Raporty
Krajowa Rada Sądownictwa, Międzynarodowe zobowiązania Polski, i Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja

Zarząda Stowarzyszenia Sędziów Themis; Stanowisko z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ponownego wyboru neo KRS

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ponownego wyboru neo KRS W dniu 12 maja 2022 r. Sejm, a właściwie rządząca koalicja, po raz drugi wybrała KRS (dalej neo KRS), której skład jest niezgodny z prawem krajowym i europejskim. To próba zabetonowania niekonstytucyjnego, sprzecznego z prawem międzynarodowym układu, w […]

Czytaj dalej
Europejski Trybunał Praw Człowieka, Międzynarodowe zobowiązania Polski, i Wolność zrzeszania się i zgromadzeń

HFPC; Pandemia kontra wolność zgromadzeń. Europejski Trybunał Praw Człowieka oceni, czy Polska naruszyła prawo; 22.04.22

Trybunał w Strasburgu rozpatrzy skargę obywatela Polski, który zarzucił, że ograniczenia COVID-owe w zasadach organizacji protestów naruszały prawo do pokojowego zgromadzania.   Polskie sądy uznały, że prezydent miasta mógł zakazać organizacji zgromadzenia na mocy obowiązujących ograniczeń w Prawie o zgromadzeniach (powołując się na zagrożenie zdrowia ludzi) i na podstawie rozporządzeń ograniczających liczebność zgromadzeń od 5 […]

Czytaj dalej
Europejski Trybunał Praw Człowieka i Międzynarodowe zobowiązania Polski

Komunikat prasowy, ETPCz (ECHR); Notification Wróbel v. Poland concerning lifting of Polish Supreme Court judge’s immunity; (6904/22); 20.04.22

Zawiadomienie o sprawie dotyczącej uchylenia immunitetu sędziego polskiego Sądu Najwyższego Europejski Trybunał Praw Człowieka powiadomił Rząd Polski o sprawie Wróbel przeciwko Polsce (skarga nr 6904/22) i poprosił o przedstawienie swoich uwag. Sprawa dotyczy uchylenia immunitetu Panu Wróblowi, sędziemu Sądu Najwyższego, w celu postawienia mu zarzutu zaniedbania karnego. Pan Wróbel twierdzi, że nastąpiło to w wyniku […]

Czytaj dalej
Międzynarodowe zobowiązania Polski, Prawo do informacji o działaniach władzy publicznej, Ustrój, i Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja

Fundacja Batorego; Polski Bezład Legislacyjny. Raport Obywatelskiego Forum Legislacji z pierwszych dwóch lat IX kadencji Sejmu

XIV raport Obywatelskiego Forum Legislacji zawiera najważniejsze dane statystyczne na temat rządowego i parlamentarnego procesu legislacyjnego w pierwszych dwóch latach IX kadencji Sejmu i Senatu oraz analizę największych problemów w stanowieniu prawa w tym okresie. Autorzy formułują również rekomendacje, których wdrożenie poprawi jakość procesu legislacyjnego.

Czytaj dalej
Organizacja Narodów Zjednoczonych, Wolność mediów, Wolność wypowiedzi, Wolności, prawa i obowiązki, i Zakaz dyskryminacji

Sieć Obywatelska WatchDog; “Dokument wewnętrzny”, zniesławienie, brak konsultacji – o (nie)przestrzeganiu praw człowieka w Polsce;

31 marca 2022 Sieć Obywatelska Watchdog Polska złożyła swoje uwagi do Czwartego Cyklu Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka ONZ – Universal Periodic Review. Ich autorką jest prawniczka Paula Kłucińska. Za tym skomplikowanym tytułem kryje się procedura, zgodnie z którą raz na cztery-pięć lat każdy kraj musi rozliczyć się przed Radą Praw Człowieka ONZ z tego, […]

Czytaj dalej
Międzynarodowe zobowiązania Polski, Prezydent RP, Trybunał Konstytucyjny, Wolność mediów, i Wolność wypowiedzi

Prezydent RP; weto nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji – pismo i wniosek; 05.01.2022

Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Podzieliłem zdanie większości rodaków, z którymi rozmawiałem, że kolejna niepokojąca, czy jątrząca sprawa, kolejne spory nie są nam potrzebne – poinformował Prezydent Andrzej Duda.     Mając zastrzeżenia do przepisów nowelizacji ustawy medialnej, rozważałem de facto dwa scenariusze: zwrócenie jej […]

Czytaj dalej

Najnowsze wpisy