Oświadczenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów w sprawie wniosku o pozbawienie sędziego Igora Tuleyi immunitetuMiędzynarodowe-Stowarzyszenie-Sędziów.pdf

opublikowany

08/06/2020

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

autor/źródło

Organizacje międzynarodoweOświadczenie prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów, reprezentującego 92 krajowe stowarzyszenia sędziów, działające na rzecz praworządności i prawa stron do rozstrzygania sporów przez sędziów niezależnych i chronionych przed naciskami.
plik

Międzynarodowe-Stowarzyszenie-Sędziów.pdf

Pobierz

opublikowany

08/06/2020


typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych


autor/źródło

Organizacje międzynarodoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200