Sytuacja Polski w Unii Europejskiej


Rechtbank Amsterdam

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2021

autor/źródło

Sądownictwo powszechne

The Chamber of the European Court of Human Rights to which the case of Grzęda v. Poland (application no. 43572/18) was allocated has relinquished jurisdiction in favour of the Grand Chamber of the Court – ECHR 066 (2021).

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2021

autor/źródło

Inne i Organizacje międzynarodowe

Stop the hunt for judges. Appeal to the European Commission

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2021

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

„The rule of law as the lodestar of the European Convention on Human Rights: The Strasbourg Court and the independence of the judiciary”

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2021

autor/źródło

Inne

Samo istnienie informacji świadczących o systemowych lub ogólnych nieprawidłowościach w zakresie niezawisłości władzy sądowniczej w Polsce lub o pogłębieniu się tych nieprawidłowości nie stanowi podstawy odmowy wykonania przez organy sądowe innych państw członkowskich każdego europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez polski organ sądowy

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Rzecznik generalny Evgeni Tanchev: polska ustawa wprowadzona w celu wykluczenia możliwości poddania kontroli sądowej oceny kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego przeprowadzanej przez Krajową Radę Sądownictwa narusza prawo Unii

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Autorzy z zespołu Team Europe: prof. dr hab. Jan Barcz, prof. dr hab. Robert Grzeszczak, prof. dr hab. Artur Nowak-Far, Ambasador Jan Truszczyński

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Advocate General Tanchev: Polish law introduced in order to exclude the possibility for legal review of the National Council of the Judiciary’s assessment of judicial candidates to the Supreme Court violates EU law

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

The existence of evidence of systemic or generalised deficiencies concerning judicial independence in Poland or of an increase in those deficiencies does not in itself justify the judicial authorities of the other Member States refusing to execute any European arrest warrant issued by a Polish judicial authority

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

CASE OF GUÐMUNDUR ANDRI ÁSTRÁÐSSON v. ICELAND (Application no. 26374/18)

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Wielka Izba ETPC: nieprawidłowości w powołaniu sędziów islandzkiego Sądu Apelacyjnego doprowadziły do naruszenia art. 6 EKPC

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Głos „w sprawie niedopowiedzeń, przekłamań i zwykłych bzdur” ekspertów Team Europe – prof. dr hab. Jana Barcza, prof. dr hab. Roberta Grzeszczaka, prof. dr hab. Artura Nowaka-Far i Ambasadora Jana Truszczyńskiego

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

„My, doświadczeni praktycy wielu specjalizacji, działający w ramach sieci eksperckiej „Team Europe”’, odbieramy z rosnącym niepokojem opinie i rozstrzygnięcia wokół polskiego i węgierskiego weta do 7-letnich ram finansowych Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy Gospodarki.”

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Od ponad 16 lat obywatele Polski są jednocześnie obywatelami Unii Europejskiej. W ostatnich dniach polski rząd zagroził zawetowaniem nowych Wieloletnich Ram Finansowych (tzw. wieloletniego budżetu Unii Europejskiej) oraz Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19, argumentując to uzależnieniem sposobu przydzielania środków z budżetu Unii Europejskiej od przestrzegania zasady praworządności.

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

As experienced practitioners of multiple disciplines operating under the “Team Europe” expert network, we are increasingly concerned about the opinions and decisions over the Polish and Hungarian veto to the EU’s seven-year Financial Framework and Recovery Fund.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

W apelu skierowanym do liderów Zjednoczonej Prawicy Rada Przedsiębiorczości ostrzega, że zablokowanie możliwości utworzenia funduszu odbudowy, pozbawi Polskę dostępu do ponad 60 mld euro pomocy, ale także pozostawi osamotnioną i skłóconą z naszymi dotychczasowymi sojusznikami w Europie

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Raport o polskich sprawach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka autorstwa Katarzyny Wiśniewskiej i Marcina Szweda

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

21 lipca 2020 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje o planie odbudowy i wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

On 21 July 2020, the European Council adopted conclusions on the recovery plan and multiannual financial framework for 2021-2027

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej


Najnowsze wpisy