Opinia KOS (5/2018) dotycząca powoływania sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższegooświadczenie-KOS-6-września-2018-r.-5_18.pdf

opublikowany

06/09/2018

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

tagi

KOS


Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stwierdza, że procedura wyboru sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie spełnia standardów wyboru sędziów w demokratycznym państwie prawa. KOS przypomina, że wybierający kandydatów do Izby Dyscyplinarnej SN sędziowie – członkowie nowej KRS, zostali powołani z naruszeniem Konstytucji RP (niezgodne z Konstytucją przerwanie kadencji poprzednich członków oraz wybór nowych członków przez organ polityczny – Sejm). Przypominamy także, że wybór sędziów do SN jest obciążony wadami prawnymi. Obwieszczenie Prezydenta o konkursie do SN nie zostało, czego wymaga Konstytucja, zaaprobowane przez premiera (wymóg kontrasygnaty).
plik

oświadczenie-KOS-6-września-2018-r.-5_18.pdf

Pobierz

opublikowany

06/09/2018


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje pozarządowe


tagi

KOS

Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200