Raporty
Komitet Obrony Sprawiedliwości

Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS); Opinia (39(3)/2021); 25.04.2021

Opinie KOS (39(3)/2021)     22 kwietnia 2021 r. Izba Dyscyplinarna działająca w budynku Sądu Najwyższego nie wy- raziła zgody na zatrzymanie i siłowe doprowadzenie na przesłuchanie sędziego Igora Tulei jed- nocześnie kwestionując w ustnych motywach rozstrzygnięcia zasadność uchylenia sędziemu im- munitetu.     Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zwraca uwagę, że w demokratycznym państwie prawa […]

Czytaj dalej
Raporty o stanie demokracji, praworządności, praw człowieka w Polsce i Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja

STAN OSKARŻENIA, PROKURATURA W LATACH 2016–2022

Nowy raport analizujący kryzys praworządności w Polsce.     Helsińska Fundacja Praw Człowieka publikuje raport analizujący kryzys praworządności w Polsce. Tym razem przyglądamy się z bliska prokuraturze po „reformie” z 2016 roku. Jak można streścić jej efekty? Faktyczna likwidacja niezależności prokuratorów, fasadowa zmiana ustroju prokuratury, ręczne sterowanie śledztwami, karne delegacje prokuratorów, nagrody i awanse dla wybranych. […]

Czytaj dalej
Trybunał Sprawiedliwości UE

Wyrok w sprawie C-508/19 Prokurator Generalny (Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego – Powołanie). Komunikat prasowy.

Trybunał stwierdził niedopuszczalność wniosku polskiego sądu o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym mającego na celu wyjaśnienie, czy prawo Unii przyznaje mu uprawnienie, którego nie posiada na gruncie prawa polskiego, do ustalenia nieistnienia stosunku służbowego sędziego z powodu wadliwości aktu powołania tego sędziego    

Czytaj dalej
Trybunał Sprawiedliwości UE

Sprawa C-430/21 (pytanie prejudycjalne sądu rumuńskiego), Streszczenie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie z art. 98 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości ,

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ANTHONY’EGO MICHAELA COLLINSA przedstawiona w dniu 20 stycznia 2022 r.(1) Sprawa C‑430/21 RS (Skutki wyroków sądu konstytucyjnego) [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Craiova (sąd apelacyjny w Krajowie, Rumunia)] Odesłanie prejudycjalne – Państwo prawne – Zasada niezawisłości sędziowskiej – Artykuł 2 TUE – Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE – Artykuł 47 Karty praw podstawowych […]

Czytaj dalej

Najnowsze wpisy