– Nigdy nie zrozumiemy, że w naszym kraju skazuje się osoby niepełnosprawne niezdolne do samodzielnej egzystencji na życie w biedzie i ubóstwie – oznajmiła w odczytanym oświadczeniu.

 

Kuba Hartwich podkreślił z kolei, że nadal będzie walczył o godne życie dla osób niepełnosprawnych:

 

– Mam takie poczucie, że nie udało się wszystkiego zrealizować, ale sukces jest jeden: społeczeństwo jest już uświadomione, że takie osoby jak ja są, żyją i będą. Będę walczył o osoby niepełnosprawne, bo to jest jeden z celów, które sobie postawiłem – powiedział.