arrow search crossPaweł Knut

Udostępnij

„Osoby nieheteroseksualne zasługują na równe traktowanie i ochronę godności bez względu na to, kim są i kogo kochają”

 

Paweł Knut – adwokat, członek zespołu Kampanii Przeciw Homofobii – największej polskiej organizacji działającej na rzecz praw osób LGBT.

To on doprowadził do wydania w ostatnim czasie szeregu precedensowych wyroków w sprawach dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Reprezentował m.in. Fundację LGBT Business Forum w tzw. sprawie drukarza z Łodzi. W 2018 r. sprawa ta – mimo licznych prób podejmowanych przez prokuraturę Zbigniewa Ziobry – zakończyła się przełomowym rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego, w którym po raz pierwszy potwierdzono, że dyskryminacja osób LGBT w dostępie do dóbr i usług jest niedopuszczalna.

„Jednolite stanowisko różnych sądów, w tym Sądu Najwyższego, stanowi wyraźny sygnał ze strony wymiaru sprawiedliwości, że osoby nieheteroseksualne również zasługują na równe traktowanie i ochronę godności bez względu na to, kim są i kogo kochają. Wydane rozstrzygnięcie jest kolejnym kamieniem milowym we wzmacnianiu ochrony przed dyskryminacją osób LGBT w Polsce” – komentował sprawę Paweł Knut.

Jest on również jednym z pomysłodawców i koordynatorem inicjatywy „Koalicja na Rzecz związków partnerskich i równości małżeńskiej”, mającej na celu doprowadzenie do przyjęcia w Polsce niezbędnych regulacji prawnych dla par tej samej płci.

„W gronie prawników i prawniczek zastanawialiśmy się, jak rozwiązać problem niedostrzegania przez polskie prawo związków osób tej samej płci. Skoro tradycyjne metody działania okazały się nieskuteczne, być może warto spróbować czegoś niekonwencjonalnego. Uznaliśmy, że zwrócenie się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu może przynieść oczekiwaną przez nas zmianę”.

 

Akcja Koalicji jest przykładem tzw. litygacji strategicznej. Zakłada doprowadzenie do zmiany polskiego prawa poprzez wydanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przełomowego orzeczenia w sprawie przeciwko Polsce. Aby stało się to możliwe mec. Knut – razem z grupą prawników – reprezentuje pięć par tej samej płci, które nie mogąc sformalizować związku w Polsce zdecydowały się na wniesienie skarg do Trybunału. Oczekują na rozpoznanie.

 

Paweł Knut  reprezentował również Jakuba Lendziona, ucznia jednej z warszawskich szkół średnich, który spotkał się z homofobicznym prześladowaniem przez kolegów. Z uwagi na brak reakcji kadry nauczycielskiej, Jakub zdecydował się na pozwanie szkoły. W 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził, że szkoła naruszyła jego dobra osobiste, zobowiązując ją do zamieszczenia na swojej stronie przeprosin.

 

„W tym rozstrzygnięciu szczególnie istotne jest nazwanie przez sąd problemu homofobii po imieniu i przypomnienie, że do obowiązków szkół publicznych należy aktywne przeciwdziałanie temu zjawisku. Jest to pierwsza sprawa, w której sąd skazał szkołę za brak przeciwdziałania homofobii wśród uczniów”.

 

Przeczytaj również:

 


Opublikowano:

Wesprzyj bunt!