Rada Europy i ONZ


Parliamentary Assembly – Provisional version

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2021

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

In its annual progress report, the Monitoring Committee takes stock of its activities since January 2020 and assesses the progress made by the 11 countries under the Assembly’s full monitoring procedure, and by the 3 countries engaged in a post monitoring dialogue, in honouring their obligations and commitments to the Council of Europe

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2021

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Report – Committee on Legal Affairs and Human Rights. Rapporteur: Mr Andrea ORLANDO, Italy, Socialists, Democrats and Greens Group

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2021

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Raport ONZ

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers in accordance with Human Rights Council resolution 35/11.

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

The Venice Commission is concerned by the risk of paralysis of the Ombudsman institution of Poland

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Author(s): Parliamentary Assembly

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

W raporcie eksperci Rady Europy krok po kroku opisali zmiany, jakie zaszły w polskim wymiarze sprawiedliwości od 2015 roku.

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2018

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

KRS o wizycie specjalnego sprawozdawcy ONZ w Polsce

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2017

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2017

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2017

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Powszechny Przegląd Okresowy (UPR) to mechanizm kontrolny w ramach Rady Praw Człowieka ONZ. Od  2008r. Przeglądowi podlegają wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ. Odbywa się on na zasadach wzajemności, co oznacza, że państwa wzajemnie oceniają się pod względem poziomu przestrzegania praw człowieka. Każde państwo poddawane jest ocenie raz na 4 lata. Polska przeszła przegląd w 2008, […]

opublikowany

2017

autor/źródło

Organy administracji publicznej

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2017

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządowe


Najnowsze wpisy