arrow search crossWielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów

Udostępnij

„Głównym celem naszych działań jest sprawienie, aby mieszkanie było dobrem dostępnym dla wszystkich potrzebujących, aby było naszym prawem, a nie przywilejem czy wyborczą obietnicą”

 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów to organizacja pozarządowa występująca w obronie praw mieszkańców narażonych na utratę swojego lokalu, zagrożonych wzrostem czynszu i eksmisją.

 

Stowarzyszenia powstało na przełomie 2011 i 2012 roku z inicjatywy działaczy związanych z Rozbratem (kompleks budynków mieszkalnych przy ul. Kazimierza Pułaskiego w Poznaniu, zaadaptowanych na społeczne centrum kultury alternatywnej i skłot) oraz mieszkańców kamienicy przy ulicy Piaskowej, którzy borykali się wówczas z próbami wyrzucenia ich z mieszkań przez nowych właścicieli. Wkrótce do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów przystąpili lokatorzy innych sprywatyzowanych kamienic (m.in. poszkodowani przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych).

 

Tak o zadaniach WSL mówią jego przedstawiciele:

 

 

Głównym celem naszych działań jest sprawienie, aby mieszkanie było dobrem dostępnym dla wszystkich potrzebujących, aby było naszym prawem, a nie przywilejem czy „wyborczą obietnicą”. Spekulacje na rynku nieruchomości i budowlanym wraz z presją sektora bankowego spowodowały gwałtowny wzrost cen budowy i najmu mieszkań. Tysiące gospodarstw domowych musi borykać się z zadłużeniem czynszowym, wysiedleniami, eksmisjami i „czyszczeniami kamienic”. Opowiadamy się zatem za większą dostępnością gminnych zasobów lokalowych, za rozwiniętym budownictwem komunalnym (w tym socjalnym), redukcją zadłużeń czynszowych i zmianą kryteriów przydziału mieszkań komunalnych. Konieczne jest nie tylko odrzucenie tzw. kryterium metrażowego (co w Poznaniu już się wydarzyło), ale także podniesienie kryterium dochodowego, aby prawo do mieszkania komunalnego zyskało więcej osób. Opowiadamy się także przeciwko prywatyzacji gminnych zasobów mieszkaniowych.

 

Działalność Stowarzyszenia skupia się przede wszystkim na organizacji protestów i demonstracji, blokowaniu eksmisji i nagłaśnianiu trudnych historii lokatorów. WSL Pomaga również lokatorom w kontaktach z urzędami, prowadzi rozmowy mediacyjne z władzami miasta i organizuje spotkania lokatorskie, które mają jednoczyć środowisko osób pokrzywdzonych przez system polityki mieszkaniowej, w tym przez reprywatyzację.

 

 

Na stronie internetowej stowarzyszenia publikowane są regularnie teksty z poradami prawnymi, raporty z interwencji oraz historie negatywnych konsekwencji obowiązujących przepisów prawa mieszkaniowego i problemów z właścicielami lub administratorami budynków.

 

W samym tylko 2017 roku Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu udało się:

 

  • zablokować 8 eksmisji,
  • udzielić pomocy interwencyjnej w 34 przypadkach (ok. 200 rodzinom),
  • przeprowadzić do mieszkań wspólnych 25 rodzin,
  • zablokować ściąganie tzw. regresów (430 przypadków),
  • nagłośnić problem mieszkańców działek w kontekście nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, która zabrania zamieszkiwania na działkach, nakazuje rozbiórkę tzw. nadmetrażowych altan oraz umożliwia wysiedlenia dotychczasowych mieszkańców. WSL doprowadziło m.in. do zorganizowania 29 listopada 2017 roku konferencji działkowców w Sejmie na temat konieczności zmian ustawowych w tym względzie.

 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów w roku 2017 udzieliło również wsparcia 150 osobowej grupie Romów zamieszkujących ogródki działkowe w Poznaniu. Aktywiści i aktywistki WSL interweniowali m.in. w 4 przypadkach ataków na koczowisko i jego społeczność. Podczas ataków Romom wybijano w nocy okna płytami chodnikowymi, zastraszano i grożono – również dzieciom. Mieszkańcy koczowiska mogli liczyć na wsparcie w kontakcie z adwokatem, podczas badań lekarskich i podczas rozpraw.
Dzięki pomocy Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów dwie rodziny mieszkające na terenie byłych ogródków działkowych skorzystały z oferty miasta i wprowadziły się do tzw. mieszkania wspólnego.

 

 

Od stycznia 2016 roku w ramach Stowarzyszenia działa również Biuro Interwencji Lokatorskiej, które – niezależnie od Urzędu Miasta – systematycznie wspiera lokatorów w ich zmaganiach z problemami mieszkaniowymi. Od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30 przy ul. Matejki 50 (pokój 206) każdy skorzystać może z darmowej porady prawnej. Pomoc uzyskać też można pod numerem telefonu 501-097-760 i pisząc na adres: [email protected]

 

O tym jak bardzo zasadna i potrzebna jest działalność Biura Interwencji Lokatorskiej  mówił Wojciech Gajda, poznański adwokat współpracujący z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Lokatorów:

 

Groźba eksmisji dotyka głównie ludzi, którzy nie mają pieniędzy na aktywną obronę na drodze prawnej. To problem poważny, bo te osoby często nie mają podstawowej wiedzy o swoich prawach, nie wiedzą, co mogą zrobić.

 

Właściciele kamienic często naginają prawo, wykorzystując to, że lokatorzy nie znają przepisów albo są nieporadni. Chodzi głównie o czynsze podnoszone bardziej niż pozwala prawo, wypowiadanie umów najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia albo o zły stan techniczny budynków. Biuro udziela pomocy prawnej w sporach i informacji oraz pomaga w sprawach sądowych. Każdego roku z pomocy pracowników Stowarzyszenia korzysta blisko dwa tysiące osób.

 

Nie ma dnia, żeby nie było dwóch-trzech nowych spraw. W większości przypadków wystarczy porada telefoniczna. Ale często włączamy się w negocjacje z właścicielami kamienic. Piszemy też lokatorom wnioski, odwołania. Sama wsiadam na rower i rozwożę je po kamienicach – mówi Anastazja Molga z WSL.

 

 

Czytaj też:

 


Opublikowano:

Wesprzyj bunt!