Raporty
Organizacja Narodów Zjednoczonych, Wolność mediów, Wolność wypowiedzi, Wolności, prawa i obowiązki, i Zakaz dyskryminacji

Sieć Obywatelska WatchDog; “Dokument wewnętrzny”, zniesławienie, brak konsultacji – o (nie)przestrzeganiu praw człowieka w Polsce;

31 marca 2022 Sieć Obywatelska Watchdog Polska złożyła swoje uwagi do Czwartego Cyklu Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka ONZ – Universal Periodic Review. Ich autorką jest prawniczka Paula Kłucińska. Za tym skomplikowanym tytułem kryje się procedura, zgodnie z którą raz na cztery-pięć lat każdy kraj musi rozliczyć się przed Radą Praw Człowieka ONZ z tego, […]

Czytaj dalej
Międzynarodowe zobowiązania Polski, Prezydent RP, Trybunał Konstytucyjny, Wolność mediów, i Wolność wypowiedzi

Prezydent RP; weto nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji – pismo i wniosek; 05.01.2022

Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Podzieliłem zdanie większości rodaków, z którymi rozmawiałem, że kolejna niepokojąca, czy jątrząca sprawa, kolejne spory nie są nam potrzebne – poinformował Prezydent Andrzej Duda.     Mając zastrzeżenia do przepisów nowelizacji ustawy medialnej, rozważałem de facto dwa scenariusze: zwrócenie jej […]

Czytaj dalej
Komitet Obrony Sprawiedliwości

Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS); Opinia (39(3)/2021); 25.04.2021

Opinie KOS (39(3)/2021)     22 kwietnia 2021 r. Izba Dyscyplinarna działająca w budynku Sądu Najwyższego nie wy- raziła zgody na zatrzymanie i siłowe doprowadzenie na przesłuchanie sędziego Igora Tulei jed- nocześnie kwestionując w ustnych motywach rozstrzygnięcia zasadność uchylenia sędziemu im- munitetu.     Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zwraca uwagę, że w demokratycznym państwie prawa […]

Czytaj dalej

Najnowsze wpisy