Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustawopinia-HFPC_wykroczenia_fin.pdf

opublikowany

25/01/2021

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządowePoselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - Druk sejmowy nr 866Przedstawiony przez posłów rządzącej większości parlamentarnej projekt ustawy nowelizującej Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w założeniu jego deklarowanych twórców przyczynić ma się do usprawnienia postępowania w sprawach o wykroczenia, a z drugiej zwiększenia gwarancji proceduralnych dla osób ukaranych mandatem. Założenia te Projekt nie w pełni realizuje. Wskazane w nim rozwiązania przyczynią się do pogorszenia standardu prawa do obrony w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 

[…]


plik

opinia-HFPC_wykroczenia_fin.pdf

Pobierz

opublikowany

25/01/2021


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje pozarządoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200