arrow search cross


Unijna procedura kontroli praworządności wobec Polski (z art. 2 i 7 Traktatu o UE)  13-01-2016

 • Komisja Europejska uruchamia procedurę ochrony praworządności wobec Polski („miękka” procedura dialogu)

 • Debata Parlamentu Europejskiego nt. Polski z udziałem premier Beaty Szydło

 • Czerwiec

 • Komisja Europejska przyjmuje negatywną opinię na temat demokracji i praworządności w Polsce

 • Lipiec

 • Komisja Europejska wydaje 1. zalecenie ws. praworządności w Polsce

 • Październik

 • Polska odpowiada na 1. zalecenie Komisji Europejskiej ws. praworządności

 • Grudzień

 • Komisja Europejska wydaje 2. zalecenie ws. praworządności w Polsce

 • Rok 2017

 • Komisja Wenecka wydaje opinię na temat kryzysu konstytucyjnego w Polsce

 • Luty

 • Polska odpowiada na 2. zalecenie Komisji Europejskiej ws. praworządności

 • Lipiec

 • Do Sejmu wpływa projekt ustawy o SN. Sejm przyjmuje ustawy o KRS i o ustroju sądów powszechnych.

 • Komisja Europejska nawołuje polski rząd do nie przyjmowania trzech ustaw o sądownictwie (o ustroju sądów powszechnych, KRS i SN)

 • Wystąpienie wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej FransaTimmermansa o stanie praworządności w Polsce

 • Sejm przyjmuje ustawę o Sądzie Najwyższym

 • Prezydent RP podpisuje ustawę o ustroju sądów powszechnych i wetuje ustawy o KRS i SN;

 • Komisja Europejska wydaje 3. zalecenie ws. praworządności w Polsce

 • Sierpień

 • Polska odpowiada na 3. zalecenie KE ws. praworządności w Polsce

 • Komisja Europejska negatywnie ocenia odpowiedź Polski na 3. zalecenie