arrow search crossMiłość Nie Wyklucza

Udostępnij

„Równości małżeńskiej nie da się wprowadzić bez politycznej woli partii rządzącej. Po drugie, przed nami ciągle praca ze społeczeństwem, które musi się dowiedzieć, dlaczego brak równości jest dla dwóch milionów gejów, lesbijek, osób bi- i transpłciowych niesprawiedliwością i ograniczeniem ich praw. Po trzecie, konieczna jest edukacja samej społeczności LGBT jako świadomych obywateli i wyborców. Nie wywalczymy sobie równości, jeżeli nie pokażemy się jako silna, solidarna i zorganizowana grupa. Nikt za nas nie będzie naciskać na polityków, sami musimy wiedzieć też, na kogo warto głosować, kto wesprze nas i nasze postulaty w walce o równość.”

 

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza – organizacja pozarządowa, która za główny cel postawiła promocję idei równości małżeńskiej oraz wprowadzenie w Polsce równości małżeńskiej. Stowarzyszenie działa aktywnie w obszarze prawa i edukacji w związku z dyskryminacją osób LGBT, oraz mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści. Realizowane przez Miłość Nie Wyklucza akcje mają za zadanie zwrócić uwagę na brak w polskim prawie regulacji dotyczących związków osób homoseksualnych. Obecnie Polska jest największym krajem Unii Europejskiej w którym związki osób tej samej płci nie mają żadnych zabezpieczeń prawnych.

 

– Poprzez nasze działania chcemy wykazać, że refleksja nad możliwością utworzenia ram prawnych dla związków osób tej samej płci i ich gospodarstw domowych jest ogólnoeuropejskim standardem, a zmiany społeczne jakie zaszły w państwach Europy, dotyczą także Polski.

 

Grupa istnieje od 2009 roku i swoje działania rozpoczynała jako grupa nieformalna od promocji idei związków partnerskich. W tym czasie przeprowadziła dwie kampanie informacyjno-wizerunkowe „Miłość Nie Wyklucza” i „W związku z miłością”.

 

Stowarzyszenie brało udział jako przedstawiciele strony społecznej w tworzeniu projektów ustaw o związkach partnerskich stworzonych przez SLD i RP. Miłość Nie Wyklucza jest również inicjatorem koalicji Partnerstwo dla Związków zrzeszającej ponad 40 organizacji działającej na rzecz wprowadzenia instytucji związków partnerskich. Stowarzyszenie aktywnie działa i lobbuje za wprowadzeniem rozwiązań prawnych dotyczących nieformalnych związków, zwłaszcza osób LGBT oraz rozwiązań dotyczących mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści motywowanych homofobią i transfobią.

 

Na stronie stowarzyszenia czytamy:

 

„Naszym celem jest wprowadzenie równości małżeńskiej w Polsce, co oczywiście wiąże się z koniecznością zmian w polskim prawie. Zdajemy sobie sprawę, że zmiany te wymagają poparcia społecznego i politycznego, stąd nasza strategia, która wskazuje, jak takie poparcie budować. Nie czekając jednak na pomysły polityków i polityczek, już dziś proponujemy projekt ustawy, który najpełniej realizuje nasz cel.”

 

Projekt ustawy o równości małżeńskiej i jej uzasadnienie dostępne jest na stronie internetowej.

 

Kolejnym z ważnych działań stowarzyszenia jest realizowany od maja 2017 roku projekt edukacyjny „Orientuj się” poświęcony kwestiom osób LGBT+ adresowany do uczniów i uczennic oraz nauczycieli ze szkół średnich. W ramach projektu Miłość Nie Wyklucza przygotowało publikację, w której znajdą się podstawowe informacje na temat orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej oraz praktyczne porady o tym, jak reagować na sytuacje dyskryminacji w szkole i gdzie szukać wsparcia. Publikacja rozsyłana jest do szkół, bibliotek i domów dziecka w całej Polsce. W ramach projektu stowarzyszenie organizuje otwarte spotkania z młodzieżą w całym kraju.

 

 

Więcej o działaniach stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza przeczytasz na stronie: mnw.org.pl


Opublikowano:

Wesprzyj bunt!