arrow search cross


Kryzys konstytucyjny wokół Trybunału Konstytucyjnego  25-06-2015

 • Sejm uchwala ustawę z 25 czerwca 2015 o Trybunale Konstytucyjnym

 • Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy z 25 czerwca o Trybunale Konstytucyjnym

 • Lipiec

 • Prezydent RP podpisuje ustawę z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym

  Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisuje ustawę z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym

 • Sierpień

 • Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta RP

 • Ustawa z 25 czerwca 2015 o Trybunale Konstytucyjnym wchodzi w życie

 • Sejm wybiera 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego

 • Październik

 • PiS wygrywa wybory parlamentarne

 • Listopad

 • Upływają kadencje 3 sędziów TK

 • Grupa posłów PiS wycofuje z TK wniosek z 23 października 2017 r. o kontrolę konstytucyjności przepisów ustawy z 25 czerwca 2015 r.

 • Grupa posłów PiS wycofuje z TK wniosek o kontroli konstytucyjności przepisów ustawy o TK z 25 czerwca 2015 r.

 • Pierwsze posiedzenie Sejmu RP VIII kadencji

 • Grupa posłów PO i posłów PSL składa do TK wniosek o kontrolę konstytucyjności części przepisów ustawy o TK z 25 czerwca 2017 r.

 • Sejm kieruje projekt nowej ustawy o TK do pierwszego czytania

 • Sejm uchwala ustawę z 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

 • Senat nie zgłasza poprawek do uchwalonej przez Sejm ustawy z 19 listopada 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym

 • Prezydent RP podpisuje ustawę z 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

 • Grupa posłów PO składa do TK wniosek o kontrolę konstytucyjności przepisów ustawy z 19 listopada 2015 r. o TK. Wniosek złożą też RPO, KRS i Pierwszy Prezes SN

 • Głosami posłów PiS i Kukiz ’15 Sejm przyjmuje uchwały o stwierdzeniu nieważności uchwał Sejmu z 8 października 2015 r. o wyborze sędziów TK

 • Sejm uchwala poprawkę do art. 30 Regulaminu Sejmu, która dotyczy procedury wyboru sędziego TK przez Sejm

 • TK wydaje postanowienie zabezpieczające wniosek posłów PO i grupy posłów PSL z 17 listopada 2015 r.

 • Grudzień

 • Upływa kadencja sędziego TK Zbigniewa Cieślaka

 • TK podejmuje uchwały o wyborze 5 sędziów TK

  TK podejmuje uchwały o wyborze 5 sędziów TK (Henryka Cicha, Lecha Morawskiego, Mariusza Muszyńskiego, Julii Przyłębskiej, Piotra Pszczółkowskiego).

 • Prezydent odbiera ślubowanie od 4 sędziów TK

  W nocy z 2/12/2015 na 3/12/2015 prezydent odbiera ślubowanie od 4 sędziów TK (Henryka Cicha, Lecha Morawskiego, Mariusza Muszyńskiego, Piotra Pszczółkowskiego).

 • TK wydaje wyrok w sprawie z wniosku złożonego dnia 17 listopada 2015 roku

  Wyrok o sygnaturze K34/15

 • Grupa posłów PO składa w TK wniosek o kontrolę konstytucyjności uchwał Sejmu unieważniających wybór sędziów TK

 • Upływa kadencja sędzi TK Teresy Liszcz

 • Prezydent RP odbiera ślubowanie od sędzi TK Julii Przyłębskiej

 • TK wydaje wyrok w sprawie z wniosku złożonego dnia 23 listopada 2015 roku

  Wyrok o sygnaturze K35/15

 • Posłowie PiS wnoszą do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o TK

  Posłowie PiS wnoszą do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o TK

 • Posłowie Kukiz’15 i PiS wnoszą do Sejmu projekt ustawy o zmianie Konstytucji, dotyczący m.in. wygaszenia kadencji urzędujących sędziów TK i powiększenia składu TK do 18 sędziów

 • Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o TK

 • Sejm uchwala ustawę z dnia 22 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o TK

 • Prezydent RP podpisuje ustawę z 22 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o TK

  Tego samego dnia ustawa zostaje ogłoszona w Dzienniku Ustaw i wchodzi w życie bez vacatio legis

 • Pierwszy Prezes SN składa w TK wniosek o kontrolę konstytucyjności ustawy z 22 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o TK

  Pierwszy Prezes SN składa w TK wniosek o kontrolę konstytucyjności ustawy z 22 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o TK. W kolejnych dniach wniosek w tej samej sprawie wnoszą: grupa posłów PO, grupa posłów Nowoczesnej i PSL, RPO i KRS.

 • Rok 2016

 • TK umarza postępowanie zainicjowane wnioskiem z 4 grudnia 2015 roku

  Postanowienie o sygnaturze U 8/15

 • Prezes TK dopuszcza do pełnienia obowiązków sędziego i przydziela sprawy sędziom TK: Julii Przyłębskiej i Piotrowi Pszczółkowskiemu

 • Komisja Europejska uruchamia procedurę kontroli praworządności wobec Polski

 • Marzec

 • TK wydaje wyrok w sprawie wniosku złożonego 29 grudnia 2015 roku

  Wyrok o sygnaturze K47/15

 • Komisja Wenecka wydaje opinię na temat kryzysu konstytucyjnego w Polsce

 • Kwiecień

 • Sejm wybiera sędziego TK Zbigniewa Jędrzejewskiego

 • Upływa kadencja sędziego TK Mirosława Granata

 • Posłowie PiS wnoszą do Sejmu projekt nowej ustawy o TK

 • Czerwiec

 • Komisja Europejska przyjmuje negatywną opinię na temat demokracji i praworządności w Polsce

 • Lipiec

 • Sejm uchwala ustawę z 22 lipca 2016 roku o TK

 • Senat zgłasza poprawki do ustawy z 22 lipca o TK

 • Grudzień

 • Pismo Szefa Kancelarii RM Beaty Kempy do Prezesa TK

  Pismo Szefa Kancelarii RM Beaty Kempy do Prezesa TK informujące o wstrzymaniu publikacji w Dzienniku Ustaw wyroku o sygnaturze K34/15 ze względu na jego wydanie w nieprawidłowym składzie i w konsekwencji jego nieważność z mocy prawa

 • Sejm uchwala ustawę o przepisach wprowadzających ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz ustawę o statusie sędziów TK

 • Prezydent podpisuje wszystkie trzy ustawy. Tego samego dnia zostają ogłoszone w Dzienniku Ustaw

  Prezydent podpisuje trzy ustawy: o statusie sędziów TK z 30 listopada 2016 roku, o organizacji i trybie postępowania przed TK z 30 listopada 2016 roku oraz Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz ustawę o statusie sędziów TK z 13 grudnia 2016 roku. Tego samego dnia zostają ogłoszone w Dzienniku Ustaw.

 • Upływa kadencja prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego

 • Ustawa z 22 lipca 2016 roku o TK traci moc obowiązującą

  Ustawa z 22 lipca 2016 roku o TK (z wyjątkiem przepisu dotyczącego Biura Trybunału) traci moc obowiązującą. Wchodzi w życie część przepisów ustawy z 30 listopada o statusie sędziów TK, ustawy z 30 listopada o organizacji i trybie postępowania przed TK i ustawy z 13 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz ustawę o statusie sędziów TK.

 • Prezydent powierza sędzi TK Julii Przyłębskiej pełnienie obowiązków prezesa TK

 • Prezydent powołuje sędziego TK Julię Przyłębską na stanowisko prezesa TK

 • Ogłoszenie w Dzienniku Ustaw 15 nieopublikowanych orzeczeń TK

  Ogłoszenie w Dzienniku Ustaw 15 nieopublikowanych orzeczeń TK z wyjątkiem wyroku zapadłego w sprawie o sygnaturze K44/16

 • Rok 2017

 • Wchodzi w życie pozostała część przepisów z ustawy z 30 listopada o statusie sędziów TK, ustawy z 30 listopada o organizacji i trybie postępowania przed TK (z wyjątkiem regulacji dotyczących Kancelarii Trybunału i Biura Służby Prawnej Trybunału) oraz ustawy z 13 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz ustawę o statusie sędziów TK

 • Październik

 • Grupa posłów PiS składa w TK wniosek o kontrolę konstytucyjności części przepisów ustawy o TK z 25 czerwca 2017 r.