Uniwersytetu Śląskiego, protestujących przeciwko narzucaniu przez jedną z wykładowczyń podczas wykładów własnych poglądów, będących świadectwem uprzedzeń i nietolerancji oraz świadczących o nieprzestrzeganiu standardów akademickichWładze uczelni zareagowały właściwie, podejmując działania zgodnie z uniwersyteckimi procedurami. Jednak prokuratura katowicka, na skutek osobistej ingerencji Prokuratora Generalnego, nie pozwoliła by sprawa została rozwiązana przez właściwe organy uczelni. Studentów zaczęto wzywać do prokuratury i poddano ich wielogodzinnym przesłuchaniom.

 

Jako reprezentacja środowiska socjologicznego czujemy się zobowiązani do wyrażenia niezgody na takie praktyki. Gdy konflikty i spory na uczelniach nie mają znamion przestępstwa, powinny być rozwiązywane w oparciu o procedury opisane w prawie o szkolnictwie wyższym i w statutach uczelni oraz o reguły utrwalone w akademickiej tradycji.

 

Zaangażowanie represyjnych instytucji państwa było w tym przypadku niczym nieuzasadnione, nieproporcjonalne w stosunku do rangi sprawy i zwróciło się przeciwko konstytucyjnym wolnościom oraz zasadzie autonomii szkół wyższych. Takie działania obniżają autorytet organów wymiaru sprawiedliwości i wystawiają złe świadectwo władzom państwowym, które lekceważą autonomię oraz akademickie zwyczaje i procedury.

 

5.06.2020


plik

Stanowsko-Prezydium-KS-PAN.pdf

Pobierz

opublikowany

05/06/2020


typ dokumentu

Inne


autor/źródło

InneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200