Projekt ustawy – o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1319)ustawa-o-świadczeniach-zdrowotnych.pdf

opublikowany

21/02/2017

typ dokumentu

Projekty aktów

autor/źródło

Akty powszechne


plik

ustawa-o-świadczeniach-zdrowotnych.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Projekty aktów


autor/źródło

Akty powszechneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200