Apel organizacji samorządowych do Prezydenta RP o skierowanie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw do Trybunału KonstytucyjnegoZMP_280620171.pdf

opublikowany

28/06/2017

typ dokumentu

Inne

autor/źródło

Samorząd lokalny


plik

ZMP_280620171.pdf

Pobierz

opublikowany

28/06/2017


typ dokumentu

Inne


autor/źródło

Samorząd lokalnyWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200