Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustawopinia-HFPC_156-kpk_fin.pdf

opublikowany

25/01/2021

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządowePoselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - druk sejmowy nr 867Przedłożony projekt ustawy, zdaniem jego twórców, nakierowany jest na pełniejszą implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania terroryzmu. W ocenie HFPC dyrektywa ta ma być pretekstem do wprowadzenia zmian w Kodeksie postępowania karnego rozszerzających uprawnienia prokuratury i eliminujących społeczny mechanizmy nadzoru nad pracą organów ścigania. HFPC krytycznie odnosi się również do innych zmian proponowanych w Projekcie. Przyczynią się one do trudności w ustaleniu daty przedawnienia przestępstw, zwiększą także liczbę stosowanych izolacyjnych środków zapobiegawczych.

 

[…]Powiązane wpisy z wokandy


plik

opinia-HFPC_156-kpk_fin.pdf

Pobierz

opublikowany

25/01/2021


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje pozarządoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200