Raporty
Stanowisko Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie wyborów polskich kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Rada Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec praktyki wyłaniania polskich kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.   27 stycznia br. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy już po raz trzeci odrzuciło listę kandydatów przedłożoną przez nasz rząd. Po raz drugi podstawą decyzji Zgromadzenia było niespełnienie przez żadnego z przedstawianych kandydatów wymogów do pełnienia urzędu sędziego ETPC, […]

Czytaj dalej
Komitet Obrony Sprawiedliwości, Raporty o stanie demokracji, praworządności, praw człowieka w Polsce, Sąd najwyższy, i Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja

KOS/ JDC; (Justice Defence Committee); Position n the members’ bill amending the Act on the Supreme Court and certain other Acts (form No. 2870)

The members’ bill on the amendment of the Act on the Supreme Court and certain other Acts (form no. 2870) currently under consideration by the Sejm is presented by the proposers (alt- hough the proposer is actually the government, which even its representatives publicly admit) as a normative act, the enactment of which will allegedly […]

Czytaj dalej

Najnowsze wpisy