arrow search cross


Reforma sądownictwa: sądy powszechne, KRS, SN • 25 stycznia 2017

 • Minister Sprawiedliwości przedstawia projekt ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

 • 50 posłów PiS przedstawia projekt nowej ustawy o ustroju sądów powszechnych

 • Sejm uchwala ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

 • Prezydent podpisuje ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

 • ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wchodzi w życie

 • posłowie PiS w nocy składają w Sejmie projekt ustawy o Sądzie Najwyższym

 • Sejm przyjmuje nowelizacje ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych

 • Komisja Europejska wzywa rząd do odstąpienia od przyjęcia ustaw o SN, ustrojów sądów powszechnych i KRS

 • Senat w nocy bez poprawek przyjmuje nowelizację ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych

 • społeczne protesty przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza zmianom w ustawie o Sądzie Najwyższym

 • PiS wnosi poprawki prezydenta do ustawy o Sądzie Najwyższym

 • Sejm przyjmuje ustawę o Sądzie Najwyższym

 • ogólnopolskie protesty przeciwko zmianom w sądownictwie proponowanym przez PiS

 • Senat uchwala ustawę o Sądzie Najwyższym

 • Prezydent wetuje dwie ustawy: o KRS i Sądzie Najwyższym

 • Prezydent podpisuje ustawę o sądach powszechnych

 • Komisja Europejska wydaje kolejną rekomendację ws. praworządności w Polsce, negatywnie oceniając przyjęcie ustawy o ustroju sądów powszechnych

 • Ustawa o ustroju sądów powszechnych wchodzi w życie

 • Komisja Europejska wszczyna postępowanie wobec Polski przed TSUE ws. ustawy o sądach powszechnych z 12 lipca 2017 r.

 • Prezydent Andrzej Duda prezentuje swoje projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk sejmowy 2002) oraz Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 2003)

 • Sejm rozpoczyna prace nad prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa