Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS); Opinia ws. wypowiedzi wiceministra sprawiedliwości Michała WosiaOpinia-34102020.pdf

opublikowany

02/11/2020

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOSKomitet Obrony Sprawiedliwości (KOS); Opinia ws. wypowiedzi wiceministra sprawiedliwości Michała WosiaOpinie KOS (34(10)/2020)

 

Komitet Obrony Sprawiedliwości wyraża najwyższe oburzenie wobec wypowiedzi posła na Sejm i sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, pana Michała Wosia, która miała miejsce na antenie „Radia Maryja” w dniu 30 października 2020 r.

 

 

W trakcie audycji radiowej, pan Michał Woś wypowiedział się na temat zgromadzeń odbywających się w całej Polsce w związku z decyzją Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w następujący sposób:

 

W państwie prawa nie może być zgody, po prostu, na łamanie prawa. W związku z tym Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wydał jednoznaczne wytyczne, Prokurator Krajowy takie pismo rozesłał do wszystkich prokuratorów w Polsce, którzy mają traktować organizatorów tych różnych… Oni to nazywają różne: „spacery”, „marsze”, jakkolwiek… To są nielegalne zgromadzenia. Natomiast [prokuratorzy] mają traktować organizatorów takich wydarzeń, po prostu, jak przestępców. Będą stawiane zarzuty i to jest do 8 lat więzienia nawet w związku z narażeniem na utratę życia lub zdrowia. Nie może być mowy o jakiejkolwiek tolerancji dla bezprawia.

 

 

Przypominamy, że wbrew stanowisku pana Michała Wosia, w państwie prawa organy władzy publicznej, w tym prokuratura, nie traktują żadnej osoby „po prostu, jak przestępcy”, mając na uwadze fundamentalną zasadę praworządnego państwa, jaką jest domniemanie niewinności.Publiczne wypowiedzi przedstawicieli władzy przesądzające o winie poszczególnych osób rażąco naruszają tak art. 42 ust. 3 Konstytucji RP, art. 6 ust. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jak i wiążące Polskę akty prawa unijnego.

 

 

Ponadto, stanowisko pana Michała Wosia, jakoby odbywające się zgromadzenia były „nielegalne” – poza wkroczeniem w kompetencję sądów – nie znajduje oparcia w obowiązującym prawie. Jak wynika z art. 57 Konstytucji RP, ograniczenia wolności zgromadzeń mogą mieć miejsce jedynie w ustawie, a nie w akcie niższego rzędu, jak ma to miejsce obecnie. Co równie istotne, w świetle przepisów Prawa o zgromadzeniach, zgromadzenia spontaniczne, z uwagi na ich znaczenie dla debaty publicznej, nie wymagają formalnego zgłoszenia i nie posiadają organizatorów. Stawianie więc takich zarzutów przezposła na Sejm i sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, pana Michała Wosia stanowi nadużycie przez niego władzy.

 

 

Komitet Obrony Sprawiedliwości wzywa pana Michała Wosia do publicznych przeprosin uczestników protestów i zaniechania konfrontacyjnej retoryki.

 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego

Stowarzyszenie Amnesty International

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

Forum Współpracy Sędziów


plik

Opinia-34102020.pdf

Pobierz

opublikowany

02/11/2020


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOSWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200