Raporty
Komisja Europejska

Informacja Prasowa; Komisja Europejska o progresie Węgier w sprawie rządów prawa

Komisja stwierdza, że Węgry nie poczyniły wystarczających postępów w realizacji reform i muszą spełnić zasadnicze etapy w ramach funduszy na rzecz odbudowy i odporności

Czytaj dalej
Równe wybory 2023, Wolności, prawa i obowiązki, Wybory, i Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja

Fundacja Batorego; Społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

„Oddajemy w Państwa ręce społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytu- cyjnym oraz ustawy – przepisy wprowadzające. Oba projekty, będące efektem wielomiesięcznych prac Zespołu Ekspertów Prawnych działającego przy Fun- dacji im. Stefana Batorego, zostały szeroko skonsultowane ze środowiskiem ekspertów i ekspertek oraz praktyków prawa, a także środowiskiem organiza- cji społecznych działających na rzecz przestrzegania praworządności i […]

Czytaj dalej
Europejski Trybunał Praw Człowieka, Komisja Europejska, Międzynarodowe zobowiązania Polski, Parlament Europejski, Raporty o stanie demokracji, praworządności, praw człowieka w Polsce, Trybunał Sprawiedliwości UE, i Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC): Koszty „reformy”. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w latach 2015-2022

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przeanalizowała efektywność działania wymiaru sprawiedliwości, w tym czas oczekiwania przez strony procesowe na uzyskanie orzeczenia sądu. Od lat ten problem poruszany jest w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w polskich sprawach. ETPCz wielokrotnie stwierdzał naruszenie przez Polskę art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie, w jakim gwarantuje on prawo jednostki […]

Czytaj dalej
Międzynarodowe zobowiązania Polski, Sąd najwyższy, Ustrój, i Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja

Zakończenie pracy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Na skutek nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym dziś kończy pracę Izba Dyscyplinarna. Działała prawie cztery lata.     Izbę Dyscyplinarną wprowadziła do struktury Sądu Najwyższego ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r. Działalność swą rozpoczęła wraz z powołaniem do niej pierwszych 10 sędziów, czego […]

Czytaj dalej

Warszawska adwokatura jednogłośnie i zdecydowanie za obecnym optymalnym modelem samorządu adwokackiego

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła dzisiaj jednogłośnie uchwałę w związku z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego skierowanym przez grupę posłów, na czele której stoi poseł Solidarnej Polski, w sprawie o sygn. akt K 6/22.   W przyjętej dzisiaj jednogłośnie uchwale ORA w Warszawie podkreśliła, iż historycznie ukształtowany ustrój Adwokatury, oparty o rozwiązania ustanowione przez Marszałka […]

Czytaj dalej

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC); komunikat prasowy: wybiórcze respektowanie prawa międzynarodowego osłabia Polskę jako demokratyczne państwo

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała stanowisko w sprawie deklaracji polskiego rządu, że nie zamierza on wykonać wyroku ETPC dot. praworządności w Polsce. Osiem miesięcy temu Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał rację sędziemu Arturowi Ozimkowi i sędzi Monice Dolińskiej-Ficek, orzekając, że w ich przypadku Polska naruszyła prawo do sądu (artykuł 6. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka). Trybunał […]

Czytaj dalej
Europejski Trybunał Praw Człowieka, Międzynarodowe zobowiązania Polski, Raporty o stanie demokracji, praworządności, praw człowieka w Polsce, Trybunał Sprawiedliwości UE, i Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja

Porozumienie dla Praworządności; Oświadczenie 15.06.2022

Pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje, jakoby przyjęta przez Sejm i podpisana przez Andrzeja Dudę ustawa o Sądzie Najwyższym – jego autorstwa – gwarantowała Polsce odzyskanie środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy – zdecydowanie mijają się z prawdą.   Komisja Europejska i Parlament Europejski konsekwentnie stoją na straży praworządności w Polsce. Ich wyrazem są […]

Czytaj dalej

Najnowsze wpisy