arrow search crossStrefa Wenus z Milo

Udostępnij

„Postanowiłyśmy wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć działać zgodnie z zasadą: Nic o Nas bez Nas, ponieważ jesteśmy przeciwne temu, aby podejmowano za nas decyzje w sprawach, które nas dotyczą”.

 

Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo z Krakowa to pierwsza w Polsce feministyczna organizacja założona z inicjatywy i dla kobiet z niepełnosprawnościami. Powstała w Krakowie w grudniu 2014 roku jako odpowiedź na pomijanie perspektywy niepełnosprawności w organizacjach feministycznych oraz pomijanie perspektywy płci w organizacjach na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Strefa Wenus z Milo pisze o sobie:

 

„Założyłyśmy organizację, ponieważ zależy nam na tym, aby usłyszano nasz głos i zobaczono to, czego się nie dostrzega – nasze możliwości, ale i potrzeby. Dość miałyśmy wsparcia, gdzie jesteśmy biernymi odbiorczyniami pomocy. Większość działań skierowanych do nas ma charakter charytatywny, opiekuńczy i infantylizujący. My chcemy zmienić ten model i działać zgodnie z zasadą “Nic o nas bez nas”. Zależy nam na tym, aby usłyszano nasz głos oraz zobaczono nasze możliwości i potrzeby. Chcemy odzyskać autonomię i poczucie sprawstwa.”

 

Stowarzyszenie działa, edukuje, walczy. Organizuje warsztaty, spotkania, bierze udział w manifestacjach w obronie praw kobiet, osób niepełnosprawnych i osób LGBT .

 

Od czerwca 2016 roku Strefa Wenus z Milo realizuje projekt „Dostępna Strefa” służący eliminowaniu przeszkód i barier w dostępie do informacji, internetu i komputera. Jego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i dyskryminacji kobiet z niepełnosprawnościami.

 

W marcu 2018 roku Strefa Wenus z Milo wraz z Kampanią przeciw Homofobii, Lambdą Warszawa oraz Fundacją Autonomia i Stowarzyszeniem Kultura Równości przygotowała i złożyła alternatywny raport z realizacji Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. Opisuje w nim sytuację osób LGBT z niepełnosprawnościami w Polsce (do pobrania na stronie stowarzyszenia).

 

Stowarzyszenie silnie wsparło również Ogólnopolski strajk osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, który miał miejsce w kwietniu i maju 2018 roku. Strefa Wenus z Milo organizowała protesty poparcia pod Sejmem.

 

W maju 2018 roku Strefa Wenus z Milo przygotowała publikację w ramach projektu „Dostępność na tęczowo – jak organizacje LGBT+ mogą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami”. Znaleźć w niej można informacje na temat dostępności wydarzeń i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Broszura jest dostępna w pliku PDF na stronie stowarzyszenia.

 

O swojej misji dziewczyny ze Strefy piszą:

 

„Postanowiłyśmy wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć działać zgodnie z zasadą: „Nic o Nas bez Nas”, ponieważ jesteśmy przeciwne temu, aby podejmowano za nas decyzje w sprawach, które nas dotyczą.  Nie zgadzamy się na to, aby „pochylano się” nad nami i nas wyręczano. Taka postawa skutkuje bardzo często chybionymi rozwiązaniami. Chcemy byc traktowane jak partnerki w działaniu, a nie jak podopieczne. Chcemy, aby zauważono, że jesteśmy obywatelkami, które tak jak reszta społeczeństwa, mają prawo do rozwoju, samostanowienia i niezależności”.

 

Przeczytaj więcej: http://www.strefawenuszmilo.org


Opublikowano:

Wesprzyj bunt!