arrow search crossCentrum Wielokulturowe w Warszawie

Udostępnij

„Centrum ma sprawiać, że przedstawiciele różnych kultur obecni na krócej lub dłużej w tym mieście, będą mogli poczuć się jak u siebie w domu”

 

Centrum Wielokulturowe w Warszawie (CWW) działa od 2014 roku na warszawskiej Pradze. To miejsce promujące integrację uchodźców w Warszawie oraz postawę otwartości i tolerancji wśród mieszkańców stolicy.

 

Pomysłodawcą projektu była Fundacja „Inna Przestrzeń”. Skupiło się wokół niej wiele organizacji i w efekcie powołano Fundację na rzecz Centrum Wielokulturowego, która prowadziła Centrum w latach 2014- 2017. Od maja 2017 roku gospodarzami Centrum są Stowarzyszenie Pro Humanum i Fundacja dla Somalii.  (więcej informacji na stronie).

 

CWW ma wsparcie władz miasta Warszawy, które pomogły w znalezieniu siedziby i dofinansowały  jego działalność. Warto podkreślić, że to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Obecnie inne miasta – między innymi Gdańsk i Wrocław – rozpoczęły prace nad powołaniem podobnych jednostek u siebie.

 

Centrum pełni funkcję przyjaznej przestrzeni, która ma służyć realizacji projektów wielokulturowych. CWW deklaruje, że jego celem  jest „pomoc w zapobieganiu marginalizacji społecznej migrantów, a także przeciwdziałanie zagrożeniom stojącym przed współczesną metropolią europejską, a wynikającym z niewiedzy i stereotypów większości i mniejszości (nieznajomości kultur, światopoglądów, obyczajów i praw)”.

 

Każdy może bezpłatnie skorzystać z przestrzeni, a także wziąć udział w debatach i konferencjach, obejrzeć wystawy, projekcje filmów, uczyć się bezpłatnie języka polskiego, zasięgnąć porady prawnika czy doradcy zawodowego i zaplanować swoja zawodową przyszłość.

 

 

Swoje działania Centrum Wielokulturowe realizuje poprzez:

 

 • Informację – skierowaną zarówno do cudzoziemców poszukujących informacji na temat adresowanych do nich programów samorządowych i pozarządowych, funkcjonowania urzędów, czy oferty kulturalnej, jak i mieszkańców Warszawy oraz turystów chcących zaczerpnąć informacji o wielokulturowości stolicy.
 • Aktywizację – aktywizowanie cudzoziemców, aby podmiotowo funkcjonowali w Warszawie i wsparcie dla środowisk imigranckich w realizacji własnych projektów oraz w działaniach integracyjnych.
 • Edukację – wsparcie dla działań edukacyjnych dotyczących wielokulturowości, integracji, edukacji w środowisku wielokulturowym, nauka języka polskiego, ale także edukacja o wielokulturowym dziedzictwie i dzisiejszym obliczu Warszawy.
 • Kulturę – to przede wszystkim wspieranie działań kulturalnych realizowanych przez przedstawicieli różnych środowisk cudzoziemców, wsparcie dla międzynarodowych projektów kulturotwórczych oraz interaktywne wystawy o wielokulturowym dziedzictwie Warszawy.

 

W ramach Centrum działa też Inkubator Inicjatyw Migranckich, który oferuje przedstawicielom środowisk i organizacji migranckich możliwość korzystania z przestrzeni i urządzeń biurowych (w latach 2014-2017 skorzystało z tego ponad 100 różnych podmiotów).

 

Powstało także m.in. wielojęzyczne, prowadzone przez imigrantów Imi Radio – ewenement na skalę kraju. Poza audycjami muzycznymi oraz informacjami o wydarzeniach i imprezach środowisk imigranckich, na antenie prowadzone są debaty, wywiady z liderami środowisk imigranckich oraz cudzoziemcami, którzy osiągnęli sukces zawodowy w naszym kraju. Poruszane są także problemy dotykające cudzoziemców w Polsce. Redakcję tworzy ok. 20 migrantów.

 

Obok darmowych lekcji języka polskiego, warsztatów (np. warsztaty dla imigrantów, chcących rozpocząć w Polsce swój biznes), spotkań wielokulturowych i wydarzeń kulturalnych Centrum Wielokulturowe oferuje również wsparcie grantowe (dla projektów integracyjnych), pomoc prawnąkonsultacje psychologiczne (dla cudzoziemców mających problemy adaptacyjne) oraz prowadzi punkt przyjmowania wniosków o legalizację pobytu cudzoziemca (zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej). Dostępne są także konsultacje z ekspertami z księgowości, rejestracji organizacji czy realizacji projektów.

 

Centrum realizuje też kampanie społeczne.

 

W lutym 2018 roku wystartowała trwająca miesiąc akcja „Warszawiacy się nie boją” promująca postawy otwartości i solidarności wobec uchodźców oraz działania miasta na rzecz integracji dzieci cudzoziemców w warszawskich placówkach. Kampania była odpowiedzią na narastającą falę nieufności i wzrost aktów agresji wobec cudzoziemców.

 

O tym jak duża jest skala nienawiści wobec uchodźców mogą świadczyć zarejestrowane w 2017 roku w stolicy zdarzenia, oto kilka z nich:

 

 • wolska policja zatrzymała grupę mężczyzn, którzy pobili obywatela Mali,
 • trzech mężczyzn zaczepiało i groziło Hindusce w autobusie linii N44,
 • przez kilka miesięcy nieznani sprawcy demolowali kawiarnię pewnego Irańczyka i wysyłali listy z pogróżkami,
 • na Mokotowie para Ukraińców została pobita, a następnie spryskana gazem łzawiącym przez przechodzącego obok mężczyznę,
 • Etiopczyk Salomonem Demissie został zaatakowany przed blokiem, w którym mieszka na warszawskich Bielanach,
 • 23-letni student z Indii został pobity w autobusie w Wawrze,
 • mężczyzna greckiego pochodzenia został zaatakowany w autobusie linii 109.

 

Nie ma zgody na podgrzewanie atmosfery strachu wobec uchodźców oraz akceptację aktów agresji, także wobec cudzoziemców mieszkających już w stolicy. Naszym obowiązkiem nie jest stawianie murów, tylko budowanie mostów. Mamy nadzieję, że kampania wzbudzi większą empatię i chęć włączenia się w pomoc najbardziej potrzebującym – mówią organizatorzy akcji.

 

W ramach kampanii w środkach komunikacji miejskiej pokazywano 30-sekundowy spot (patrz niżej), a w metrze zawisły plakaty, na których mieszkańcy stolicy deklarują, że nie boją się być sąsiadami uchodźców i stanąć w ich obronie. Plakaty trafiły także do ponad 900 warszawskich szkół, instytucji kultury i ośrodków sportu.

 

Uruchomiono również stronę internetową, która zawiera podstawowe informacje o uchodźcach i cudzoziemcach w Warszawie. Jej ważnym elementem jest baza kontaktowa do organizacji pozarządowych lub miejskich udzielających wsparcia uchodźcom. Na stronie znajdują się scenariusze lekcji oraz informacje, które mogą być pomocne dla nauczycieli zainteresowanych tym, by w szkołach prowadzić lekcje dotyczące wielokulturowości, uchodźctwa i migracji.

 

Inicjatywę „Warszawiacy się nie boją” bardzo pozytywnie odebrali działacze portalu uchodźcy.info, którzy podkreślali jej znaczenie w sytuacji prowadzonej przez partię rządzącą polityki „straszenia uchodźcami”.

 

 

Kolejna z kampanii realizowanych przez Centrum Wielokulturowe dotyczy tego jak przeciwdziałać i reagować na mowę nienawiści. W jej ramach przygotowano materiały edukacyjne informujące „krok po kroku” jak powinniśmy się w takiej sytuacji zachować (do pobrania tutaj).

 

 

 

Opracowanie sylwetki: Aleksandra Gieczys-Jurszos

 

Przeczytaj też:

 


Opublikowano:

Wesprzyj bunt!