arrow search crossKomitet JESTEŚMY

Udostępnij

„Chcemy być tubą tych, których głos nie jest słyszalny bo w ferworze walki o codzienność nie starcza im sił by głośno krzyczeć”.

 

Komitet Społeczny #Jesteśmy! powstał jako Komitet Społeczny Rodziców i Opiekunów Dzieci i Dorosłych z Niepełnosprawnością. Celem inicjatywy jest powstanie ustawy, która kompleksowo będzie zabezpieczała interesy osób niepełnosprawnych. Twórcy Komitetu piszą o sobie:

 

„Komitet Społeczny #Jesteśmy! to Społeczny Komitet Rodziców i Opiekunów Dzieci i Dorosłych z Niepełnosprawnością. Powstał by wspierać walkę osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów o godne życie. Chcemy być tubą tych, których głos nie jest słyszalny bo w ferworze walki o codzienność nie starcza im sił by głośno krzyczeć. Chcemy przypomnieć rządzącym, że nowoczesne państwo to takie, które dba o wszystkich obywateli, wspierając gdy tego potrzebują. Chcemy aby w wyniku naszych działań powstała ustawa zabezpieczająca interesy osób ze specjalnymi potrzebami oraz ich opiekunów na wszystkich etapach życia. Szczególnie zależy nam na zabezpieczeniu w zakresie ekonomicznym, terapeutycznym, leczniczym,edukacyjnym oraz orzeczniczym. Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami możemy to osiągnąć! Zachęcamy wszystkich do współpracy przy tworzeniu projektu ustawy. Niech nas usłyszą! #Jesteśmy!”

 

Komitet jednoczył opiekunów dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością na swoim profilu na facebooku w czasie strajku okupacyjnego opiekunów osób niepełnosprawnych. Wspierał protestujących również w trakcie manifestacji poparcia organizowanych pod Sejmem.

 

– Jak w wolnej Europie można ograniczać prawo do opieki medycznej? – pytała podczas swojego wystąpienia Monika Auch-Szkoda, która reprezentuje komitet . – Robi to ten sam rząd, który wydał 500 mln zł na kolekcję Czartoryskich, której i tak nie można było wywieźć z Polski – mówiła. Przekonywała też, że niezbędne jest prawo, które wesprze opiekunów niepełnosprawnych dzieci.– Nie chcemy okrągłych stołów, chcemy ustawy! Panie premierze Morawiecki, to nie są wydatki, to są oszczędności!

 

Podczas spotkana protestujących 20 kwietnia 2018 roku z Andrzejem Dudą, prezydent zapowiedział, że zostanie przygotowany projekt ustawy realizujący postulaty protestujących i poprosił o ich spisanie. W odpowiedzi na tę prośbę Społeczny Komitet #Jesteśmy! zebrał propozycję w jednym dokumencie.

 

W deklaracji komitetu znalazły się dwie grupy postulatów. Pierwsza z nich dotyczy osób z niepełnosprawnością, a druga – rodziców i opiekunów takich osób. Komitet postulował m.in. o oddzielenie świadczeń z tytułu niepełnosprawności od świadczeń socjalnych oraz podwyższenia renty socjalnej do równowartości minimum socjalnego. Kolejnymi postulatami były waloryzacja zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego oraz zrównanie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością nabytą. Rodzice żądali też co najmniej jednego turnusu rehabilitacyjnego rocznie i dostępu do rehabilitacji w miejscu zamieszkania. Wśród postulatów znalazły się też życzenia niefinansowe, jak „prawo do aktywności zawodowej wykluczającej dyskryminację i stereotypy” czy „prawo do godnej opieki zdrowotnej oraz rodzicielstwa”. Jeżeli chodzi o postulaty dot. rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością, to komitet domagał się m.in. zniesienia zakazu pracy zarobkowej dla osób otrzymujących świadczenie w związku ze sprawowaniem opieki długoterminowej czy ogólnie ujednolicenie systemu świadczeń pieniężnych dla opiekunów.

 

Protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych trwał od 18 kwietnia do 27 maja 2018 roku. Zrealizowano tylko jeden postulat – podniesienie renty socjalnej z 865,03 zł do 1029,80 zł. To niecałe 165 zł. Opublikowano również ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zdaniem PiS przyniesie to gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności. Protestujący uważają jednak, że ta ustawa to „wydmuszka” i nie realizuje ich żądań.


Opublikowano:

Wesprzyj bunt!