arrow search crossSpółdzielnia Socjalna Wola

Udostępnij

„Spółdzielczość jest formą, która pozwala na realizowanie pasji w poczuciu odpowiedzialności i poszanowania praw człowieka”

 

Spółdzielnia Socjalna WOLA powstała w 2015 roku z inicjatywy społeczniczek i społeczników oraz osób z niepełnosprawnością, członkiń i członków Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych, którzy marzyli o stworzeniu miejsca dostępnego, otwartego i przyjaznego dla mieszkanek i mieszkańców warszawskiej Woli, i nie tylko.

 

Historia WOLI zaczęła się na festiwalu filmowym w Cieszynie. Anna Góral, dziś prezeska zarządu, zobaczyła tam film o spółdzielni socjalnej kobiet. To dokument o domu dla kobiet we Francji, które mieszkały w nim, a na dole prowadziły kawiarnię, same się utrzymywały, korzystając z własnych zasobów i umiejętności. Bardzo mi się to spodobało – opowiada – i stwierdziłam, że chcę coś podobnego założyć w Warszawie.

 

Pracowałam wtedy w fundacji, która zajmowała się pracą z osobami z niepełnosprawnościami. Byłam prezeską Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych. Jednak ciągle borykałyśmy się z brakiem funduszy. W pewnym momencie postanowiłyśmy się usamodzielnić i zacząć zarabiać, ale na sprawiedliwych warunkach. I tak powstał pomysł spółdzielni socjalnej, czyli tworu, który łączy elementy zwykłej działalności gospodarczej z pracą organizacji pozarządowej.

 

Spółdzielnię założyły 3 osoby z orzeczeniem o niesprawności i dwie działaczki społeczne. W tej chwili działa w niej 13 osób, w tym 8 z niesprawnością. W ramach działalności WOLA prowadzi Społeczne Centrum Bez Barier oraz (od czerwca 2017 roku) klubokawiarnię Cafe PoWoli. Grupą docelową, do której kierowana jest oferta Centrum są przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, osoby bezrobotne i wypalone zawodowo oraz kobiety w trudnej sytuacji życiowej. W ramach funkcjonowania Centrum Bez Barier prowadzone są szkolenia, kursy (m.in. kursy języka migowego), warsztaty, doradztwo socjalne oraz działania związane z aktywizacją społeczno-zawodową (m.in. bezpłatne warsztaty aktywizacyjne dla kobiet z niesprawnością). Więcej Na stronie internetowej spółdzielni.

 

Przykładowo w 2016 roku Spółdzielnia Socjalna WOLA zrealizowała z osobami z uszkodzeniem narządów sensorycznych cykl warsztatów „Równe traktowanie to wyzwanie?”. Ich podsumowaniem jest opracowana przez uczestniczki i uczestników zajęć publikacja pod takim właśnie tytułem. To przewodnik dotyczący praw osób z niepełnosprawnościami, mówiący o tym jak osoby z uszkodzeniem wzroku i słuchu chciałyby być traktowane i z jakimi problemami borykają się na co dzień (publikacja do pobrania tutaj).

 

Spółdzielnia prowadzi również bezpłatne doradztwo prawne z zakresu prawa pracy, prawa osób z niepełnosprawnością, prawa kobiet i prawa rodzinnego. Dyżury odbywają się w czwartki w godzinach 18:00-19:30 w Spółdzielni Socjalnej WOLA ul. Smocza 3. Na miejscu zapewniona jest obecność tłumacza języka migowego.

 

Z kolei „spółdzielniana” klubokawiarnia jest jednym z nielicznych w Warszawie lokali , które są współprowadzone i zatrudniają osoby z niepełnosprawnością.

 

Dajemy szansę tym, którzy jej potrzebują – wyjaśniała w jednym z wywiadów Anna Thieme, dyrektorka Spółdzielni. – Mamy osoby z niedosłuchem, ze schorzeniem psychicznym, samotne matki i osoby, które wróciły na rynek po dłuższej przerwie.

 

Osoby z niepełnosprawnością w kawiarni zajmują się różnymi rzeczami. Jedni są baristami, drudzy organizują szkolenia, a jeszcze inni obsługują stronę internetową i dbają o grafikę. Choć swoje obowiązki wykonują tak samo dobrze jak każdy inny pracownik, to jednak potrzebują nieco innego podejścia od pracodawcy.

 

– Osoby z niepełnosprawnością bądź samotne matki wymagają elastycznego czasu pracy. Dostosowujemy ich czas pracy i zakres obowiązków do ich możliwości. Przykładowo, osoba która ma dziecko pracuje w takich godzinach, żeby mogła spokojnie odprowadzić dziecko do szkoły i później je odebrać – dodaje Anna Thieme. 

 

Oprócz prowadzenia działalności gastronomicznej w Cafe PoWoli organizowane są wydarzenia kulturalne, konsultacje społeczne, warsztaty, spotkania grupy senioralnej i grup wsparcia, debaty, dyskusje i szereg innych działań społecznych aktywizujących lokalną społeczność.

 

 

Za działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Spółdzielnia Socjalna Wola w 2017 roku nominowana została do nagrody „Okularów Równości”, przyznawaną przez Fundację im. Izabeli Jarugi-Nowackiej.

 

 

Opracowanie sylwetki: Aleksandra Gieczys-Jurszo

 

Przeczytaj też:

 


Opublikowano:

Wesprzyj bunt!