Raporty
Sytuacja Polski w Unii Europejskiej

Judgment in Joined Cases C-354/20 PPU and C-412/20 PPU – Openbaar Ministerie (Independence of the issuing judicial authority)

The existence of evidence of systemic or generalised deficiencies concerning judicial independence in Poland or of an increase in those deficiencies does not in itself justify the judicial authorities of the other Member States refusing to execute any European arrest warrant issued by a Polish judicial authority

Czytaj dalej
Sytuacja Polski w Unii Europejskiej

Press Release No 171/20 – Advocate General’s Opinion in Case C-824/18 A.B. and others

Advocate General Tanchev: Polish law introduced in order to exclude the possibility for legal review of the National Council of the Judiciary’s assessment of judicial candidates to the Supreme Court violates EU law

Czytaj dalej
Sytuacja Polski w Unii Europejskiej

Opinia rzecznika generalnego Tancheva w sprawie C-824/18 A.B. i innych

Rzecznik generalny Evgeni Tanchev: polska ustawa wprowadzona w celu wykluczenia możliwości poddania kontroli sądowej oceny kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego przeprowadzanej przez Krajową Radę Sądownictwa narusza prawo Unii

Czytaj dalej
Sytuacja Polski w Unii Europejskiej

Wyrok TSUE w sprawach połączonych C-354/20 PPU i C-412/20 PPU – Openbaar Ministerie (Niezależność wydającego nakaz organu sądowego)

Samo istnienie informacji świadczących o systemowych lub ogólnych nieprawidłowościach w zakresie niezawisłości władzy sądowniczej w Polsce lub o pogłębieniu się tych nieprawidłowości nie stanowi podstawy odmowy wykonania przez organy sądowe innych państw członkowskich każdego europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez polski organ sądowy

Czytaj dalej
Sytuacja Polski w Unii Europejskiej

Team Europe – Open Letter to Prime Minister of Poland – veto

As experienced practitioners of multiple disciplines operating under the “Team Europe” expert network, we are increasingly concerned about the opinions and decisions over the Polish and Hungarian veto to the EU’s seven-year Financial Framework and Recovery Fund.

Czytaj dalej
Sytuacja Polski w Unii Europejskiej

Team Europe – List do Obywateli Unii Europejskiej – „Rozległe konsekwencje weta budżetu Unii Europejskiej”

Od ponad 16 lat obywatele Polski są jednocześnie obywatelami Unii Europejskiej. W ostatnich dniach polski rząd zagroził zawetowaniem nowych Wieloletnich Ram Finansowych (tzw. wieloletniego budżetu Unii Europejskiej) oraz Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19, argumentując to uzależnieniem sposobu przydzielania środków z budżetu Unii Europejskiej od przestrzegania zasady praworządności.

Czytaj dalej
Sytuacja Polski w Unii Europejskiej

List otwarty ekspertów Team Europe do Prezesa Rady Ministrów ws. weta.

„My, doświadczeni praktycy wielu specjalizacji, działający w ramach sieci eksperckiej „Team Europe”’, odbieramy z rosnącym niepokojem opinie i rozstrzygnięcia wokół polskiego i węgierskiego weta do 7-letnich ram finansowych Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy Gospodarki.”

Czytaj dalej
Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja

Oświadczenie Zespołu Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN w sprawie uchylenia immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi

Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN z zaniepokojeniem oraz dezaprobatą przyjął rozstrzygnięcie Izby Dyscyplinarnej funkcjonującej w budynku Sądu Najwyższego w sprawie uchylenia immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi, wydane w dniu 18 listopada br., oraz uniemożliwienia mu wykonywania zawodu sędziego.

Czytaj dalej
Sytuacja Polski w Unii Europejskiej

Team Europe – ekspertyza – „Praworządność a unijne fundusze: weto – scenariusz wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej”

Głos „w sprawie niedopowiedzeń, przekłamań i zwykłych bzdur” ekspertów Team Europe – prof. dr hab. Jana Barcza, prof. dr hab. Roberta Grzeszczaka, prof. dr hab. Artura Nowaka-Far i Ambasadora Jana Truszczyńskiego

Czytaj dalej
Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja

Raport American Bar Association Center for Human Rights – „The Case of Judge Igor Tuleya: Continued Threats to Judicial Independence in Poland”

The ABA Center for Human Rights monitored the disciplinary proceedings against Judge Igor Tuleya in Warsaw, Poland after serious concerns were raised by the international community that the case against him was politically motivated. It was one of the first and most high-profile disciplinary cases opened against a judge under Poland’s new system for judicial discipline. Since regaining power in 2015, the Law and Justice Party (PiS) has passed numerous pieces of legislation affecting Poland’s judicial system.

Czytaj dalej

Najnowsze wpisy