Raport HFPC za 2020 rok. Pandemia, kryzys praworządności, wyzwania dla praw człowieka2020.Pandemia-kryzys-praworzadnosci-wyzwania-dla-praw-czlowieka-01-02.pdf

opublikowany

08/02/2021

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządoweAutorzy: Maciej Kalisz, Małgorzata Szuleka i Marcin Wolny. Współpraca: Filip BakierskiRok 2020 zostanie zapamiętany jako czas pandemii, która na świecie dotknęła 100 mln osób i doprowadziła do śmierci ponad 2 mln z nich. Pandemia wymusiła na władzach publicznych bezprecedensowe działania w postaci ogłaszania lockdownów, zamrożenia gospodarki oraz ograniczania praw i wolności obywatelskich.

 

W Polsce pandemia nałożyła się na trwający od ponad 5 lat kryzys praworządności i nasiliła jego symptomy. Podobnie jak w poprzednich latach nastąpiły przypadki naruszania Konstytucji oraz działań, którymi dostosowywano prawo do politycznej woli. W wyniku kryzysu praworządności kontrola sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny stała się zupełnie nieefektywna, a sam Trybunał pozostał narzędziem w rękach rządzącej większości.

 

[…]


plik

2020.Pandemia-kryzys-praworzadnosci-wyzwania-dla-praw-czlowieka-01-02.pdf

Pobierz

opublikowany

08/02/2021


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje pozarządoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200