arrow search crossFront Europejski

Udostępnij

„Jesteśmy dumni, że Polska jest częścią Unii Europejskiej. Europejskie wartości są naszymi wartościami. Poszanowanie godności, praw człowieka i mniejszości, wolność, demokracja, równość, państwo prawa, pluralizm, niedyskryminacja, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność, równość kobiet i mężczyzn – takie wartości wymieniają unijne traktaty. Jeśli to nie są również wartości Polski, to jakie są?”.

 

Front Europejski to nieformalna koalicja pro-europejskich organizacji pozarządowych. Najważniejsze działania Frontu Europejskiego:

 

  • Europo nie odpuszczaj – zainicjowanie listu od organizacji pozarządowych w Polsce do Komisji Europejskiej w sprawie skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości UE. List został podpisany przez ponad 160 organizacji pozarządowych.

 

  • Akcja Flaga – Front Europejski zbiera podpisy pod petycją ws. ochrony prawnej flagi europejskiej w Polsce.

 

Działacze Frontu tak opisują swoją inicjatywę:

 

„Jesteśmy inicjatywą integrującą pro-unijne środowiska w Polsce. Uważamy, że Członkostwo w Unii jest sukcesem 100 lat niepodległej Polski. Przystępując do Unii odzyskaliśmy należne nam miejsce w sercu Europy. Z państwa na marginesie historii, Polska stała się współtwórczynią największego na świecie obszaru dobrobytu, wolności i pokoju. Dokonaliśmy cywilizacyjnego wyboru.

 

Europejskie wartości są naszymi wartościami. Poszanowanie godności, praw człowieka i mniejszości, wolność, demokracja, równość, państwo prawa, pluralizm, niedyskryminacja, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność, równość kobiet i mężczyzn – takie wartości wymieniają unijne traktaty. Jeśli to nie są również wartości Polski, to jakie są?

 

Europa jest naszym domem, a jej symbole są naszymi symbolami. Unijne symbole odwołują się do kulturowego, religijnego i humanistycznego dziedzictwa Europy. Flagi Polski i Unii Europejskiej są powodem naszej dumy. Domagamy się,  by flaga Unii zawsze towarzyszyła uroczystościom państwowym, pojawiała się obok flagi Polski. Zachęcamy wszystkich do wywieszania obu na budynkach mieszkalnych.

 

Jesteśmy dumni, że Polska jest częścią Unii Europejskiej. Silna Europa to nasza racja stanu.”

 

Osoby zaangażowane:

 

Ignacy Niemczycki

Bezpośrednio po studiach wraz z przyjaciółmi współtworzył Inicjatywę Wolna Białoruś, która organizowała w Warszawie koncerty „Solidarni z Białorusią” i wspierała pro-demokratyczne ruchy na Białorusi. Pracował w administracji rządowej jako ekspert od spraw unijnych, zajmował się między innymi negocjacjami budżetu UE na lata 2014-2020 i polityką wschodnią UE. Pisał o polityce unijnej dla mediów.

 

Maia Mazurkiewicz

Współtwórczyni We are Europe, paneuropejskiego stowarzyszenia na rzecz uniwersalnej demokracji europejskiej. Współinicjatorka Marszu dla Europy, który odbył się w 16 europejskich miastach w 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich. Była zaangażowana w kampanię referendalną na rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W czasach studenckich pełniła funkcje Sekretarza Generalnego oraz Wiceprzewodniczącej największej młodzieżowej organizacji politycznej w Europie – European Democrat Students. Zajmuje się szkoleniami z przywództwa oraz political management, w szczególności dla aktywistów i członków partii politycznych w krajach rozwijających się. Adwokatka, wykształcona w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Ma 15 letnie doświadczenie w organizacji wydarzeń specjalnych oraz pracy w szeroko rozumianej komunikacji. Pracowała w Kancelarii Prezydenta RP, gdzie zajmowała się sprawami międzynarodowymi.

 

Wśród założycieli są: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Fundacja im. Stefana Batorego, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja im. Prof. Bronisława Geremka.

(EK)

Przeczytaj również:

 


Opublikowano:

Wesprzyj bunt!