Powszechny Przegląd Okresowy Polski – raport polskiego rząduPowszechny-Przegląd-Okresowy-Polski-raport-polskiego-rządu.pdf

opublikowany

22/02/2017

autor/źródło

Organy administracji publicznejPowszechny Przegląd Okresowy (UPR) to mechanizm kontrolny w ramach Rady Praw Człowieka ONZ. Od  2008r. Przeglądowi podlegają wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ. Odbywa się on na zasadach wzajemności, co oznacza, że państwa wzajemnie oceniają się pod względem poziomu przestrzegania praw człowieka. Każde państwo poddawane jest ocenie raz na 4 lata. Polska przeszła przegląd w 2008, […]Powszechny Przegląd Okresowy (UPR) to mechanizm kontrolny w ramach Rady Praw Człowieka ONZ.

Od  2008r. Przeglądowi podlegają wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ.

Odbywa się on na zasadach wzajemności, co oznacza, że państwa wzajemnie oceniają się pod względem poziomu przestrzegania praw człowieka.

Każde państwo poddawane jest ocenie raz na 4 lata.

Polska przeszła przegląd w 2008, 2012 i 2017 r.


plik

Powszechny-Przegląd-Okresowy-Polski-raport-polskiego-rządu.pdf

Pobierz

opublikowany

22/02/2017


autor/źródło

Organy administracji publicznejWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200