Think tank Gazety Wyborczej “Przyszłość jest Teraz” oraz Archiwum Osiatyńskiego zapraszają na konferencję “Praworządność a Polityka Spójności. Co zyska i straci Polska na demokracji?”.

 

Wykład inauguracyjny pt. „The Future of Constitutional Politics in the United States, Europe, and Poland”, 8 listopada o 17:00 wygłosi prof. Bruce Ackerman z Uniwersytetu Yale.

 

Polityka spójności przez ostatnie 30 lat zapewniała wsparcie rozwojowe dla najbiedniejszych obszarów Unii Europejskiej. Oferowana w jej ramach pomoc finansowa wspiera modernizację infrastruktury transportowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, czy edukacyjnej, a także kapitału ludzkiego. Głównym zadaniem polityki jest „wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej”.

 

To właśnie kwestia spójności i solidarności społecznej UE w erze postprawdy i narastającego populizmu jawi się naraz jako największe wyzwanie dla demokracji i zagrożenie dla idei europejskiej. W obliczu tych problemów, trwające negocjacje nowej wieloletniej ramy finansowej na lata 2021-2027 zmuszają Komisję Europejską do rozważania radykalnych rozwiązań. Uproszczenie procedury blokowania wypłacania środków z funduszy unijnych w wypadku naruszania praworządności ma działać jako zachęta i przestroga dla państw skręcających w kierunku nowoczesnego autorytaryzmu.

 

Co oznacza to dla Polski – największego beneficjenta polityki spójności, który jednocześnie pogłębia się w antyunijnym izolacjonizmie?

 


PROGRAM

 

Program

 

Dzień 1

8.11.2018 r.

 

Uniwersytet Warszawski

Stary BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, aula główna

 

12.00-12.10 – Otwarcie konferencji – Joanna Krawczyk (szefowa partnerstw „Gazety Wyborczej”)

 

PANEL I

12.10–13.40

 

Społeczeństwo obywatelskie wobec kryzysu tożsamości unijnej w Polsce 
Anna Wójcik (Archiwum Osiatyńskiego), Beata Siemieniako (Prawo do Prawa), Maciej Kisilowski (Central European University). Moderacja: Krzysztof Pacewicz („Gazeta Wyborcza”)

Zobacz: Unia nas nie uratuje, musimy zrobić to sami [#PrzyszłośćJestTeraz]

 

13.40-14.45 – lunch

 

PANEL II

14.45-16.15

 

Polityka spójności a Europa różnych prędkości. Problematyka strefy euro
Miłosz Wiatrowski (Uniwersytet Yale), Filip Konopczyński (Fundacja Kaleckiego), Krzysztof Kasprzyk (Komisja Europejska). Moderacja: Agata Szczęśniak (OKO.press)

 

Zobacz: Po co nam euro? I tak mamy bliżej do Niemców niż taka Portugalia

 

16.15-16.45 – przerwa kawowa

 

16.45-17.00 – słowo wstępne do wykładu – Jarosław Kurski (pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”)

 

17.00-18.30 – wykład pt. “The Future of Constitutional Politics in the United States, Europe, and Poland” („Przyszłość polityk konstytucyjnych w Stanach
Zjednoczonych, Europie i Polsce”) – prof. Bruce Ackerman (Uniwersytet Yale)

 

Po około czterdziestominutowym wykładzie zapraszamy na dyskusję z udziałem publiczności

 

Zobacz: Obywatele, łączcie się [#prof.Ackerman #PrzyszłośćJestTeraz]

 

Dzień 2

9.11.2018 r.

 

Uniwersytet Warszawski

Wydział Prawa i Administracji, ul. Lipowa 4, Collegium Iuridicum, sala A3

 

13.00-13.10 – Otwarcie drugiego dnia konferencji – Zuzanna Kowalczyk (Gazeta Wyborcza)

 

PANEL III

13.10-14.40

 

Uchodźcy – wspólne wyzwanie UE czy kość niezgody? Porównanie polityki Grupy Wyszehradzkiej i reszty UE 
Joanna Subko (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich), Paweł Cywiński (Uchodzcy.info), Michał Matlak (Parlament Europejski). Moderacja: Paulina Milewska („Gazeta Wyborcza”)

 

Zobacz: Młode napalone byczki zwane uchodźcami

 

14.40-15.00 – Uwagi końcowe – Mikołaj Chrzan (szef think thanku „Gazety Wyborczej” Przyszłość Jest Teraz)

 

Strona wydarzenia w mediach społecznościowych

 

Rejestracja na konferencję „Praworządność a Polityka Spójności”

 

Zarejestruj się

 Wystąpią:


prof. Bruce Ackerman

profesor prawa i nauk politycznych na
Uniwersytecie Yale. Autor osiemnastu książek, które wywarły szeroki
wpływ na filozofię polityczną, prawo konstytucyjne i polityki
publiczne. Wśród najbardziej znanych publikacji prof. Ackermana
znajdują się „Social Justice in the Liberal State” oraz wielotomowej
historii konstytucjonalizmu “We the People”.Wydarzenie wspierają: