arrow search crossFundacja „Wolność od religii”

Udostępnij

„Nie zgadzamy się na zawłaszczanie Polski przez hierarchów, działaczy i polityków katolickich. Czujemy się Polakami i mamy prawo do ateistycznego światopoglądu. Domagamy się równego traktowania wobec prawa oraz szacunku dla osób niewierzących”

 

Fundacja „Wolność od religii” –  założona w 2011 roku, jej misją jest ochrona praw mniejszości bezwyznaniowejWizja Fundacji to:

 

  • Polska, w której rozdział Państwa od Kościoła nie jest wyłącznie teoretyczny.
  • Polska, w której władza zachowuje bezstronność w sprawach światopoglądowych.
  • Polska, w której wyznanie jest sprawą prywatną każdego obywatela.
  • Polska, w której edukacja publiczna pozbawiona jest indoktrynacji (na rzecz myślenia krytycznego i kształtowania postaw obywatelskich).

 

Fundacja od siedmiu lat interweniuje w obronie osób bezwyznaniowych – prowadzi kampanie społeczne, upowszechnia wiedzę nt. konstytucyjnego rozdziału Kościoła od państwa, organizuje konferencje, warsztaty, seminaria poświęcone prawom człowieka i swobodom obywatelskim, w szczególności swobodzie wyznania. W 2012 roku działacze „Wolności od religii” zawiesili w Polsce banery z hasłami: „Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę” oraz „Nie wierzysz w boga? Nie jesteś sam”. Rok później rozpoczęli kampanię „Ateiści są boscy”. Od września 2014 roku trwała akcja „Równość w szkole”. W jej ramach rozdawano m.in. ulotki o prawach dziecka, prawie do wolności sumienia, a także sposobach walki z praktykami dyskryminującymi.

 

W 2016 roku Fundacja w 47 miastach w Polsce rozwiesiła plakaty i billboardy z hasłem „Masz prawo nie wierzyć” umieszczonym na tle polskiej flagi. Kampania była reakcją m.in. na działający w poprzedniej kadencji Sejmu zespół parlamentarny ds. przeciwdziałania ateizacji Polski (jego członkami byli wyłącznie parlamentarzyści PiS).  Na razie zespół nie wznowił działalności, ale jego przewodniczący Andrzej Jaworski (PiS) zapowiedział, że będzie namawiał partyjnych kolegów, by dalej działać. W listopadzie 2015, wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” mówił, że w Polsce „ideologie antychrześcijańskie pojawiały się i będą pojawiać. Czasami mają one formę obsesyjną”, przekonywał też, że „dochodzi do prześladowań katolików oraz nagonek na Kościół”.

 

 

Dorota Wójcik, prezes Fundacji „Wolność od religii”, komentowała słowa Jaworskiego:

 

 

Nie zgadzamy się na taki język debaty publicznej. Nie zgadzamy się na zawłaszczanie Polski przez katolików. Cytowane wypowiedzi są tylko niewielkim wycinkiem dyskursu spotykanego wśród osób sprawujących publiczne funkcje. Czy w Polsce można jeszcze krytykować Kościół katolicki i jego działania dążące do podporządkowania swoim przekonaniom i zasadom wszystkich obywateli, w tym niewierzących?

 

Głównym obszarem działania Fundacji są placówki oświatowe, w których łamane są prawa osób niewierzących – m.in. poprzez niezapewnianie uczniom zajęć z etyki czy organizowanie praktyk religijnych w godzinach szkolnych. Od czasu dojścia PiS do władzy Kościół wzmacnia naciski na oświatę – ingeruje w rady programowe, chce, by księża mogli być wychowawcami. Tomasz Kalbarczyk, koordynator programu „Równość w szkole”:

 

Ta eskalacja trwa od wielu lat, a zaczęła się od przemocy symbolicznej – krzyże w każdej klasie, w stołówkach, na korytarzach, często eksponowane w pobliżu godła. Gazetki ścienne związane z katolickimi świętami lub biografią Jana Pawła II zajmujące całe korytarze – to znamy od dekad. Jakiś czas temu zwiedziłem dwie stołeczne szkoły. W pierwszej już w drzwiach natknąłem się na wielki napis „Jezus zmartwychwstał”. (…)  W drugiej szkole na korytarzu zbudowano ołtarzyk Jana Pawła II. Wygląda na to, że katolicyzm jest obowiązkowym elementem tożsamości ucznia w polskiej szkole.

 

Kalbarczyk dodaje, że Fundację prosi o pomoc coraz więcej osób, a szczególnie wiele spraw przybywa właśnie w związku ze szkołami:

 

Rocznie kilkadziesiąt razy zwracamy się do dyrekcji szkół o zmianę jakichś dyskryminujących praktyk, do kuratoriów czy rzecznika praw obywatelskich o interwencję, a do tego cały czas doradzamy rodzicom, którzy wolą występować sami, ale proszą nas o porady prawne i proceduralne. Jest tego tyle, że stworzyliśmy osobną stronę – Rownoscwszkole.pl. Myślę, że wielu czytelników pamięta historię dziesięciolatka, który musiał zmienić szkołę, bo nie chciał się modlić przed matematyką i był zaszczuwany – nie tylko przez uczniów, ale też nauczycieli. Takich historii jest więcej, bo promocja zachowań i rytuałów religijnych ma siłą rzeczy charakter wykluczający dla części dzieci. (…) W kolejnej szkole uczniowie, którzy w konkretny dzień przebrali się za jakiegoś katolickiego świętego, byli zwolnieni z odpytywania. W innej uczeń, który wypisuje się z religii, trafia na dywanik do dyrektorki i do psychologa. W jeszcze innej na korytarzu wisi gazetka szkolna. Temat: „Życie rodzinne w niedzielę”. Na jednym obrazku szczęśliwa rodzina katolicka, a na drugim kłócąca się rodzina ateistyczna. To naprawdę agresywne i bardzo działające na emocje piętnowanie innego światopoglądu.

 

3 września 2018 Fundacja „Wolność od Religii” interweniowała w Szkole Podstawowej w Sochaczewie. Ogłoszony przez szkołę harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla uczniów wyglądał tam tak:

 

  • 8.30 – zbiórka przed szkołą, wyjście do kościoła pod opieką nauczycieli
  • 9.00 – Msza Święta
  • Po powrocie z kościoła spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach

 

– W okolicach 1 września jesteśmy zasypywani tego typu zgłoszeniami – opowiadał OKO.press Tomasz Kalbarczyk.

 

W październiku Fundacja rozpoczęła kolejną kampanię: w Warszawie i kilku dużych miastach pojawiły się billboardy z hasłem „Polska państwem wyznaniowym?”. W stolicy zawisły przy czterech skrzyżowaniach: ul. Sobieskiego i Nałęczowskiej, al. Niepodległości i ul. Ksawerów, ul. gen. Fieldorfa i Meissnera oraz ul. Czerniakowskiej i Ludnej.

 

Dorota Wójcik:

 

Z przerażeniem obserwujemy postępującą klerykalizację Polski, której najbardziej wyrazistym przykładem jest fakt, że państwo otwarcie prowadzi misję chrystianizacyjną. Łamana jest przy tym konstytucja, która nakazuje urzędom, szkołom, szpitalom, wojsku i policji zachowywać bezstronność światopoglądową. Nie jest przestrzegany art. 10 Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, który mówi, że Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań. Tylko świeckie państwo, w którym szanuje się prawa tak wierzących, jak i niewierzących, jest państwem prawdziwie demokratycznym.

 

 

Opracowano na podstawie rozmowy Agaty Diduszko – Zyglewskiej z Tomaszem Kalbarczykiem

 

 

Zobacz też:

 


Opublikowano:

Wesprzyj bunt!